of 63908 LinkedIn

Amsterdam: meer mensen in vaste dienst

De gemeente Amsterdam gaat meer mensen in vaste dienst nemen om om zo externe inhuur terug te dringen. In 2019 wil de gemeente 300 fte minder externen inhuren.

Om externe inhuur terug te dringen neemt de gemeente Amsterdam meer mensen in vaste dienst. In 2019 wil de gemeente 300 fte minder externen inhuren.

Eerder vaste aanstelling
Om aan deze opgave te voldoen zal Amsterdam voornamelijk uitzendkrachten een vaste aanstelling aanbieden. Dat gebeurt uiteraard alleen bij goed functioneren en voldoende duurzaam werk, maar wel al na twee jaar, waar dit nu pas gebeurt na 3,5 tot 5 jaar. Uitzendkrachten kunnen verder al na een half jaar solliciteren op interne vacatures bij de gemeente. Nu is die termijn nog een jaar.

Onderzoek externe inhuur
Het college heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een onderzoek naar externe inhuur van medewerkers, zoals uitzendkrachten, zzp’ers en overige inhuur. Het percentage externe inhuur blijkt nog steeds hoger te zijn dan het streefpercentage voor dit jaar van 15 procent, namelijk 19,1 procent van de loonsom in 2018 en 18,3 procent van het aantal fte. Op bovenstaande manier moet de externe inhuur in 2019 verder worden teruggedrongen.

Veel flexwerkers
De afgelopen twee maanden kreeg wethouder Touria Meliani (personeel & organisatie) veel kritiek van raadsleden die door vakbond FNV waren gewezen op het hoge aantal flexwerkers op het gemeentelijk callcenter. De FNV sprak van 75 procent flexwerkers, de gemeente zelf kwam uit op 63 procent. Allebei ver boven het streefpercentage van 15 procent. Daarop zegde Touliani tijdens een spoeddebat toe dat 42 flexwerkers een vast contract zouden krijgen aangeboden. Voor meer maatregelen wilde ze eerst wachten op het nu uitgebrachte onderzoek naar de verhouding flexibel-vast bij de gemeente.

Werk bij stadsloket loopt af
Vorige maand nog kwamen flexwerkers bij het stadsloket in het geweer tegen het niet verlengen van hun contracten. Zij wilden ook een vast contract. Touliani had bij de toezegging richting de flexwerkers van het gemeentelijke callcenter echter expliciet gezegd dat uitzendkrachten bij het stadsloket geen aanspraak konden maken op een vast contract. Ook dit was tegen het zere been van de raad die het college vroeg om in afwachting van het onderzoek geen onomkeerbare stappen te zetten. Maar de reden dat die contracten niet worden verlengd is dat het werk afloopt. Dat heeft weer te maken met de langere geldigheidsduur van identiteitsdocumenten. ‘Daarom zijn op die afdeling geen vaste contracten aangeboden. Wel is er de mogelijkheid intern te solliciteren. Er zijn daar nu zeven vacatures, omdat mensen een andere baan hebben gevonden of met pensioen zijn gegaan.’

Goede voorbeeld geven
Volgens Meliani wil de gemeente Amsterdam een goede werkgever zijn voor alle medewerkers en moet de gemeente daar niet alleen over praten, maar er ook stappen in zetten. ‘De afgelopen jaren is de goede weg ingeslagen, maar we zijn er nog niet.’ De gemeente wil het goede voorbeeld geven en mensen de zekerheid van een vaste baan bieden, met alle voordelen die daarbij horen. ‘Het inhuren van externe medewerkers is soms nodig en verstandig, maar we moeten daar bewuster mee omgaan. Uitzendkrachten verdienen meer zekerheden en betere arbeidsvoorwaarden.’

Ook een kerstpakket

Het college stelt dan ook een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor. de mogelijkheden voor loopbaanbegeleiding voor uitzendkrachten moeten worden verruimd, en net als vaste medewerkers moeten zij ook een kerstpakket krijgen. Verder zijn de voorwaarden voor goed werkgeverschap met uitzendbureaus in de lopende aanbesteding aangescherpt. De maatregelen moeten nog wel met de ondernemingsraad en de bonden worden besproken. Tijdens de besprekingen van de Voorjaarsnota moet nog financiële ruimte worden gevonden om de maatregelen uit te voeren. Daarna moet de raad beslissen of de maatregelen kunnen worden uitgevoerd en of zij de middelen beschikbaar wil stellen.

Verschil vast/flex: 6600 euro
Er wordt nu in kaart gebracht waar flexwerkers in de organisatie precies werken en welke functies in aanmerking komen voor een vaste medewerker. De kosten voor de 300 fte zijn nog niet bekend. Dat bedrag wordt nog berekend en zal voor de behandeling van de Voorjaarsnota bekend zijn. Het rapport geeft wel het verschil in kosten tussen vast en flex per fte op jaarbasis weer: 6600 euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Erik op
Nu begrijp ik wel waarom het een wanordelijkheid is in Amsterdam. Mensen (en dus kennis) komen en gaan.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers