of 60831 LinkedIn

'Babyboomers oververtegenwoordigd in politiek'

Tientallen jongerenorganisaties gaan een vuist maken tegen de politiek die wordt bedacht en uitgevoerd door babyboomers, oftewel oudere politici. De jongeren vinden dat de problemen teveel op hen afgewenteld wordt.
45 reacties

Tientallen jongerenorganisaties hebben zich verenigd in een coalitie als antwoord op de 'oververtegenwoordiging' van babyboomers in de politiek. Zij willen de belangen van jongeren hoger op de politieke agenda krijgen nu de verkiezingscampagnes van start gaan.

Problemen afgewenteld
'Nog te veel problemen zoals pensioenen, de flexibele arbeidsmarkt, een gebrek aan starterswoningen en stijgende kosten van onderwijs, worden afgewenteld op jongeren. En zonder dat er goed wordt nagedacht over wat dit voor ons betekent', zegt Jarmo Berkhout, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

JOVD en Jonge Socialisten
De coalitie bestaat uit onder meer de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), FNV Jong, de Nationale Jeugdraad (NJR), studentenorganisaties en politieke organisaties als de JOVD, de Jonge Democraten en de Jonge Socialisten. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rekenaar (medewerkster) op
Geen idee waar Arno al zijn feitelijke informatie vandaan haal, maar erg kloppen doet het niet.
Laat me raden: Arno ageert tegen de rijke, plukkende en parasiterende ouderen en zal gelet op zijn tekst tussen de 40 en 45 jaar oud zijn. Inmiddels Sr. Consultant dus een aardige baan.
Iets ouder dan diegenen die zich nu verenigd hebben omdat er zogenaamd zoveel kosten worden afgewenteld op deze jongere generatie.
Ik zou nog maar eens gaan nadenken op wie ik mijn pijlen ga richten Arno.
Deze nieuwe coalitie die jij zo ondersteunt zijn diegenen die met STUFI meestal tot hun 23e gestudeerd hebben, vanaf dat moment pas pensioenpremie betalen. Verder hebben ze nog weinig ingebracht dan veel praatjes.
Niet te vergelijken met heel veel ouderen zoals - en dan heb ik het niet over de niet representatieve babyboomers die steeds aangehaald worden - die vanaf hun 17e gewerkt hebben en nu door mogen tot hun 67e zoals ikzelf.
Niks geen STUFI, leren in de avonduren, niks geen bijdrage voor kinderopvang of ouderschapsverlof. Als koppel leven van een salaris en op dat ene salaris een huis kopen. Periodes van lage rente en rentes van 12% op de woningmarkt en huizenprijzen die indertijd ten opzichte van je inkomen verhoudingsgewijs ook zwaar op je budget drukten.
De jongeren binnen deze coalitie hebben verhoudingsgewijs nog weinig ingebracht en ageren alsof hen het grootste onrecht van de wereld wordt aangedaan.
Natuurlijk hebben ouderen vaak meer te besteden wanneer eventuele kinderen het huis uit zijn en niet meer op hun budget drukken, wanneer het huis afbetaald is. Als de coalitieleden gestaag doorwerken - en dat kunnen ze met hun vaak goede inkomens na een studie - zal dat ook hun deel zijn.
Hopelijk mogen ze dat ook in goede gezondheid doen.
Ik geloof trouwens niets van al die prachtige getallen en verhalen over fors stijgende levensverwachtingen. Allemaal koffiedik kijken. En een hogere leeftijdsverwachting zegt ook per definitie niets over nog geschikt zijn voor de arbeidsmarkt.
Jullie zullen dat allemaal zelf ervaren. Later, wanneer je zelf ouder, wijzer en rijker bent
Door Arno (Sr. ICT Consultant) op
Ik lees hier in de reacties veel onwaarheden over het pensioen, wonen etc.

De babyboomers hebben Nederland niet opgebouwd na de oorlog, dit hebben hun ouders gedaan.

Mensen betaalden vroeger vanaf hun 25e pensioen premie, de meeste babyboomers zijn echter al lang voor hun 65e gestopt met werken.
Dus voor 35 jaar werken krijgen ze 70% van hun eindloon, dit is ongeveer 80% netto door de lagere belasting.

De jongere generatie betaald al vanaf zijn 21e pensioen premie en moet tot zijn 71,5e werken en de helft meer premie betalen, dit is bijna de helft langer dan een babyboomer en krijgt dan een pensioen van 70% over zijn/haar middelloon. (veel lager pensioen dus!)

De pensioenen waren afgestemd op een levensverwachting na de pensioenleeftijd van ongeveer 7 jaar.
Maar de huidige ouderen leven gemiddeld 13 jaar na hun pensionering.
Dit enorme 'pensioengat' wordt nu volledig gesubsidieerd/betaald door de jongere generaties.

De overheid heeft zelf de pensioenfondsen leeggeroofd...
De regering dreigde de zeer hoge vermogens van pensioenfondsen af te romen.
Die probeerden hun vermogen daarom bewust onder een bepaalde grens te houden.
Maar hoe deden ze dat? Door de pensioenpremies te verlagen. Het zijn dus de huidige gepensioneerden die van die premieverlaging hebben geprofiteerd. Het nettoloon steeg dankzij die premieverlaging.
Bij sommige fondsen betaalden werknemers jarenlang helemaal geen premie, terwijl hun pensioenopbouw (eindloonstelsel) gewoon doorging.

Babyboomers krijgen nu dus gewoon de helft teveel aan pensioen ten koste van de jongere generaties.

Alle plannen om dit recht te trekken zijn door de babyboomers zelf weggestemd in het kies hokje (want dat koste ze geld)

Het zelfde is ook aan de hand met de zorgkosten, er waren destijds weinig zorgkosten aangezien de meeste mensen nog jong waren.
Plannen om reserves aan te leggen (premie verhoging) zijn door de babyboomers zelf weggestemd in het kies hokje (want dat koste ze geld)

Nu deze groep steeds meer zorg nodig heeft is er geen reserve en draaien voornamelijk de jongeren er weer voor op en hun premie zal alleen nog maar hoger worden.

Als je deze 2 "pijnpunten" voor de babyboomers bekijkt zijn deze dan ook totaal onterecht.

Maar de jongere generaties krijgen nu het verwijt dat ze niet solidair zijn...

Als de babyboomers nu solidair zouden zijn dan zou zouden ze de helft van hun pensioen (waar ze eigenlijk geen recht op hebben!) inleveren en 3x zoveel voor hun zorgpremie moeten gaan betalen (te weinig betaalde zorgpremie)

Dit is wel zo eerlijk en solidair toch?

De ouders van de babyboomers (de mensen die Nederland na de oorlog opgebouwd hebben) hebben voor heen kinderen betaalbare goedkope huizen gebouwd, de babyboomers hebben destijds alleen een paar jaar last gehad van de hoge rente van 12%.

Toen hun kinderen woningen nodig hadden is dit niet gedaan met het gevolg dat er een woningtekort is ontstaan halverwege de jaren 90.

Dit had tot gevolg dat de prijzen de pan uit rezen, een veel gehoorde reactie is dan: dan hadden ze maar moeten gaan huren.

Wat hierbij vergeten wordt is dat mensen zich pas kunnen inschrijven vanaf hun 18e en dat juist de babyboomers die spotgoedkoop (15.000 tot 60.000 euro) een huis hebben gekocht de winst op de koophuizen pakten en met hun hoge woonjaren de huurwoning weg kaapten voor de neus van de jongeren.

De Enige optie was dus heel erg duur kopen met als "bonus" dat de hypotheekrenteaftrek niet meer "onbeperkt" aftrekbaar is (dit voordeel hebben de babyboomers wel gehad)
En dan hebben we nog geeneens over de spaarhypotheek met maximaal voordeel wat er nu ook niet meer is.

Ja maar de salarissen zijn nu veel hoger...
De salarissen zijn de laatste 30 jaar 1.8X zo hoog geworden, dit weegt niet op want de huizen zijn nu 4x zo duur.
En als je wil kopen heb je ook niet meer het voordeel dat je de kostenkoper kan meefinancieren.

Als je de CBS grafieken bekijkt dan zie je ook heel duidelijk dat de babyboom generatie er in vermogen gigantisch is op vooruitgegaan de laatste jaren en dat dit geld is weggehaald bij de jongere generaties die heel zwaar hebben moeten inleveren.
http://daskapital.nl/images/picas/cbstweenov.jpg

De generatie tot 45 jaar is tot het bot toe geplukt en zal nooit het welvaartsniveau halen van iemand uit de babyboom generatie.

Eigenlijk moeten de babyboomers zich de ogen uit hun hoofd schamen.
Eerst veel te weinig betalen ten gunste van hun eigen welvaart om vervolgens ook nog eens te gaan parasiteren op het geld van de jongere generaties.

En het dan gek vinden (of beledigd) dat de jongere generaties hier tegen in opstand komen...
Door Ernst op
"Vroeger was alles beter, maar wij hadden het wel veel slechter dan jullie!"
Door Ben Braaksma (Gepensioneerd) op
Ik zou graag willen dat de jeugd eens verder terugkijkt dan alleen maar hun afgelopen dag evalueren zoals ze dat op school geleerd hebben. Misschien kan ik ze daarbij helpen door mijn en met mij de geschiedenis van de meeste ouderen voor te leggen. Mogelijk kunnen ze dan begrijpen dat de ouderen niets verkeerds doen zoals wordt gesuggereerd door de politiek. Ik ben kort na de oorlog geboren in het oosten van het land. In die tijd bouwden de textielbaronnen in het oosten van het land, maar ook Philips en Stork en nog meer van die grote bedrijven huizen voor hun werknemers. Want huizen waren er zo kort na de oorlog, ondanks het verlies van vele mensen, niet voldoende. De huren waren laag evenzo de lonen. Mijn vader verdiende 38 gulden per week als textielarbeider. Toen ik naar school moest zat ik in een klas met 40 kinderen. De kinderen van de rijkere mensen voorin en de kinderen van de allerarmsten achterin de klas, Schoolreisjes waren er niet en straffen des te meer. Met mijn 12 jaar ging ik naar de Storkschool te Hengelo en moest om daar te komen 17 kilometer fietsen. 's-morgens om 6.30 de deur uit in weer en wind, zomers en in de winter. Ik mocht wel naar een hogere opleiding van de schooldirecteur, alleen mijn ouders konden dat niet betalen. Zaterdags werkte ik van acht tot 3 uur 's-middags. Ik zette houten pijpen voor spingaren in de was. Voor iedere pijp 1 cent per zaterdag kwam dat neer op ongeveer 2 gulden en 50 cent. Dat geld gaf ik aan mijn ouders want dat was hard nodig. In die periode , eind 50 begin 60 werden de textielfabrieken gesloten en overgebracht naar de lage lonen landen. Gevolg een enorme werkeloosheid en veel armoede. Op mijn 14 ging ik bij Stork in de fabriek werken als leerling ketel - en apparatenbouwer. Vanaf dat moment heb ik pensioen betaald. In de metaal was dat toen gebruikelijk. Overigens bestond dat pensioenstelsel nog niet zo lang, dat werd pas na de 2e Wereldoorlog ingevoerd door de Hr. Drees Sr. Het was in die tijd gebruikelijk dat de grootouders bij een van kinderen ging wonen als ze met pensioen gingen want ook de AOW was zodanig klein dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk was. Als de ouderen niet meer verzorgd konden worden, konden ze naar een bejaardentehuis, maar alleen als er plaats was. In 1966 moest ik de militaire dienstplicht vervullen. Een dienstplicht van 24 maanden omdat ik een specialistische opleiding kreeg, namelijk vliegtuigmonteur. Na mijn dienstplicht ging ik terug naar Stork, daar kon ik weer aan het werk maar wel met een salariskorting van 40% ten opzichte van dat wat ik verdiende toen ik het leger in ging. Ook de metaal ging afbouwen en de onderdelen die dat konden werden naar de lage lonen landen gebracht. In het westen was nog wel werk dus verhuisde ik in mijn eentje naar Amsterdam. Ook toen, in 1968 was in Amsterdam voor een alleenstaande geen woning te krijgen. Pas als je getrouwd was en kinderen had en 5 jaar gewacht had, mocht je hopen op een woning. Je zou dus zeggen dat 23 jaar na de wereldoorlog het woningprobleem wel opgelost zou zijn. Helaas. De oorzaak was m.i. de toestroom van grote getallen buitenlanders, Hongaren, Italianen, Spanjaarden, Portugezen, Molukkers, Antillianen en Surinames. Daar was kennelijk niet tegen op te bouwen.Dus werd de woningnood steeds groter. Wat er ondanks alles bestond was een grote solidariteit met elkaar, ondanks dat er ook toen wel eens rellen ontstonden vanwege andere normen. In de jaren 60 was de werkeloosheid onder jongeren ook groot en de toenmalige Minister President Joop de Uil dacht dit te moeten oplossen. Hij deed daarvoor een greep in de gezamenlijke pensioenpot en haalde daar ongeveer 35 miljard uit. In de Jaren 80 was er ook een economische crisis en toen vond Minister President Lubbers het noodzakelijk om plm 80 miljard uit de gezamenlijke pensioenpot te halen. Tevens nam hij een wet aan waarin werd vastgestel dat je bij 40 pensioenjaren het maximale gespaard voor een pensioen dat 70% van het laatste salaris was. Mij werden daardoor 6 pensioenjaren afgenomen. In mijn eigen ogen allemaal pure diefstal, want pensioen is ACHTERGESTELD LOON dat door werkgever en werknemer betaald wordt. Het is bestemd voor het pensioen van de werknemer, ergo is het ook van diegene die er voor gewerkt en betaald heeft. Door het Neoliberale beleid van de laatste 13 -14 jaren worden stelselmatig allerlei rechten van de burgers teruggedraaid, waardoor werkgevers en ook werknemers minder pensioengeld hoeven af te dragen. Dit levert de schatkist miljarden op. Miljarden die ze ergens anders voor gebruiken en dus niet kunnen worden uitbesteed aan de gepensioneerden, dus zeggen ze, om te verhullen wat ze gedaan hebben, dat de ouderen het pensioen op eten van de toekomstige gepensioneerde. Om de boel nog gekker te maken hebben ze een wet gemaakt die het de pensioenfondsen verplicht een bepaald niveau van geld in kas te hebben dat boven de 100% ligt. Met een rekenrente van 4% is dat voor nagenoeg alle pensioenfondsen geen probleem, maar met een rekenrente van 0% hebben alle pensioenfondsen een tekort. Deze wet die in 2014 is aangenomen en 2015 is ingegaan regelt ook dat wanneer de stand na 5 jaar niet in orde is - en dat zullen de meeste pensioenfondsen NIET halen vanwege de 0% rente- er dan ineens 15% pensioen moet worden ingeleverd. Dat noem ik gewoon asociaal en een Regering niet waardig. Deze wet heet de Wet Financieel Toetsingskader. Ik ben nu 12 jaar met pensioen en heb in die twaalf jaar geen enkele compensatie gehad, waardoor ik nu bij mijn besteedbaar inkomen ruim 30% te kort kom. Reken nog 4 jaar erbij en dan ineens 15% inclusief inflatie, dan zit ik op een tekort van plm 60% en dat na ruim 14 jaar werken. En als het nodig was zou ik zeggen oké, maar dan toch zeker nog iets minder. Maar het is niet nodig. In de gezamenlijke pensioenpot zat toen de crisis begon ongeveer 800 miljard euro. Nu, 2016 zit er in deze pot een bedrag van plm. 1600 miljard. Er word aan pensioenen ongeveer 38 miljard per jaar uitgekeerd aan gepensioneerden en er komt in de pot door werkgevers, werknemers en beleggingen plm 80 miljard peer jaar binnen. Dus in de gezamenlijke pot van 1800 Miljard komt jaarlijks plm 40 Miljard bij. Dus een ander beleid zo nuttiger zijn. Door het minder te besteden te hebben komt er ook minder belasting in de staatskas. Maar ik had hierboven al gezegd dat door hun beleid de staatskas met miljarden wordt gespekt. En dat moet ook wel want bij de belastinghervormingen hebben ze de belasting van winst op bedrijven drastisch verlaagt en de winst uit beleggingen nagenoeg afgeschaft. Dit Neoliberale beleid is alleen maar goed rijken. De armste mensen krijgen het steeds moeilijker. De scholen krijgen het ook steeds moeilijker want de arme ouders kunnen de schoolgelden niet meer betalen en het is niet voor niets dat er 1000den kinderen thuis zijn omdat er geen gepaste school voor hen is. Ditzelfde geld voor woningen. Door het laag houden van de rente kunnen banken nagenoeg niets verdienen op de huizen. Worden er te weinig huizen gebouwd en is het voor starters nagenoeg ondoenlijk om aan een woning te komen. Dit alles is niet de schuld van de ouderen, maar van de politieke partijen als VVD. PVDA, D66, CU, Groen links enz. De enige partijen die nog een beetje tegengas kunnen geven zijn de Ouderenpartij, de Partij voor de Dieren en in mindere mate de PVV. Ik hoop dat de jeugd een met hun ouders gaat praten over deze onderwerpen en hopelijk gaan dan hun ogen open.
Door verdrietig 50+ op
Nog even voor eenieder een paar dingen op een rijtje. Bij het bereiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd heb ik haast 50 jaren gewerkt EN PENSIOENPREMIE afgedragen. Ik ben gaan werken en in de avonduren (zelfs met kinderen op schoot) mijn HBO studie (+ nog een aantal aanvullende cursussen) afgerond. Een klein huisje kunnen kopen (omdat ik al thuiswonend en werkend) wat had kunnen sparen (rente hypotheek was toe 12 %). 3 Kinderen gekregen. Alle drie gemiddeld zo'n 25 jaar verzorgd, verwend, laten studeren (allen HBO, of Masterstudie afgerond). Zijn nu alle drie schuldenvrij uit huis, werken alle drie fulltime en betalen allemaal ca. 800,- euro huur per maand voor een simpel appartementje. Maar gelukkig zijn het heerlijke kinderen die ons dankbaar zijn en ons ook nog een paar jaar geluk gunnen en het ons gunnen om van een welverdiend pensioentje te genieten. Zij vinden het zelfs ergerlijk dat steeds de ouderen worden gekort op van alles, de zorg duurder maar zeker ook slechter wordt etc. Ik ben blij met zulke kinderen. U ook...???
Door klaas nuniga op
Ik vraag mij ook werkelijk af waarom de jongeren zo zeuren en ontevreden zijn. Ze moeten zich schamen zolang de ouderen geen zorg hebben, geen huishoudelijk hulp, en twee jaar moeten wachten voor verpleeghuisopname. Ik vind het heel erg triest!

Door Jeannette op
ik bedoel natuurlijk NIET begrijpen dat ze de tering naar de nering moeten zetten....
Door Jeannette op
Als ik kijk naar wat mijn dochter allemaal heeft en kan doen en laten en ik kijk naar mijn ouders en hoe zij hun leven hebben geleefd, dan vraag ik mij af waarom jongeren zo zeuren. En mijn oma zou zich omdraaien in haar graf als ze die had en ze zou het verschil zien in hoe er nu geleefd wordt en hoe zij altijd heeft gedaan. Ik kan het niet zo mooi verwoorden als meneer van Ooijen (waarvoor dank), maar zolang mensen begrijpen dat ze de tering naar de nering moeten zetten zal het nooit genoeg zijn. En dan heb je altijd wel wat te klagen. Maar het is wel heel sneu dat er zoveel artikelen en programma's zijn die zo aan stemmingmakerij doen. Gewoon griezelig. Waar is men mee bezig.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Ja, wie eenmaal gewend is aan de leuke inkomsten en de onkostenvergoeding, die maakt niet graag plaats. En ze genieten ook zichtbaar van de borrels en het haantjesgedrag in Nieuwspoort. Wat de PvdA betreft, lost het probleem zich vanzelf op. Dankzij Diederik Samson is het straks de zoveelste splinterpartij, maar de twee seniorenpartijen doen de balans naar de andere kant doorslaan. Overigens mag Jesse Klaver een slimme en een sympathieke vent zijn, maar hij heeft nooit elders gewerkt, dus zijn levenservaring is ook beperkt. Blijven lachen en relativeren, daar blijf je gezond en vrolijk bij !!.
Door verdrietig 50+ op
verdrietig wordt ik van de reacties van jongeren naar de ouderen