of 60220 LinkedIn

Angst voor zeperd bij uitbesteding ICT

Banenverlies, het uit handen geven van privacy en minder kwaliteit van de dienstverlening. Dat zijn de zorgen die de gemeenteraad van Groningen heeft bij een plan om een groot deel van de gemeentelijke ICT uit te besteden aan een externe partij. En er is de angst voor een financiële strop, gezien eerdere ervaringen met de overheid en ICT-projecten. ‘Het gaat om een bedrag van 66 miljoen, dus als het fout gaat ben je niet met een paar ton klaar’, aldus het CDA. 

Banenverlies, het uit handen geven van privacy en minder kwaliteit van de dienstverlening. Dat zijn de zorgen die de gemeenteraad van Groningen heeft bij een plan om een groot deel van de gemeentelijke ICT uit te besteden aan een externe partij. En er is de angst voor een financiële strop, gezien eerdere ervaringen met de overheid en ICT-projecten. ‘Het gaat om een bedrag van 66 miljoen, dus als het fout gaat ben je niet met een paar ton klaar’, aldus het CDA. 

Boventallige functies
Door een deel van de gemeentelijke ICT door een externe partij uit te laten voeren, denkt de gemeente 5 miljoen euro te besparen. Door de computernetwerken, telefonie en de ICT-ondersteuning uit te besteden verdwijnen 64 banen. Tientallen andere gemeenteambtenaren worden boventallig en moeten elders in de gemeentelijke organisatie een nieuwe functie zien te vinden.

Democratische controle

Maar er is veel kritiek op het plan, om verschillende redenen. De felste tegenstander van het ICT-project is de Socialistische Partij. Die waarschuwt voor verlies van democratische controle, kennis van de ICT bij de gemeente en banen van medewerkers.  ‘Het enige doel van het privatiseren is een botte bezuiniging’, zegt SP-raadslid Bob de Greef. ‘Daarbij verliest de gemeente loyale medewerkers die op dit moment alleen het belang van de gemeente Groningen dienen’. Ook de huidige gemeentelijk IT’ers hebben in een brief hun zorgen geuit over het niveau van de dienstverlening en dat de kosten van de overgang onderschat worden. Ze kunnen zich daarbij niet voorstellen dat de gewenste besparing gehaald kan worden.

Hogere kosten
Ook een aantal deskundigen heeft zo zijn twijfels over het ambitieuze project. Met name het feit dat de omvangrijke klus aan slechts één partij wordt uitbesteed is volgens hen opvallend. Een onafhankelijk economische analyse van de Maastricht School of Management zou hebben uitgewezen dat het plan té rooskleurig wordt voorgesteld. ‘‘Dit beperkt de marktconcurrentie en zal resulteren in hogere kosten en meer risico. Het vermindert de voordelen voor de gemeente en daarmee voor de belastingbetaler’, zo stelt de onderzoeker in het Dagblad van het Noorden.

Weinig begrip
Ook de CDA-fractie is niet gerustgesteld en vindt dat de wethouder te weinig begrip toont voor de zorgen. ‘Het is logisch dat er angst bestaat over dit ambtieuze project’, zegt René Bolle (CDA). ‘Eerlijk gezegd ken ik niet één ICT-project van de overheid dat wél volgens plan en binnen het budget is verlopen.’ De fractievoorzitter wil de voorstellen van de zeven geïnteresseerde partijen bij de aanbesteding afwachten en die plannen kritisch tegen het licht houden.


Vertrouwen

Wethouder Schroor liet in het Dagblad van het Noorden weten nog steeds vertrouwen in het plan te hebben. ‘We besteden een deel van onze ICT-organisatie dus niet de volledige ICT-organisatie. We hebben in het traject meerdere deskundigen ingeschakeld om ons te begeleiden, zij onderschrijven onze keus.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door De ervaring (Ambtenaar) op
Uitbesteden ICT lijkt zo mooi, voordelig en goed. De ervaring leert echt anders: gebrekkige dienstverlening, geen sturing op het contract, kennis en servers de deur uit, controle en beheer voor altijd kwijt. En dan ga je opeens SAAS als voorkeur kiezen, omdat je geen sturing op de leverancier hebt (dat je hiermee je performance ook niet meer belangrijk vindt, vergeten de beleidsmakers. Dus: Als je graag je dienstverlening aan burgers en eigen personeel om zeep wil helpen: vooral doen.
Door Peter Elderson (ICT Adviseur) op
Commercieel uitbesteden van ICT-beheer is altijd duurder dan het zelf doen met inzet van goedkope ambtenaren.
Door P.J. Westerhof op
In het IT-vakblad Computable werd deze uitbesteding al uitgebreid de maat genomen (https://www.computable.nl/artikel/nieuws/opensou …

De uitbesteding moet leiden tot een begrote structurele besparing van vijf miljoen euro in 2022.
Vraag is of wethouder Schroor dan nog aanwezig is, of reeds elders burgemeester gemaakt is
Door Harold Bijmolt (zelfstandig professional) op
Met financiële argumenten uitbesteden van ICT is link. Wél kan de kwaliteit verbeteren, mits uitbesteding zich IN 1e instantie beperkt tot de minder complexe percelen zoals bijv. beheer van netwerk, systemen en werkplekken en telefonie. En kwaliteitsverbetering is ook rendement! Dit past bij de relatief hoge volwassenheid van deze percelen waar diverse marktpartijen wel raad mee weten en is verstandig omdat de gemeente zich dan i.s.m. haar leveranciers kan concentreren op de verbetering van de volwassenheid van de specifieke gemeentelijke-ICT en gemeente-applicaties incl. verdere kennisontwikkeling hierover. Die zijn nog lang niet volwassen en kennis daarover in de markt en bij de gemeenten zélf is maar beperkt aanwezig. Dát nu uitbesteden is vragen om moeilijkheden. Zo krijgen gemeenten ruimte om zich te concentreren en te specialiseren op gemeentespecifieke ICT. Ontzorgd worden heet dat. Het is vaak moeilijk voor Colleges om de Raad hierin goed mee te nemen. Dat is op zichzelf al een langdurig proces. Argumenten van genoemde Raadsfracties om niet tot uitbesteding over te gaan zijn klassiek in dit soort situaties. Wat opvalt is de waarschuwing van de SP voor het verlies van de democratische controle en kennis van ICT. Hoe denkt de SP dat dit in de huidige situatie gewaarborgd is waar de gemeente al diverse systemen bij derde partijen heeft ondergebracht en de ICT-medewerkers al veel moeite hebben hun kennis op peil te houden? En ja, een mens die lijdt het meest door het leiden dat hij vreest.
Door kim op
Angst? is toch een vaststaand gegeven dat overheid en ICT een dodelijke combinatie is?
Door F. John (Beleidsadviseur) op
Je zou je op zijn minst moeten afvragen of de eigen ICT dienstverlening beter en goedkoper kan. Het antwoord is waarschijnlijk ja. En wat is daar dan voor nodig? Uitbesteding aan een IT specialist heeft voordelen (laatste stand van de techniek, sneller inspelen op ontwikkelingen) maar het is geen quick win: een niet te onderschatten en langdurig proces met veel valkuilen, ook na de implementatie. En het zou wel eens duurder uit kunnen vallen dan op voorhand gedacht. Maar de gemeente Groningen heeft vast geleerd van andere gemeenten die al met dit bijltje hebben gehakt.