De gemeentelijke organisatie wil een afspiegeling zijn van de beroepsbevolking in de stad. Naast vrouwen is er ook extra aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking, met een niet-westerse achtergrond en jongeren tot 35 jaar. (ANP)