of 61441 LinkedIn

Bericht op intranet was onrechtmatig

In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

Een eenheidsmanager van de gemeente Assen kon niet doorstromen naar de nieuwe functie van concernmanager. Een bericht hierover op het gemeentelijke intranet beoordeelt de rechter als onrechtmatig. Waarom krijgt hij geen schadevergoeding?

In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. 

Als de gemeente Assen in 2017 overstapt naar een ander sturingsmodel voor de ambtelijke organisatie (‘concernmanagement’), moet dat voor Hidde Terleij* kansen bieden. Hij is een van de zes eenheidsmanagers, zij kunnen concernmanager worden.

Het loopt anders. In het ‘oefenjaar’ 2018 raakt hij overspannen. De gemeentesecretaris, tevens directeur, vertelt Terleij vervolgens dat hij niet geschikt is voor de functie van concernmanager en dat een reorganisatieontslag wordt voorbereid. De gemeentesecretaris plaatst op het gemeentelijke intranet een bericht waarin staat dat hij niet benoembaar is als concernmanager.

Een lokale krant neemt dat weer over, en schrijft ook dat voor hem wordt gekeken naar een nieuwe baan. Daarop stelt Terleij de gemeente aansprakelijk voor geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade, als gevolg van de arbeidsomstandigheden, dat hij geen concernmanager kan worden en de berichtgeving hierover op intranet en in de krant. Volgens hem is de gemeente tekortgeschoten in haar zorgplicht. De gemeente wijst iedere aansprakelijkheid af.

Terleij stapt naar de rechtbank Noord- Nederland. Daar stelt hij dat de arbeidsomstandigheden buitensporig en ziekmakend waren, omdat de gemeentesecretaris de eenheidsmanagers maar liet zwemmen. De werkdruk was te hoog, communicatie met de gemeentesecretaris verliep stroef, er was te weinig coaching. Dat leidde bij hem tot psychische problemen. Zijn immateriële schade als gevolg van gederfde levensvreugde begroot hij op 5.000 euro. Verder heeft de gemeente nagelaten zijn belangen te beschermen, door via het intranet te communiceren over zijn functioneren én te lekken naar de krant. Zijn privacy is daardoor geschonden en zijn gezag, reputatie, eer en goede naam zijn ernstig geschaad. Extra immateriële schade: 8.000 euro.

De rechtbank onderzoekt eerst of de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld. Bestuursorganen hebben tegenover ambtenaren een zorgplicht, maar die kan niet zo ruim worden opgevat dat van de werkgever wordt verlangd op voorhand bescherming te bieden tegen alle denkbare wrijvingen en (samenwerkings)problemen die zich op de werkvloer kunnen voordoen. Een nieuwe manier van werken leidt nu eenmaal tot onduidelijkheden en fricties. Van een ervaren manager als Terleij mag worden verwacht dat hij kan omgaan met een zekere organisatorische chaos. De gemeente heeft jegens Terleij niet onrechtmatig gehandeld en is dus niet schadeplichtig.

De berichtgeving via het intranet was wél onrechtmatig. Door te melden dat Terleij niet benoembaar was als concernmanager, werd vooruitgelopen op de formele evaluatie van de proeffase én op de procedure die zou worden gevolgd voor de benoeming van de concernmanagers. Het bericht stelde hem in een negatief daglicht, maar kon ook nadelige gevolgen hebben voor zijn (rechts)positie. De gemeentesecretaris wilde met het bericht transparant zijn, maar het resultaat is dat de eer en goede naam van Terleij onnodig zijn aangetast. Maar schade heeft hij hierdoor niet geleden, laat de rechtbank in zijn uitspraak van 12 april 2019 weten. Dat hij last had van een psychisch onbehagen en dat hij zich gekwetst voelde door het onrechtmatig genomen besluit, kan niet worden vertaald in immateriële schadevergoeding.

Dat de lokale krant over de kwestie heeft geschreven, kan de gemeente niet worden aangerekend. Die heeft niet meegewerkt aan die publicatie. Omdat ook hier geen sprake is van onrechtmatig handelen krijgt Terleij geen cent.

*De naam is gefingeerd.
ECLI:NL:RBNNE:2019:1514

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!