of 60831 LinkedIn

Boa’s actiebereid voor bewapening

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) willen toezeggingen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om meer verdedigingsmiddelen, zoals pepperspray, wapenstok en een bodycam, te mogen gebruiken. Komen die openingen er niet, dan staan er werkonderbrekingen en verrassingsacties op stapel.

Werkonderbrekingen en verrassingsacties staan op stapel als buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema niet voldoende toezeggingen krijgen om meer verdedigingsmiddelen, zoals, pepperspray, wapenstok en een bodycam, te mogen hanteren.

Bewapening noodzakelijk
‘De noodzaak om uitgerust te worden met verdedigingsmiddelen ervaren boa’s dagelijks’, zegt Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond (NBB), waarbij iets meer dan de helft van de boa's is aangesloten en die de acties alvast aankondigt. ‘De afweging voor de inzet van verdedigingsmiddelen is of het logisch is gezien de taak van de ambtenaar en of geweld vaak voorkomen. Nou, het lijkt mij duidelijk. Vorig jaar waren er 575 meldingen van geweld tegen boa’s. Dat is bijna het dubbele van het jaar ervoor. En de helft van de gevallen wordt niet eens gemeld.’

Eerst gesprek met Halsema
Uit strategische overwegingen zijn de acties eerst gepland in Amsterdam en vervolgens in andere grote steden, maar volgens Kuin is in heel Nederland de noodzaak aanwezig. ‘Ook in Appelscha en van Den Helder tot Maastricht.’ Niettemin wordt eerst een datum gezocht voor een gesprek met Halsema om over de inzet van verdedigingsmiddelen te spreken. Vorige maand liet zij tijdens een raadscommissie, waarbij boa’s mochten vertellen wat ze meemaken, weten dat er wat moest gebeuren. Maar volgens Kuin ging dat vooral om betere voorlichting en training. ‘Dat belooft dus niet veel goeds.’

Boa's goed opgeleid
Kuin wijst erop dat boa’s veelal jonge mensen zijn die goed zijn opgeleid en getraind, ook om geweld te gebruiken. ‘Een politieagent krijgt anderhalf jaar opleiding, terwijl boa’s drie jaar onderwijs volgen voor een specialistisch domein. Zij hebben een bijzondere opsporingsbevoegdheid en zijn specialist.’ Daarbij ligt het geweldsmonopolie weliswaar bij de politie, maar heeft de wetgever dit al verruimd voor boa’s per domein. Er moet alleen worden voldaan aan het noodzaakscriterium, waar volgens Kuin dus aan wordt voldaan.

Werkgever aansprakelijk
Vorige maand adviseerde de G40 aan minister Grapperhaus om de lokale driehoek te laten beslissen over de inzet van verdedigingsmiddelen. Grapperhaus gaf er geen extra ruimte voor. Ook de politie was er niet voor boa’s met wapens uit te rusten. Meer samenwerking zou verstandiger zijn. ‘Wij zijn het biet eens met dat advies van de politie. Het gaat hierbij ook om goede arbeidsomstandigheden creëren. De werkgever is daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk.’

Boa's meden Amsterdamse wijken
Eventuele werkonderbrekingen kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid op straat, maar de  scherpte hangt volgens Kuin af van de besprekingen. ‘Als de burgemeester openingen biedt dan kunnen we onze strategie aanpassen.’ Daarbij is al vaker sprake geweest van potentieel onveilige situaties op straat door afwezigheid van boa’s voor hun eigen veiligheid. Tijdens de jaarwisseling meden boa’s bepaalde wijken en risicovolle situaties in Amsterdam met medeweten van de politie. Dit zou ook gebeuren op andere momenten. PvdA en VVD hebben hierover raadsvragen aangekondigd.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jkr. Ing. Leonard R.G van Doornum (Bestuursadviseur) op
Men doet veel te krampachtig over de uitrusting van de BOA. Zij kunnen hiervoor goed worden getraind net zoals dat voor pol agenten gebeurd. Een andere mogelijkheid is om BOA's samen het toezicht/handhaving uit te laten voeren met een pol.agent. En dan niet zeggen dat men daarvoor geen tijd heeft. Na de klap de pol. erbij halen is mosterd na de maaltijd. BOA's accepteren dat terecht niet meer !!
Door Robert (Adviseur) op
Het geweldsmonopolie ligt bij de overheid, niet bij de politie.
Door Michael (coördinator leefomgeving) op
Het is duidelijk dat BOA's steeds meer taken erbij krijgen, die eerder door de politie werden uitgevoerd. De BOA staat in mijn beleving tegenwoordig dichterbij de burger en heeft vaker de rol van "bemiddelende en oplossingsgerichte handhaver" dan "bonnenschrijver". Dit maakt het dat een BOA benaderbaar moet zijn om het gesprek aan te gaan met de burger (of overtreder). Het meedragen van een wapenuitrusting zou voor mij als burger niet dienstverlenend overkomen. Echter, ik begrijp ook dat BOA's in benarde situaties terecht kunnen komen waarbij zelfverdediging meer dan wenselijk is.Een zwart-witbenadering van dit dossier (wel of geen wapenuitrusting) is voor mij dan ook niet logisch. Er zal volgens mij maatwerk geleverd moeten worden waarbij het voor mij denkbaar is dat een BOA afhankelijk van de uit te voeren taak een zekere mate van wapenuitrusting heeft. Ook een BOA is dienstbaar en waakzaam.