of 62812 LinkedIn

Brok wil gesprek vanwege relatie tussen bestuurders

Een liefdesrelatie tussen de nieuwe burgemeester van Terschelling en een wethouder van de gemeente Smallingerland, beiden Friese gemeenten. Mag dat? De betrokken wethouder Felix van Beek ziet ‘geen enkele belemmering’, maar commissaris van de Koning Arno Brok is er niet zo blij mee en wil in gesprek met de twee.

Een liefdesrelatie tussen de nieuwe burgemeester van Terschelling en een wethouder van de gemeente Smallingerland, beiden Friese gemeenten. Mag dat? De betrokken wethouder Felix van Beek ziet ‘geen enkele belemmering’, maar commissaris van de Koning Arno Brok is er niet zo blij mee en wil in gesprek met de twee.

'Geen reden procedure te stoppen'
‘Op zichzelf zit ik niet zo te wachten op dit soort dingen. Teveel vermenging is geen ideale situatie’, tekende het Friesch Dagblad op uit de mond van Brok. Veel meer wil hij in de aanloop naar het gesprek niet over kwijt. De cdk was niet betrokken bij de procedure rond de benoeming van Van Beek die op 29 juni bekend werd. De sollicitatietermijn voor het burgemeesterschap van Terschelling sloot op 23 juni en de onlangs voorgedragen Caroline van de Pol had daar op geschreven. ‘Maar dat ze een relatie heeft met iemand die hier kortgeleden wethouder is geworden is ook geen reden om de procedure te stoppen’, aldus Brok.

Belangenverstrengeling voorkomen
Van Beek ziet desgevraagd geen enkele belemmering voor het functioneren van hemzelf en Van de Pol, maar beseft dat ‘dit natuurlijk wel aandacht vraagt’. De twee willen zeker voorkomen dat er situaties ontstaan waarin belangenverstrengeling dreigt, maar hebben op voorhand niet kunnen bedenken hoe dat zou kunnen gebeuren. Het Friesch Dagblad legt voor dat er allerlei terreinen zijn, waar ze elkaar kunnen tegenkomen, zoals in samenwerkingsverbanden tussen Friese gemeenten, de Vereniging Friese Gemeenten of de omgevingsdienst. En in de veiligheidsregio zou Van Beek als locoburgemeester kunnen aanschuiven. Maar Van Beek zegt daarover dat er in Smallingerland nog drie locoburgemeesters zijn.

Niet de eerste keer
Overigens heeft Van Beek voor zijn voordracht tijdens gesprekken voor de integriteitstoets wel verteld dat zijn partner in de race is voor het burgemeesterschap van Terschelling. Het externe bureau dat die gesprekken voerde zag hierin geen bezwaar, aldus Van Beek. De krant rakelt een eerdere situatie op die vergelijkbaar is: in 2018 werd Jannewietske de Vries voorgedragen als burgemeester van Súdwest-Fryslân en zag haar partner Henk Deinum zich gedwongen zijn functie als wethouder van Leeuwarden neer te leggen na ‘indringende gesprekken’ met Brok, zei Deinum destijds. Er werd toen gevreesd voor belangenconflicten.

Geen buurgemeenten
Volgens Brok valt die situatie niet helemaal te vergelijken met deze situatie, want Smallingerland en Terschelling zijn geen buurgemeenten en dus hebben ze minder met elkaar te maken. Wel zal hij zo nodig aandacht besteden aan de situatie in zijn rapportage aan minister Ollongren, die onderdeel is van de procedure bij de voordracht van nieuwe burgemeesters.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Uit deze uitlating blijkt dan duidelijk dat Brok niet de meest progressieve CdK van Nederland is. Mag een politicus ook nog een relatie hebben? Of staat er soms ook een fusie tussen Terschelling en Smallerland op de (geheime) agenda?
Door Gerrit (b) op
correctie: twee gemeenten die NIET aan elkaar grenzen.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Ik vraag mij af vanuit welke rol de heer Brok zich hiermee bezig houdt. Hij heeft een wettelijke taak als rijksvertegenwoordiger ten opzichte van de gemeenten. Artikel 182 van de Provinciewet stelt dat 'De commissaris is, volgens regels te stellen bij een door de regering gegeven ambtsinstructie, belast met:
b. het regelmatig bezoeken van de gemeenten in de provincie;
c. het adviseren en bemiddelen bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in een gemeente en wanneer de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is;'
Het feit dat het gaat om twee bestuurders in gemeenten aan elkaar grenzen en alleen in enkele gemeenschappelijke regelingen met elkaar te maken hebben, lijkt mij in het kader van de genoemde taken wat ver gezocht om zich met de relatie tussen deze twee bestuurders te bemoeien. Van Beek heeft zelf aangegeven dat die relatie er is en ook dat hij zich zal onthouden van deelneming aan een gemeenschappelijke regeling waar beide gemeenten in zitten. Met andere woorden: de colleges van beide gemeenten moeten zorgen dat in de onderlinge taakverdeling de beide bestuurders niet dezelfde portefeuille hebben. Daarnaast hebben de beide gemeenteraden besloten de beide kandidaten voor te dragen voor benoeming, waarbij in ieder geval bekend is dat de gemeenteraad van Smallingerland op de hoogte was van zijn relatie met de inmiddels benoemde burgemeester van Terschelling. Of de commissaris en de vertrouwenscommissie van Terschelling dat ook wisten, zullen we vanwege de levenslange geheimhouding nooit weten. Maar er is geen enkele regel te vinden die de relatie van deze twee bestuurders verbiedt of aanduidt als onwenselijk. Het lijkt mij dat er voor de heer Brok genoeg andere dingen te doen zijn in zijn geliefde Friesland.