of 61441 LinkedIn

Anoniem solliciteren werkt wel

In de maanden januari tot en met juni van dit jaar deed de gemeente Den Haag een proef met anoniem solliciteren in de functieschalen 10 tot 14. De naam van de sollicitant, de talen die hij beheerst, zijn e-mailadres, zijn nationaliteit, zijn geboorteplaats – alles wat maar enigszins kan duiden op iemands culturele achtergrond – wordt weggelakt. De aanleiding voor deze proef was een onderzoek in 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar discriminatie op de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden.

In september wordt de balans opgemaakt, maar de tussenrapportage toont dat anoniem solliciteren in Den Haag een succes is. ‘Als de eindresultaten net zo positief zijn, moet je dit landelijk invoeren’, vindt wethouder Rabin Baldewsingh.

Proef
In de maanden januari tot en met juni van dit jaar deed de gemeente Den Haag een proef met anoniem solliciteren in de functieschalen 10 tot 14. De naam van de sollicitant, de talen die hij beheerst, zijn e-mailadres, zijn nationaliteit, zijn geboorteplaats – alles wat maar enigszins kan duiden op iemands culturele achtergrond – wordt weggelakt. De aanleiding voor deze proef was een onderzoek in 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar discriminatie op de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden.

Etnische achtergrond
Uit ditonderzoek bleek dat sollicitanten werden afgewezen op grond van hun etnische achtergrond. Werkgevers hebben meer interesse in autochtone sollicitanten dan in sollicitanten met een Marokkaanse of Surinaams-Hindoestaanse achtergrond met vergelijkbare kwalificaties. Autochtone sollicitanten hadden 34 procent kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek, Surinaams-Hindoestaanse sollicitanten 23 procent en Marokkaanse sollicitanten 19 procent. De (fictieve) sollicitanten in het onderzoek waren gelijkwaardig. Ze verschilden alleen in etnische achtergrond. Die bleek uit de naam in de brief en op het cv. Door anoniem te solliciteren neem je een barrière weg, is de gedachte. PvdA-wethouder Baldewsingh besloot tot een proef met anoniem solliciteren. ‘Wij zijn een heel grote werkgever hier in de stad. Ik ga kijken hoe dat uitpakt. Als het goed uitpakt ga ik bedrijven en organisaties verleiden om dat ook te doen.’

Belangrijk kader
Baldewsingh koos nadrukkelijk voor een proef in de hogere functieschalen. ‘Om te beginnen zie je in de schalen 1 tot en met 9 een overrepresentatie van mensen met een biculturele achtergrond. De tweede reden is dat ik schaal 10 tot 14 zie als belangrijk kader. Daar zitten beleidsambtenaren.’ Momenteel heeft zo’n 12 procent van de ambtenaren in de gemeente Den Haag in schaal 10 tot 14 een biculturele achtergrond. Dat dat percentage een afspiegeling van de lokale bevolking gaat worden, verwacht de wethouder niet. Het aantal Hagenaars met een biculturele achtergrond is iets meer dan de helft. Maar het moet wel stijgen. ‘Door in het middensegment van schaal 10 en hoger meer te investeren, komt er ook een doorstroming naar de subtop en de top.’ In schaal 14 en hoger is het percentage ambtenaren met een biculturele achtergrond in de gemeente Den Haag slechts 5 procent. Baldewsingh: ‘Dit stadhuis is zo wit als maar kan.’

630 sollicitanten
In het eerste kwartaal van dit jaar telde de gemeente 19 vacatures in de schalen 10 tot 14. Hierop reageerden 630 sollicitanten. Van deze groep had 31 procent een biculturele achtergrond. Baldewsingh: ‘Terwijl dat in de periodes daarvoor 18 procent was. Dat is toch een spectaculaire stijging.’ Of er ook meer mensen zijn aangenomen met een biculturele achtergrond is nog niet duidelijk. ‘Maar als je ziet dat er meer sollicitanten met een biculturele achtergrond waren, mag je aannemen dat er meer door de eerste selectie zijn gekomen en dat er meer zijn aangenomen.’ 

Nut van anoniem solliciteren
Nu de voorlopige resultaten positief uitvallen, probeert Baldewsingh andere werkgevers in de stad te overtuigen van het nut van anoniem solliciteren. ‘Ik zou willen dat het kabinet dit instrumentarium ook gaat benutten om ervoor te zorgen dat  er gelijke kansen worden gecreëerd’, zegt Baldewsingh. ‘Het is heel goed dat minister Asscher heeft gezegd dat het voor Nederland belangrijk is om een inclusieve arbeidsmarkt te hebben. Maar het alleen zeggen en uitstralen, that is not good enough. Voer anoniem solliciteren in.’

Lees het hele artikel in Binnenlnads Bestuur nummer 14 (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dikkers op
Wat een flauwekul. Anoniem solliciteren moet verboden worden en het idee naar de prullenbak verwezen. Schijngevoel. Als de kandidaat met een niet Nederlandse achtergrond wordt uitgenodigd wordt deze alsnog bedankt en niet aangenomen. Opleiding, diploma, meedoen dat zijn de pijlers waarop gericht moet worden door de sollicitant. Er is nog veel werk te verzetten. Het is aan de kandidaat om het tij te keren, kansen te pakken en meedoen in de Nederlandse samenleving.
Door Anke van Vlissingen (Adviseur) op
Het leggen van causale verbanden is wellicht wat prematuur maar dat er gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt is een gegeven feit. Discriminatie is een stille doder van onze samenleving en moet om deze reden op verschillende fronten aangepakt worden. Niet alleen door anonieme sollicitaties, maar ook via educatie.
Door Henriëtte op
Als er écht sprake is van discriminatie o.g.v. alleen naam/geboorteplaats, dan is het goed dat gekeken wordt naar het tegengaan ervan. Ervaringen uit het verleden hebben mij echter geleerd, dat veel mensen uit etnische minderheden wel heel erg snel 'discriminatie' roepen, ook als het zaken betreft, waarop je ook een autochtoon aanspreekt; oftewel: je mag gewoon niks negatiefs zeggen/doen of het is volgens diegene al discriminatie.
Ik begrijp, dat het in 1e instantie gaat om het weglaten van bepaalde gegevens in een sollicitatiebrief (laat dan ook jaartallen achterwege om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan); bij een eventueel gesprek komt de persoonlijkheid dan wel naar buiten, evenals de vaardigheid om je goed verstaanbaar in het Nederlands uit te drukken (indien dit voor de betreffende functie van wezenlijk belang is).
Door Realist op
Onderzoek is weer redelijk geforceerd uitgevoerd naar mijn mening. Ten eerste is de achternaam van de beste man al aanleiding voor het zetten van een vraagteken bij de reden van het onderzoek. Daarnaast ben je voor een schaal 10-14 in een ambtelijke organisatie (niet zijnde politieke functie) ook wel wat jaren onderweg met carriere maken of studie in het hoger onderwijs. Tevens trekt een (suffe) ambtelijke organisatie ook eenmaal minder dan een commerciëel bedrijf met een mooie leasebak en winstuitkeringen. Persoonlijk neem ik dit met een hele dikke korrel zout....
Door Philip op
Niet zo benauwd mensen. Bij orkesten is er een complete revolutie ontstaan toen iemand op het lumineuze idee kwam mensen achter een scherm te laten spelen - ineens werden er aanzienlijk meer vrouwen aangenomen. Merkwaardig, niet? Anonimiteit is zo slecht nog niet - het gaat toch om pure, meetbare kwaliteit. En een racistische baas valt dan met al zijn gesputter door de mand, okee, maar dat lijkt me niet zo slecht.
Door A. Willemsen op
Of je wordt aangenomen ligt niet alleen aan je kwalificaties maar ook aan je persoonlijkheid. Bij anoniem solliciteren is de mogelijkheid er niet om hierop te toetsen. Verkeerde persoonlijkheden bij elkaar zorgt voor conflicten ziekteverzuim en ineffectiviteit. Daar zit toch niemand op te wachten?
Door Jansma op
Conclusie over succes is prematuur, eerst maar eens afwachten of deze groep echt significant vaker aangenomen wordt. Laten we hopen van wel. En wat zijn de resultaten bij gemeente Utrecht?
Door Flipper op
Anoniem solliciteren. Is dat geen (lichte) vorm van oplichting naar een werkgever toe ? Nu begrijp ik de situatie van velen die zich hiertoe 'gedwongen' voelen, dat wel. Maar ergens klopt het niet.

Werkgevers staan namelijk om bepaalde redenen niet om bepaalde werknemers te springen. En zolang jezelf daar niets aan doet (als groep), zal het moeilijk blijven.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!