of 63000 LinkedIn

Baas uiterst tevreden over oudere ambtenaar

Werkgevers bij de overheid zijn vrijwel allemaal tevreden over de 55-plussers over hun medewerkers. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Overheidswerkgevers zijn vrijwel allemaal dik tevreden over de prestaties van hun oudere medewerkers. 94,4 procent van de bazen vindt dat ouderen het goed doen, en dat ze even goed functioneren als hun jongere collega’s. Dat percentage ligt een stuk hoger dan bij de rest van de arbeidsmarkt, daarvan heeft slechts driekwart van de werkgevers deze mening over 55-plussers. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Minder productief
De mening over het langer doorwerken van oudere werknemers verandert langzaam, in vergelijking met het begin van deze eeuw vinden werkgevers het vaker gewenst dat ouderen tot hogere leeftijd doorgaan. ‘In 2015 vond 60 procent van de werkgevers het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar, 13 procent vond dit niet wenselijk’, aldus de onderzoekers van het SCP. ‘Dit aandeel neemt sinds 2007 echter niet toe. Toch vindt 17 procent van de overheidswerkgevers dat de productiviteit van ouderen lager ligt dan hun loonkosten rechtvaardigen’.  


55-plussers verdubbeld
Leeftijd en vergrijzing is een belangrijk thema in de publieke sector. Want werkten er in 2003 nog zo’n zesduizend ambtenaren in de leeftijd van 55-65 jaar, in 2016 is dit aantal meer dan verdubbeld. Volgens cijfers van het CBS zijn er momenteel zo’n 14 duizend 55-plussers aan het werk voor de overheid. Er zijn meer oudere ambtenaren dan gemiddeld op de arbeidsmarkt, al vergrijsde die in 13 jaar ook flink; het aantal 55-plussers verdubbelde precies er precies. hoewel erbinnen enkele jaren een grote uittocht wordt verwacht, met name bij gemeenten, moeten veel 55-plussers nog een lange tijd werken tot hun pensioen. Werkgevers zullen actief beleid moeten maken om deze ambtenaren vitaal en gelukkig hun pensioen te laten halen.

 

Uitdaging

Maatregelen om ouderen te ontlasten, zoals extra vrije dagen, taakverlichting en kortere werkweken komen steeds minder vaak voor, meldt het SCP. ‘De sector overheid kent veel grote organisaties en dat heeft zijn weerslag op het personeelsbeleid. Werkgevers hebben volgens het onderzoek wel veel aandacht voor aspecten van duurzame inzetbaarheid: van-werknaar-werkactiviteiten, scholing en studieverlof, de combinatie werk en zorg en telewerken, ouderenbeleid, en het aantrekken van mensen met gezondheidsbeperkingen. De lage arbeidsmobiliteit is mogelijk wel een uitdaging voor werkgevers in de publieke sector, constateren de onderzoekers.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Dat verbaast me niets. Toen ik enkele jaren geleden met pensioen ging moest mijn baan worden overgenomen door meerdere werknemers. Probleem voor hen was vooral de complexiteit van de materie, het gebrek aan vakkennis en de lokale situatie en het ontbreken van routine. Enkele werknemers namen zelfs al gauw het hazenpad.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Maak gebruik van ervaring en kennis. Met de inzet van ouderen als flexibele mentor - mits zij daartoe geschikt zijn - krijg je een win-winsituatie. Als mentor leren zij van de jongeren, anderzijds is het heel belangrijk dat hoger opgeleide jongeren gevoel krijgen voor het vakmanschap en de burgers van de gemeente waar zij werken. Mijn werkgever kent een goede regeling, waarbij ik nu nog drie dagen werk en een heel mooie werk-privébalans heb gevonden. In mijn extra vrije tijd doe ik activiteiten waardoor ik nu op een andere manier tegen het werk en problemen aan kijk, namelijk meer holistisch: een probleem kan vooral een uitdaging zijn. En jonge academici neem ik heel graag mee de stad in en leg ze dan een paar casussen voor. Niets is fout, ik vraag wel creativiteit en durf. Ga maar in gesprek met bewoners.
Door Ad de Ruijter (63 jaar) (Adviseur Banenafspraak Sociaal Akkoord 2013) op
Goed nieuws. Volgens mij is mede de crux, seniore medewerkers het vertrouwen geven hun professionele ruimte maximaal in te nemen. En hen gelegenheid geven het grote in- en externe netwerk dat zij doorgaans hebben opgebouwd, in te zetten om de (beleids)doelen te bereiken.
Door Johan op
De namens de overheidswerkgevers bevraagde personen zullen, gemiddeld, net zo oud (en vergrijsd) zijn als de medewerkers waarover de vraag wordt gesteld.
M.a.w. er is, min of meer, aan de persoon zelf gevraagd hoe hij/zij vindt dat hij/zij het nog doet?
Dan lijkt me dus het antwoord minstens weinig verrassend maar tegelijkertijd ook weinigzeggend.
Door Nanno Bolt (medewerker bedrijfsvoering) op
Ga nu eens een keer geen beleid maken, maar doe als in Groningen waar we bezig zijn met een 55+ boost. De 55 plussers zijn zelf in actie met een diverse ideeën. Komen zelf met voorstellen en is direct uitvoerbaar.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers