Wortmann-Kool wijst erop dat er bij het pensioenoverleg binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag op hoofdlijnen wel overeenstemming bestond over het nieuwe pensioenstelsel. 'Het SER-akkoord over pensioen is panklaar en wij willen daar morgen mee aan de slag', zegt ze. Dat kan evenwel niet omdat de partijen aan de onderhandelingstafel andere onderwerpen zoals de AOW-leeftijd bij de discussie hebben betrokken. Daarop is het overleg uiteindelijk stukgelopen. (ANP)