of 59250 LinkedIn

Cao-lonen vooral bij overheid gestegen

De cao-lonen zijn in 2015 gestegen met 1,4 procent, de grootste toename sinds 2012. In 2014 gingen de cao-lonen in Nederland met 0,9 procent omhoog. De lonen stegen het hardst bij de overheid, met 2,3 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De cao-lonen zijn in 2015 gestegen met 1,4 procent, de grootste toename sinds 2012. In 2014 gingen de cao-lonen in Nederland met 0,9 procent omhoog. De lonen stegen het hardst bij de overheid, met 2,3 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Waterbedrijven

De cao-loonstijging was het grootst in het onderwijs en bij waterbedrijven en afvalbeheer: 2,6 procent. De kleinste toename gold voor de werknemers in de energievoorziening (0,8 procent) en de financiële dienstverlening (0,7 procent).
 

Lonen overheid
Vergeleken met de particuliere en de gesubsidieerde sector, waar de lonen met respectievelijk 1,3 en 1,1 procent toenamen, stegen de lonen bij de overheid sterker, namelijk 2,3 procent. In dit percentage zijn de loonafspraken voor 2015 verwerkt die voortvloeien uit het afgelopen zomer afgesloten Centraal Akkoord. De cao Politie, die nog niet definitief is, is buiten beschouwing gebleven.
 

Inhaaleffect
Bij de overheid is sprake van een inhaaleffect. Bekeken over de laatste vijf jaar is de stijging van de cao-lonen daar 4,1 procent geweest, terwijl die bij zowel de particuliere als de gesubsidieerde sector rond de 6,5 procent lag.
 

Centraal Akkoord
Binnen de overheid is er dan nog een verschil tussen de ambtenarencao’s die onder het Centraal Akkoord vallen (rijksambtenaren, onderwijzers, politiepersoneel, militairen en medewerkers van de rechterlijke macht) en die welke daarbuiten vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om cao’s voor medewerkers van gemeenten en waterschappen.
 

Stijging
Bij de overheidscao’s die buiten het Centraal Akkoord vallen, is de stijging in de afgelopen vijf jaar hoger geweest. Met 5,7 procent komt die dichter in de buurt van de toename in de particuliere sector (6,5 procent). Ter vergelijking: de cao’s die onder het Centraal Akkoord tot stand kwamen, kennen een stijging van 3,3 procent.

Gemeente-ambtenaren
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vakbonden zijn half december 2015 begonnen aan het overleg over de nieuwe cao Gemeenten. Op het eerste overleg hebben zij de inzetbrieven uitgewisseld en procesafspraken gemaakt. In januari van dit jaar wordt verder gesproken over de cao. Onderdeel van deze gesprekken is de uitvoering van de loonruimteovereenkomst van 10 juli 2015, waarin is afgesproken dat de salarissen van ambtenaren met 1,4 procent stijgen. De VNG en de vakbonden moeten afspreken wanneer gemeenten deze afspraak moeten uitvoeren. 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
@bertus
Ik maak mij oprecht zorgen om de gemeenten. ik zie het volgende om mij heen:
- goede mensen van onder de 50 jaar zijn vertrokken of zij aan het solliciteren
- 50 plus komt moeilijk weg, maar velen zouden wel willen
- de motivatie neemt af ( als gevolg van diverse factoren, zoals bv de nul lijn en het negatieve imago veroorzaakt door dit kabinet)
- jongeren komen niet omdat de voorwaarden te slecht zijn of ze werken niet graag in een bejaarden tehuis

Kortom: er moeten heel snel positieve impulsen komen. Maar dat valt van de vng en deze regering niet te verwachten
-
Door Bertus op
Als het over arbeidsvoorwaarden gaat, dan worden deze pagina's weer gevuld door rijen klagers. Er lijkt wel of alle klagers voor de overheid kiezen en gemotiveerden voor he bedrijfsleven.

Klagen is negatieve energie. En daarvan getuigen in ieder geval vrijwel alle reacties op dit bericht.

En dan weer die beroemde apekool over de lusten van het bedrijfsleven. Zo denkt Gerben dat overwerk bij het bedrijfsleven extra loon oplevert. Dat is soms zo bij uitvoerend werk, maar in andere gevallen niet. In sommige bedrijfstakken word je geacht meer uren te werken dan waarvoor je betaald krijgt. Dat is de norm,

Een leasewagen betaal je gedeeltelijk zelf via de bijtelling.

En daarbij komt: je moet bij het bedrijfsleven doorgaans harder werken, hebt minder vrij, geen verlofregelingen voor doktersbezoek e.d.

Het gras is bij de buren echt niet altijd groener. Het is wel vaak veel leuker bij het bedrijfsleven: meer ambitie en minder zeurende collega's.

Maar voor diegene, die graag bonussen en een leasewagen willen heb ik maar een advies: vertrek bij de overheid en ga voor een bedrijf werken, die die zaken biedt. Rn houd nou eindelijk eens op met zeuren.

Door Gerben op
Bij een werkgever in de particuliere sector is het onveranderd gebruikelijk dat als je overuren maakt, dan wel uren buiten de reguliere tijden maakt, hiervoor extra betaald krijgt.

Bij de gemeente is dat in 2013 / 2014 weggeven door de vakbonden. De loonwaarde hiervan vind je nergens terug. Al het werk tussen 07:00 en 22:00 is sindsdien tegen hetzelfde liefdadigheidstarief.

Nu we het er toch over hebben:
Reiskosten? Leasewagen? Kerstpakket? Bonus(sen)?
Door steven op
CAO-stijgingen zijn niet te vergelijken zonder rekening te houden met verschuivingen in arbeidsvoorwaarden en mogelijke toekomstige uitkomsten.

Appels en peren....
Door t. faber op
Jaja, wat een gigantische loonstijgijng voor die vermaledijde ambtenaren. En maar klagen over dit snelle resultaat van de zo soepel verlopen loononderhandelingen, waarin de werkgevers hun traditionele gulle aanbod keer op keer afgewezen zagen.
Wat dacht u van dit bericht? Het inkomen van de gepensioneerden is het afgelopen jaar met minimaal 20% gestegen. Weliswaar is het pensioen dat jaar niet geindexeerd, hetgeen een inkomensdaling van ca. 2% tot gevolg heeft, maar daar staat tegenover dat een mogelijke korting op de pensioenen van 22% niet is doorgevoerd.
Mij zal het niet verbazen dat een dergelijk bericht ooit als BBpublicatie zal verschijnen. In Nederland is niets te dol; het doel, t.w. zoveel mogelijk bij elkaar graaien, heiligt de middelen, t.w. de kluit belazeren. Diefstal is strafbaar, tenzij je bij het juiste gilde bent aangesloten.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Allemaal begrijpelijke reacties. Dit Kabinet/Plasterk en sommige vakbonden maken het echter nog gekker dan gek. Ze laten reeds GEPENSIONEERDE ambtenaren, zonder dat deze daarop enige zeggenschap kunnen uitoefenen, via verplichte (!!) uitvoering van de pensioenregeling door het ABP ook nog eens mee betalen aan deze loonronde voor alle WERKENDE ambtenaren. Zou iedereen het al/wel weten wat hier gebeurd?
Door TIP! (PR-|Imagospecialist) op
Wat een BB-kul-verhaal; vette sigaar UIT EIGEN DOOS JA!
Door Winfried Temme (oud-docent) op
De relatief sterke stijging gaat aan de gepensioneerden geheel voorbij! ;-)
Door doeterniettoe (-) op
Misleidende tekst. De bedoelde loonstijging bij amtenaren (en amtsdragens/politici!!!!!) betreft niet alle ambtenaren, en is tot stand gekomen door verslechtering van de pensioenvoorwaarden (die opeens wel alle ambtenaren betreft). Alleen al met deze kennis kan je niet stellen dat de overheid een inhaalslag maakt maar alleen concluderen dat het juist een verslechtering is.
Door Piet Westland op
Artikel behoort tot de gebruikelijke BB-verhaaltjes.