of 59179 LinkedIn

Beste Werkgever 2016 is betrokken baas

Beste Werkgevers van vorige jaar
Beste Werkgevers van vorige jaar

Ambtenaren die voor het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) werken, hebben de meest eminente overheidswerkgever van Nederland. Dat blijkt uit het Beste Werkgeversonderzoek dat jaarlijks door Effectory en Intermediair wordt gehouden. SNN scoort met een 8,2 ruim boven de nummers 2 en 3 binnen het Openbaar Bestuur & Veiligheid. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers bezet de tweede plaats met een score van 7,64. Op de derde plaats staat gemeente Schijndel (7,61).

Geen onnodige regels
Ruim 300 organisaties deden mee aan het onderzoek, bijna 225 duizend werknemers beoordeelden hiervoor hun werkgever. De medewerkers van de drie noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen waren het positiefst over hun baas: het samenwerkingsverband SNN. De werknemers gaven significant hogere cijfers op stellingen als ‘Ik ben trots op de organisatie’, ‘de organisatie levert een positieve bijdrage aan de maatschappij’ en ‘ik kan mijn werk doen zonder dat ik belemmerd word door onnodige regels, beleid en bureaucratie binnen de organisatie.’

Werkwensen veranderen 

De manier waarop ambtenaren hun werkzame leven inrichten verandert gestaag. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat geld en status allang niet meer de aantrekkelijkste factoren in een functie zijn. Uit eerder onderzoek van TNS Nipo bleek bijvoorbeeld dat 80 procent van de ambtenaren bereid is zijn vaste baan op te zeggen voor een leukere functie. Vooral hoger opgeleiden vinden de zekerheid van een vaste baan minder belangrijk. Ambities en werkplezier vinden deze werknemers een motivatie om desnoods een flexibel arbeidscontract aan te gaan.


Betekenis voor samenleving

Ook uit het onlangs gehouden Binnenlands Bestuur Geluksonderzoek blijkt dat ambtenaren niet blij worden van rigide personeelsbeleid en traditionele werkprocessen. Werknemers zijn het meest te spreken zijn over de mate waarin ze hun werkzaamheden zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren, het werk bestaat uit afwisselende taken en de mate waarin collega’s behulpzaam en loyaal zijn aan elkaar. Als werkenden in hun eigen woorden mogen aangeven wat ze echt fijn en belangrijk vinden in hun werk, springen de collega’s eruit. Bij de ambtenaren gaat het verder vooral om mensen, verantwoordelijkheid krijgen en nemen en iets kunnen betekenen voor de samenleving.


Betrokkenheid

Dat verklaart deels de populariteit van SNN als werkgever. Die faciliteert namelijk partijen in Noord-Nederland om hun ambities gericht op innovatieve, duurzame en inclusieve groei van Noord-Nederland te realiseren. ‘Succesvolle organisaties scoren aantoonbaar goed op bevlogenheid en betrokkenheid,’ aldus Guido Heezen, oprichter van Effectory. ‘Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk om een cultuur van vertrouwen te creëren. Medewerkers moeten ervan op aan kunnen dat er goed met hun belangen wordt omgegaan. Een duidelijke missie en inspirerend leiderschap zijn daarbij van groot belang.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door garmonbozia op
Het coa is een geweldige banenfabriek, wat produceren ze?
Door Mychiel van der Sluis op
Eise van der Sluis well done