of 64707 LinkedIn

Burgemeesters willen meer ervaringen uitwisselen

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) kan in haar opleidingen nog meer inzetten op intervisie en trainingen op communicatie, OOV, juridische kennis en governance. Dat laat de evaluatie van de Subsidieregeling Professionaliseringsfonds Burgemeesters zien. Het fonds kan tot 2025 rekenen op een jaarlijkse subsidie van 889.000 euro vanuit het ministerie van BZK.

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) kan in haar opleidingsprogramma nog meer inzetten op intervisie en trainingen op communicatie, OOV, juridische kennis en governance. Dat blijkt uit de evaluatie van de Subsidieregeling Professionaliseringsfonds Burgemeesters. Het fonds kan tot 2025 rekenen op een jaarlijkse subsidie van 889.000 euro vanuit het ministerie van BZK.

Prettige steunpilaar
Burgemeesters ervaren hun ambt soms als eenzaam. Zij zien het NGB als een ‘prettige steunpilaar’ en ‘hulplijn die houvast biedt’, aangezien het zorgt voor sparringpartners en intervisiemogelijkheden. Uit gesprekken met burgemeesters voor de evaluatie Subsidieregeling Professionaliseringsfonds Burgemeesters blijkt dat de grote kracht van het opleidingsprogramma ligt in de vertrouwelijke omgeving waarin burgemeesters met collega’s ervaringen kunnen delen. Die bijeenkomsten ervaren zij als ‘zeer waardevol’ en daarom is de aanbeveling aan het NGB binnen het opleidingsprogramma nog meer dan nu in te zetten op intervisie.

Meer actualiteit
Daarnaast blijkt dat sommige burgemeesters de kwaliteit en het rendement van meerdaagse opleidingen als hoger ervaren. Knelpunt daarbij is dat een meerdaagse opleiding niet altijd goed in de agenda van burgemeesters is in te passen. Burgemeesters staan ook open voor meer diversiteit in opleidingsvorm. Het NGB zou hier meer mee kunnen experimenteren in het opleidingsprogramma. Men zou ervoor kunnen kiezen om, naast een basisaanbod, een aanzienlijk deel van het programma niet van tevoren vast te leggen en tijdens het jaar in te vullen op basis van de actualiteit. Het NGB organiseert al actuele tafels en houdt bij invulling van activiteiten ook rekening met de actualiteit.

Meer coaching en training op communicatie
Ondanks dat het NGB over het algemeen goed inspeelt op hun opleidingsbehoeften lijkt er onder de burgemeester extra behoefte te zijn aan coaching en trainingen op het gebied van communicatie, OOV, juridische kennis en governance. Een deel van de burgemeesters volgt deze opleidingen buiten het NGB. Aandachtspunt daarbij is de omgang met bedreigingen en de impact daarvan op partner en gezin. Het NGB zou die thema’s bij het invullen van het opleidingsprogramma moeten blijven betrekken. Daarbij is ook de vraag relevant in hoeverre bepaalde opleidingen doeltreffender kunnen worden opgepakt door andere organisaties. Het ministerie van BZK heeft tot doel de inzichten uit de ‘Agenda Burgemeester’ te betrekken bij de invulling van het opleidingsprogramma.

NGB wil bereik opleidingen vergroten
Bijna alle burgemeesters van de huidige 355 gemeenten zijn lid van het NGB. Jaarlijks bereikt het genootschap circa 150 burgemeesters voor de opleidingen, exclusief de Burgemeestersconferenties. Volgens de evaluatie nam in de afgelopen drie jaar ongeveer 80 procent van de burgemeesters aan het opleidingsprogramma deel. Vooral burgemeesters van kleine en middelgrote gemeenten maken er gebruik van. Met de Burgemeestersconferenties wordt jaarlijks 75 procent van de burgemeesters bereikt. Cijfers over de laatste vijf jaar tonen aan dat in 2019 minder burgemeesters (43 procent) aan de opleidingen deelnamen dan in 2015 (ruim 52 procent). Het NGB wil het bereik van het programma vergroten. Aanbeveling is dat het NGB niet-deelnemers actief gaat benaderen om te vragen waarom zij vooralsnog niet deelnemen aan het opleidingsprogramma. ‘Naar verwachting hangt dit deels samen met een drukke agenda, maar het kan ook te maken hebben met de inhoud van het aanbod.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers