of 63908 LinkedIn

Bezuinigingen op eigen mensen populair

Hans Bekkers Reageer
Gemeenten snijden massaal in de eigen organisatie en de inhuur van externe adviseurs, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Ook provincies hakken er stevig op los.

De Gelderse gemeenten gaan de komende jaren honderden miljoenen euro’s bezuinigen en het grootste gedeelte van dat bedrag wordt weggehaald in het ambtenarenapparaat, zo blijk uit onderzoek van Omroep Gelderland. De omroep maakte een vergelijking van de verschillende coalitieakkoorden in de provincie. Van klein tot groot, alle gemeenten halen een vijfde tot soms wel de helft (Apeldoorn) van het te bezuinigen bedrag door het mes in de ambtelijke organisatie te zetten. Uit onderzoek van NOS Net blijkt dat gemeenten plannen hebben de komende jaren met duizenden ambtenaren minder te werken.

 

Hun bevindingen sluiten aan bij die van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Politici en ambtenaren, gevraagd naar de onderwerpen die de collegeonderhandelingen domineren, zetten ‘inkrimpen van het ambtenarenapparaat’ op de eerste plaats. Vrijwel net zo populair zijn bezuinigingen op cultuur, sport en recreatie.

 

Kijkend naar de gemeentegrootte dan valt op dat in de gemeenten met meer dan 50 duizend inwoners het inkrimpen van het gemeentelijk ambtenarenapparaat het meest wordt genoemd, terwijl in gemeenten tot en met 18 duizend inwoners het bezuinigen op cultuur, sport en recreatie op de eerste plaats staat. Hoe groter de gemeente, hoe meer wordt gedacht aan het schrappen van bouwplannen.

 

Niet alleen in gemeenteland wordt fors bezuinigd op het ambtelijk apparaat. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben deze week hun plannen gepresenteerd voor een reductie van 390 arbeidsplaatsen tot 2015. De provinciale organisatie zal de komende jaren krimpen van 1.390 naar 1000 arbeidsplaatsen – zonder gedwongen ontslagen. De provincie doet dit onder andere door het anders organiseren van taken.

 

Zo worden taken overgebracht naar regionale uitvoeringsdiensten. Dat scheelt Brabant 125 fte. Ook worden uitvoeringstaken op afstand geplaatst in bijvoorbeeld een agentschap of een overheids-BV. Dat levert een ‘winst’ op van 100 fte. De overige arbeidsplaatsen gaat de provincie terugdringen door taken af te bouwen en door efficiënter te werken. Expliciet heeft het college vastgelegd dat via normstelling ‘scherp’ op externe inhuur wordt gestuurd. De formatiekrimp is mede mogelijk omdat de provincie focus aanbrengt in haar takenpakket.

 

Voor Brabant ligt het accent voortaan op ruimte en economie met als kerntaken de ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, regionaal economisch beleid en cultuur. Vooral in het sociale domein worden taken geschrapt, met minder geld of op minder arbeidsintensieve wijze uitgevoerd. Steunfuncties in dat veld ‘krijgen een korting of in de toekomst geen subsidie meer.

 

Doorwerken na 65 mág

 

Ook rijksambtenaren die vóór 11 mei 2007 65 jaar zijn geworden, mogen van de Centrale Raad van Beroep na hun 65ste doorwerken. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter voor het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Voor rijksambtenaren geldt al enige jaren dat zij ervoor kunnen kiezen door te werken na hun 65ste. Dat is neergelegd in een gedragslijn van het Rijk.

 

Die gedragslijn bepaalt echter dat de mogelijkheid om door te werken alleen geldt voor de rijksambtenaren die 65 jaar zijn geworden na 11 mei 2007. De Centrale Raad oordeelt in de deze week gedane uitspraak dat die beperking in strijd is met Europese regelgeving.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers