of 62812 LinkedIn

Beslaglegging op Porsche ambtenaar was terecht

De gemeente Den Haag heeft terecht beslag gelegd op bezittingen van een ambtenaar die eerder dit jaar op staande voet is ontslagen. De rechtbank Den Haag heeft dat bepaald. Hij wordt verdacht van fraude voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. Het gaat onder meer om twee huizen, een Porsche en enkele bankrekeningen. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 2 miljoen euro.

De gemeente Den Haag heeft terecht beslag gelegd op bezittingen van een ambtenaar die eerder dit jaar op staande voet is ontslagen. De rechtbank Den Haag heeft dat bepaald. Hij wordt verdacht van fraude voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. Het gaat onder meer om twee huizen, een Porsche en enkele bankrekeningen. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 2 miljoen euro.

58 verdachte facturen
De man werkte sinds 2010 voor de gemeente als controller voor de dienst Stadsbeheer. Hij zou zijn handtekening hebben gezet onder rekeningen waarvoor geen diensten waren geleverd. De bedragen zijn uitgekeerd aan bv’s die aan de ambtenaar te linken zouden zijn. Uit onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche bleek dat door twaalf bedrijven in totaal 58 verdachte facturen zijn ingediend, ter waarde van ruim 1,7 miljoen euro, ‘die hoogstwaarschijnlijk frauduleus zijn’. Er heeft geen (volledige) prestatie tegenover gestaan en de facturen zijn door de gemeente betaald door ‘actieve betrokkenheid’ van de bewuste ambtenaar.

Misbruik van vertrouwen
Twee maanden na zijn ontslag op staande voet vroeg de ambtenaar aan de kantonrechter om dit terug te draaien, maar dat verzoek werd afgewezen. De kantonrechter vond het aannemelijk dat hij ‘onder valse voorwendselen ervoor heeft zorg gedragen dat verschillende valse facturen zijn gemaakt, ingediend bij en/of een rol heeft gehad bij het betalen van de facturen door de gemeente, terwijl wat betreft die facturen geen (volledige) prestaties waren geleverd’. Dit heeft geleid tot grote schade bij de gemeente. De ambtenaar handelde in strijd met de interne werkprocessen en de gedragscode van de gemeente, aldus de rechter. Hij heeft bij zijn handelen misbruik gemaakt van zijn positie van controller en van het vertrouwen van de gemeente en haar medewerkers. De ambtenaar heeft de ambtelijke integriteit geschonden en een ‘dringende reden voor het ontslag op staande voet’ was dus aanwezig.

80.000 euro contant geld
De gemeente is in april ook een bodemprocedure begonnen tegen de ambtenaar en zijn echtgenote. De gemeente vermoedt namelijk dat de ambtenaar en zijn vrouw een deel van het geld voor de facturen in eigen zak hebben gestoken, omdat zij grote contante bedragen (meer dan 80.000 euro) op hun rekening hebben gestort. Die bodemprocedure loopt nog. De gemeente denkt dat de vrouw van de ambtenaar op de hoogte geweest moet zijn geweest van ‘de fraude en het bedrog’ en derhalve ook onrechtmatig jegens de gemeente heeft gehandeld en de schade van bijna 1,8 miljoen plus de kosten voor het rapport van Hoffmann (50.000 euro) mee moet vergoeden. ‘Het mag als feit van algemene bekendheid aangenomen worden dat echtgenoten van dit soort feiten van elkaar op de hoogte zijn.’

'Vaste praktijk'
De ambtenaar en zijn vrouw wilden juist opheffing van de beslagen. Volgens hem zijn de gestelde onrechtmatige handelingen hem niet verwijtbaar, omdat zij ‘vaste praktijk zijn binnen de gemeente’. Het zou binnen de gemeente ‘eerder regel dan uitzondering zijn’ dat facturen niet conform de interne werkprocessen werden ingediend en verwerkt. De ambtenaar zou uitsluitend taken hebben uitgevoerd die hem waren opgedragen of aan hem waren gedelegeerd door de verantwoordelijke en bevoegde medewerkers met mandaat. Het zijn volgens hem die medewerkers die stelselmatig in strijd hebben gehandeld met de interne werkprocessen en de gedragscode van de gemeente.

Verbouwing
Verder zou de aankoopprijs van de Porsche (26.000 euro) niet geheel, maar deels (16.300 euro) contant zijn betaald. Al het andere gestorte contante geld waren giften van familie of was spaargeld. Ze waren uiteindelijk gestort op rekeningen, omdat de ambtenaar en zijn vrouw het niet prettig vonden dat zoveel cash geld in huis lag tijdens een verbouwing. Van de gestorte bedragen werd regelmatig weer een deel opgenomen en een dergelijk bedrag na verloop van tijd (deels) weer in contanten op de rekeningen gestort. Het gaat volgens hen dus niet steeds om stortingen van ‘nieuw’ geld. Volgens de ambtenaar en zijn vrouw namen hun banken genoegen met die uitleg. Van ongerechtvaardigde verrijking ten koste van de gemeente zou dan ook geen sprake zijn. De beschuldigingen en beslagen eisen zowel lichamelijk als geestelijk ook hun tol, terwijl het gezin financieel in zwaar weer terecht is gekomen, lieten zij verder weten.

Geen andere ambteneren betrokken
De voorzieningenrechter vindt dat de tegenwerpingen van de ambtenaar en zijn vrouw niet slagen. De ambtenaar heeft niet weersproken dat hij actief betrokken is geweest bij het opstellen, verwerken en/of betaalbaar stellen van de 58 facturen, waarvoor volgens de gemeente geen werkzaamheden zijn verricht. Evenmin heeft hij ontkend dat hij in de functie van controller formeel niet bevoegd was tot het verrichten van de werkzaamheden. Volgens de rechter heeft de gemeente ‘gemotiveerd weersproken’ dat de ambtenaar de hem verweten handelingen heeft verricht in opdracht van daartoe wel bevoegde medewerkers. Ook heeft de gemeente weersproken dat sprake is van een bestendige werkwijze binnen de gemeente. De gemeente heeft benadrukt dat uit onderzoek in haar systemen naar voren is gekomen dat de ambtenaar alleen actieve bemoeienis heeft gehad met de desbetreffende twaalf bedrijven en 58 facturen van deze bedrijven. Er is niet gebleken dat andere ambtenaren hierbij op enigerlei wijze te kwader trouw betrokken zijn geweest.

Rijksrecherche
Tot slot neemt de rechter mee dat ook de Rijksrecherche met een onderzoek bezig in is de zaak en daarbij ook conservatoir beslag heeft gelegd. De ambtenaar heeft in gesprekken met medewerkers van Hoffmann erkend dat hij wist dat bepaalde gefactureerde werkzaamheden niet echt zijn verricht. Verder mag de gemeente ook geld van zijn vrouw vorderen, aangezien de twee zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. De rechter vindt het betoog dat het contante geld enkel spaargeld was en uit giften zou komen 'niet geloofwaardig'. De gelden waren immers ook niet in de gezamenlijke belastingaangifte opgenomen. Die hinder die de ambtenaar en zijn vrouw ondervinden van de gelegde beslagen wordt gerechtvaardigd door de ernst van de feiten, vindt de rechter. De gemeente heeft ‘terecht opgemerkt’ dat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd, zodat ervan uit mag worden gegaan dat het echtpaar in hun meest noodzakelijke levensbehoeften kunnen voorzien.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Procesvertegenwoordiger op
Rechter kiest m.i. te snel partij voor door wethouder Bruines en de procesvertegenwoordiger vd gemeente ingenomen stelling dat de rest van de omgeving van de ontslagen ambtenaar absoluut geen onderdeel is van de foute cultuur mbt gunning en keuze van bedrijven en het achteraf niet verantwoorden van geleverde prestaties. Strafrechtelijk onderzoek OM loopt nog. Beter zou zijn als er ook objectief onderzoek komt naar de collega's van betrokkene. Dit onderzoek is nu al op voorhand door wethouder afgewezen/afgehouden om wellicht ook haar voor imagoschade te sparen. In de praktijk nemen meer mensen op deze posities de "kansen" die ze krijgen binnen hun werkomgeving. Dit voorval kan niet op zichzelf staan in deze grote gemeentelijke organisatie.
Rechters : zet ook eens vraagtekens bij wat de overheid stellig in uw richting als waarheid voorwendt. Nu zie je steeds meer in de rechtbank dat u deze kijkend in hun blauwe ogen al klakkeloos geloofd en er zelfs niet kritisch op doorvraagt.
Door Volger op
Wordt het normaal dat rechter het recht om de onderzoekkosten van het bureau Hoffmanbedrijfsrecherche al op voorhand aan werkgever toe te kennen deze te verhalen op een werknemer door beslaglegging op huis en vermogen? Lijkt me geen goede zaak. Er is dan geen geld meer voor verweer door een eigen advocaat. Ongelijkwaardige strijd ook door het tijdsverloop van de uitspraken van de lange gerechtelijke procedures.
Door Ambtenaar op
@p Hoe verdachte het deed staat uitvoerig in door arbeidsrecht jurist genoemde uitspraak van kantonrechter van 1 juli 2020, zaaknr. 8492339 RP. Gebeurde voornamelijk tijdens vakanties met invallende collega's.
Door p op
Ben wel nieuwsgierig hoe deze verdachte de facturen betaalbaar heeft weten te stellen met alle waarborgen die normaal gesproken zijn...vier ogen principe etc. etc.
Door Arbeidsrechtjurist op
Zie uitspraak zaaknr. 8492339 RP verz 20-50271 uitspraakdatum 1 juli 2020

Het is toch wel schrikken om te lezen hoe weinig benul deze ambtenaar heeft van zijn functioneren
en zijn aandeel in de consequenties. Zie zijn afgewezen verzoek tot vernietiging van zijn ontslag op staande voet ivm schending van ambtelijke integriteit.

Na even googlen vind ik ook een artikel van politie- en rechtbankverslaggever Sander Knura van 8 september 2020 die de zitting kennelijk heeft bijgewoond. Ik lees daarin dat hij daar inderdaad zei dat hij Hindoestaan is en dat het gebruikelijk is in zijn cultuur om contant geld in huis te bewaren. We zullen uiteindelijk wel lezen hoe de verschillende procedures in de einduitspraken voor het echtpaar uitpakken.

Door PSW op
Vertrouwenspersoon integriteit op 24 september 2020 16:25

Ik heb in het door Boonstra via een link toegankelijk gemaakte verslag van de kortgedingprocedure bij de voorzieningenrechter (en dat is het onderwerp hier) geen woord kunnen terugvinden over de vermeende etniciteit van het echtpaar, noch over een mogelijk beroep van hen of een van hen op die veronderstelde etniciteit.

Boonstra rept daar zelf al evenmin met een woord over in zijn bovenstaande verslag.

Mag ik daarnaast in zijn algemeenheid aandacht vragen voor het feit, dat de strafrechtprocedure (versus de civiele beslagleggingsprocedure, waarover het artikel van Boonstra handelt) tegen het echtpaar zich nog in een zeer prematuur stadium bevindt en dat de assumptie van onschuld, ook voor dit echtpaar, geacht wordt te reiken totdat een onherroepelijk vonnis voorligt.Door Lezer BB op
Ook op omroepwest.nl van 22 september 2020, 21.31 uur, stond een letterlijk citaat van de Haagse ambtenaar uit de eerdere rechtbankzitting: " ....... ik ben Hindoestaan, dat is gebruikelijk in mijn cultuur".
Door Vertrouwenspersoon integriteit op
@PSW
uit de tekst kan al duidelijk zijn dat dit niet zo bedoeld is als u nu suggereert. Lees uitspraak van de rechtbank, waarin deze 2 verdachte ambtenaren zelf ter vergoelijking van hun contante bedragen en ontvangen hoge gift, naar hun Hindoestaanse cultuur verwijzen. Wellicht kan de eigen geloofsgroep het echtpaar wijzen op hun onterechte beroep op hun "verschoningsrecht". Ze hebben 2 miljoen euro's ten laste van de begroting gebracht, welke in deze tijden van schaarste beter besteed kan worden en nu door de Haagse bewoners moet worden opgebracht. In het geval van de ontslagen griffier van Wateringen eiste de gemeente ook nog compensatie van de gemaakte advocaatkosten en die van Hoffmanbedrijfsrecherche. In dat geval ging het om geen persoonlijke verrijking en wees de rechter dit verzoek af.
Door PSW op
Geachte Redactie BB,

Ik zou er met klem voor willen pleiten dat u met betrekking tot de bijdrage van @Vertrouwenspersoon integriteit op 24 september 2020 13:54 elke verwijzing naar de (al dan niet vermeende) etnische achtergrond van het verdachte echtpaar per ommegaand uit de tekst van de voornoemde bijdrage verwijdert.

Dit dringende verzoek, aangezien uit de ronduit tendentieuze en derhalve weinig integere verwijzing daarnaar een stigmatiserende werking naar de gehele betreffende ethische groep zou kunnen uitgaan.

Dit nog afgezien van de vraag naar de inhoudelijke relevantie van de vermeende etnische achtergrond van het echtpaar en de mogelijk door hen gepleegde strafbare handelingen.

P.S. Sprekend over (veronderstelde) kriminelle Machenschaften binnen het gemeente bestuur van Den Haag is het wellicht weer eens tijd voor een update aangaande de veel besproken casus De Mos cum suis (GDM / HVDH).

Misschien heeft ook de @vertrouwenspersoon integriteit in kwestie daarover nog interessante, niet partijpolitiek ingestoken en vanzelfsprekend goed onderbouwde mededelingen te doen.

Door Vertrouwenspersoon integriteit op
In de pers las ik dat zijn bij Buitenlandse Zaken werkende echtgenote is geschorst. Waarom ook niet op staande voet ontslagen? Ze deden de klus samen.
Hoe is het mogelijk dat dit bij de gemeente door niemand eerder is opgemerkt of men dit niet durfde te melden? Ook niet door directe collega's. Uit verweer echtpaar blijkt weinig bereidheid tot schulderkenning en spijt. Geen reclame ook voor de Hindoestaanse gemeenschap om te verklaren dat grote sommen contant geld in huis hebben in hun cultuur gangbaar is. Dit betreft hoogopgeleide ambtenaren die de wet en de integriteitsregels met voeten treedden. Betreft zoveelste incident in korte tijd bij gemeente Den Haag. Nu de transacties en contacten met de vastgoedjongens en -meisjes nog eens in beeld brengen. Wordt tijd.