of 58952 LinkedIn

Burgemeester Assen stapt uit VVD

Burgemeester Marco Out van Assen heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd en is nu bewust partijloos burgemeester. In een verklaring via Twitter zegt hij dat zijn beslissing is ingegeven door de landelijke VVD-lijn, waarin hij zich niet kan vinden. Maar ook de wijze waarop hij invulling wil geven aan het burgemeestersambt speelt een grote rol bij de opzegging. 'Ik geloof niet in een gepolitiseerde burgemeester.'

Burgemeester Marco Out van Assen heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. In een verklaring via Twitter zegt hij dat zijn beslissing is ingegeven door de lijn van de landelijke VVD, waarin hij zich niet kan vinden. Maar ook de wijze waarop hij invulling wil geven aan het burgemeestersambt speelt nadrukkelijk een rol bij zijn opzegging. 'Ik geloof niet in een gepolitiseerde burgemeester.'

Ongemakkelijk

'Hoe zeer ik ook vind dat het partijlidmaatschap van een burgemeester los staat van het functioneren, voor velen is er toch een verbondenheid', begint Out zijn verklaring op Twitter. 'Het is om deze reden dat ik mijn opzegging van mijn partijlidmaatschap ook op deze wijze kenbaar maak.' Steeds vaker voelde hij zich ongemakkelijk wanneer de letters VVD aan zijn naam of functioneren als burgemeester werden verbonden en steeds vaker voelde hij zich niet vertegenwoordigd door volksvertegenwoordigers die mede door hem waren gekozen en contributie betaalden bij dezelfde partij. 'Steeds vaker las ik VVD-standpunten die te ver van mijn persoonlijke waarden en mening afstaan.'


Rechtsgevoel geraakt
Out geeft enkele voorbeelden, zoals een recent voorstel van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, waarin wordt gesuggereerd om voor bewoners van probleemwijken een zwaardere strafmaat te hanteren. 'Het druist volledig in tegen mijn rechtsgevoel', aldus Out. 'Hetzelfde rechtsgevoel wordt geraakt wanneer voor minder draagkrachtigen delen van het recht nagenoeg onbereikbaar dreigen te worden', zegt hij over de voorgenomen hervorming van de rechtsbijstand door VVD-minister Sander Dekker. Ook het VVD-voorstel om de discretionaire bevoegdheid in asielzaken te schrappen, zint de burgemeester van Assen niet. Maar de druppel waren de uitspraken die beperking van het demonstratierecht suggereren.


Schrappen burgemeestersbenoeming 'onthutsend'

Out is niet alleen ontevreden over de VVD in Den Haag. Bij zijn opzegging speelt ook de wijze waarop hij invulling wil geven aan het ambt van burgemeester nadrukkelijk een rol. Het gemak waarmee de Eerste Kamer deze week het 'partijpoliteke' besluit nam om de burgemeestersbenoeming 'na politiek handjeklap' uit de grondwet te halen noemt hij 'onthutsend'. Doordat de benoemingsprocedure wel uit de grondwet is geschrapt, maar de discussie over een nieuwe methode op de lange baan is geschoven vreest Out dat 'de toekomst van het ambt speelbal is geworden van coalitieonderhandelingen, met het risico dat een fundamentele discussie verwordt tot een pennenstreek in een onderhandelingskamer'.  

Bewust partijloos burgemeester
Out gelooft niet in een gepolitiseerde burgemeester. Een burgemeester moet volgens hem van alle inwoners zijn, in het hart van de lokale democratie, waarbij ruimte wordt geboden aan minderheden en hun opvattingen en gedragingen. Out schrijft dat bij de huidige aanstellingswijze de partijkleur gelukkig nagenoeg geen rol speelt. 'Ik hoop dat deze partijonafhankelijke positie in de toekomst blijft bestaan en dat er weggebleven wordt van een rechtstreeks gekozen burgemeester. Bij dergelijke verkiezingen zou partijkleur een belangrijke keuzefactor worden, terwijl juist partijpolitiek het vertrouwen in democratie en bestuur onder druk heeft gezet. Ik zal daarom vanaf heden een bewust partijloze burgemeester zijn.'

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Volgens mij heeft hij als burgermeester als persoon gesolliciteerd hoor
Door Ben (jurist) op
De VVD was wel goed genoeg om hem een baantje als burgemeester te bezorgen en natuurlijk is deze meneer tegenstander van de rechtstreeks gekozen burgemeester; hij zou namelijk NOOIT gekozen worden. De VVD is tegenwoordig trouwens bijna een extreem linkse club die daarnaast nog het grote kapitaal paait, dus de afwegingen van deze man zijn voor mij dan ook ondoorgrondelijk

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!