of 63623 LinkedIn

Amper vooruitgang in diversiteit provincieambtenaren

Het ambtenarenapparaat bij provincies kenmerkt zich nog altijd door oudere, autochtone mannelijke ambtenaren. Qua diversiteit is er volgens de personeelsmonitor van het A en O-fonds weer nauwelijks iets veranderd.

Een autochtone man van 55 jaar of ouder. Zo ziet het grootste deel van de provincieambtenaren er nog altijd uit. Uit de personeelsmonitor van het A en O-fonds blijkt opnieuw dat medewerkers van de provincies ouder zijn geworden en dat er amper vrouwen of allochtonen bij zijn gekomen op de Nederlandse provinciehuizen.

Provincie steekt af
Tussen 2015 en 2016 is het aantal vrouwelijke provincieambtenaren een piepklein beetje toegenomen met 0,4 procent. De verdeling is nu 59 procent mannen en 41 procent vrouwen. De provincie Groningen wijkt overigens opvallend af van de rest; minder dan een derde (32,8 procent) is daar vrouw. Opvallend is dat er bij gemeenten voor het eerst wél evenveel mannen als vrouwen werken. Provincies steken wat dat betreft vaal af bij de rest van de overheid. Vergeleken met de totale beroepsbevolking werken er namelijk meer vrouwen bij de overheid dan gemiddeld. Deze vrouwelijke ambtenaren zijn gemiddeld jonger en vaker hoger opgeleid volgens het CBS.


50 buitenlandse ambtenaren
In de provinciehuizen zijn er behalve vrouwen ook nauwelijks medewerkers met een buitenlandse achtergrond bij gekomen. Het aantal westerse allochtone ambtenaren (7,3 procent) is gelijk gebleven, terwijl het percentage niet-westerse allochtonen met een schamele 0,1 procent is toegenomen. Dat zijn over alle provincies berekend precies 50 ambtenaren. Overigens is diversiteit ook bij gemeenten een probleem. Binnenlands Bestuur maakt onlangs nog een rondgang en concludeerde dat het aandeel aan ambtenaren met een migratieachtergrond bij gemeenten achterblijft bij het aantal inwoners dat zo’n achtergrond heeft. Zelfs gemeenten met relatief veel allochtone bewoners hebben een ambtenarenapparaat dat geen afspiegeling is van de bevolking.


55-plussers

Bij alle twaalf provincies in Nederland werken in totaal 9.442 ambtenaren die gemiddeld 49,4 jaar zijn. Die leeftijd is tussen 2015 en 2016 weer opgeschoven, de vergrijzing onder provincieambtenaren zet dus door. Volgens de personeelsmonitor is het percentage 55-plussers in 2016 met 1,7 procent toegenomen tot gemiddeld ruim 36 procent. De provincie Zeeland telt de minste zestigers (4,3 procent), dat komt door een eerdere afvloeiregeling waar veel oudere provincieambtenaren gebruik van maakten. Bij de provincie Gelderland werken de meeste zestigplusssers; 21,4 procent. Vrouwelijke ambtenaren zijn gemiddeld nog steeds gemiddeld jonger (47,8 jaar) dan hun mannelijke collega’s (50,7 jaar).

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark op
"autochtone man van 55 jaar of ouder". Het aandeel van vrouwen is 41%. Dus 'lichtelijk' overdreven.
Daarbij. Als je 55 bent dien je nog 15 jaar te werken! Dus het aantal 55 zal nog verder toenemen. Niets bijzonders meer.
Door M (U) op
Wanneer er geen nieuwe provincie ambtenaren bijkomen en er weinig doorstroming is is dit een dooddoener. Kortom weer een weinig opzienbare conclusie van bb
Door K. de Beer (adviseur) op
Het afspiegelingsbeginsel is zo'n gek idee nog niet. Laat de afdelingen Geografie en Werving & Selectie daar nu eens werk van maken. Het afspiegelingsbeginsel is ook goed voor het recht op AOW en pensioen. B.v. na 45 jaar werken en dat levert ook weer de nodige doorstroming op met kans op instroom van jeugd en etnische minderheden. Wel zou ik willen waarschuwen voor het behoud van een zekere basiskwaliteit waaronder het zich in goed Nederlands kunnen uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. Dit geldt overigens ook voor de autochtone kandidaten.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Was deze conclusie misschien ook mogelijk geweest zonder monitor?

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers