of 65101 LinkedIn

Ambtenarenpensioenen niet verhoogd

Mensen en bedrijven die zijn aangesloten bij pensioenfonds ABP hoeven volgend jaar niet meer premie te gaan betalen. Maar een verhoging van de pensioenen zit er ook niet in. Het bestuur van het grootste pensioenfonds van Nederland heeft dit besloten.
10 reacties

Mensen en bedrijven die zijn aangesloten bij pensioenfonds ABP hoeven volgend jaar niet meer premie te gaan betalen. Maar een verhoging van de pensioenen zit er ook niet in. Het bestuur van het grootste pensioenfonds van Nederland heeft dit besloten.

Vakbonden

Met de beslissing geeft ABP gehoor aan een eerdere oproep van onder meer vakbonden om de premie zo stabiel mogelijk te houden in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Aanvankelijk dacht het fonds eraan om de premie in 2022 wel te verhogen. Dat dit nu toch niet gebeurt wordt gecompenseerd in 2023 wanneer de zogeheten VPL-premie voor de overgangsregeling vroegpensioen vervalt. Dan kan een en ander verrekend worden.

 

Ondergrens

Het uitblijven van indexatie, oftewel een verhoging van de pensioenen, zat er al aan te komen. De financiële positie van ABP laat dat uitgaande van de daarvoor geldende regels niet toe. Maar de kans op een pensioenverlaging in 2022 is nihil, benadrukt het fonds. Daarvoor wordt gekeken naar de actuele dekkingsgraad. Die graadmeter, die aangeeft hoe fondsen ervoor staan, zal bij ABP eind dit jaar naar verwachting ruim boven de benodigde ondergrens liggen. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door doeterniettoe (-) op
@Raf en anderen: welke afspraken zijn er dat middelen van het ABP naar andere Europese landen worden overgeheveld o.i.d.? Daar moeten dan toch wel berichten van zijn.
Door Spijker (n.v.t.) op
Laatste nieuws. Vanmorgen geprobeerd een webinar te volgen van de FNV over de pensioenen in 2022. Vanwege een technisch mankement en daardoor het ontbreken van een toelichting met stemgeluid van de spreekster op de power point presentatie was de uitzending een grote mislukking.
Het lijkt er op dat de indexering van de aanvullende pensioenen na ca. 15-20 jaar vrijwel stilstand (ruim 20% is inmiddels de indexatieachterstand ) opnieuw met een jaar is opgeschoven.
Eén van de belangrijkste doelen van het FNV is een stabiel levenslang pensioen voor iedere deelnemer. Maar op deze manier wordt het waarschijnlijk een pensioen zonder indexatie!. Tegen eerdere afspraken in lijkt het er bovendien op dat voor 2022 ook akkoord wordt gegaan met het al jaren sterk verouderde systeem voor het bepalen van het dekkingspercentage en voor de jaarlijkse rekenrente (het Financieel Toetsingskader).
Vakbonden en werkgevers/Kabinet hebben weinig op met gepensioneerde werknemers dat is in ieder geval de laatste 15 jaar wel duidelijk.
Door Zipje op
Het lijkt me heel goed als Dennis zijn pensioen in een Zuid-Europese pensioenpot stopt maar ik zou het ook wel fijn vinden als anderen hun eigen afweging mogen maken.
Door Spijker (n.v.t.) op
Op basis van de huidige pensioenwetgeving zou het ABP de pensioenpremies voor het personeel eigenlijk met 1,5% moeten verhogen. Door het regelmatig uitblijven van dergelijke verhogingen (ook in het verleden) stagneert echter ook de opbouw van de deelnemers. Kennelijk een cadeautje aan de premiebetalers, maar vooral aan de Overheid zelf (geeft minder druk op de CAO stijgingen, lagere salariskosten).
Op deze wijze worden werknemers bij de Overheid af en toe door hun eigen vakbonden en werkgever al jarenlang bedonderd.
Door Spijker (n.v.t.) op
@J.A. Wel. Inderdaad. Te gek voor woorden dat he ABP min of meer wordt geregeerd door oud-politici die zo nodig opnieuw aan een extra snabbel moeten worden geholpen en waarover deelnemers geen enkele inbreng hebben.
@Dennis (adviseur). Het ABP is er primair voor het beheer en de uitbetaling van pensioengelden van de deelnemers. Voor iedere euro die wordt belegd zal het hoogst mogelijke rendement moeten worden behaald. Pensioenfondsen kunnen geen speeltjes zijn of worden van politici.
Door Spijker (n.v.t.) op

Ja, dit kan natuurlijk niet. De meeste pensioenfondsen puilen uit van de financiële middelen. De nieuwe pensioenwetgeving zou ingaan per 1 januari 2022 maar is 1 jaar uitgesteld doordat Koolmees (SoZa) niet kan presteren. Invoering van de nieuwe wetgeving zou gepaard gaan met indexering.
Wat moet er nu gebeuren?
1. De huidige regeling voor het bepalen van de rekenrente dient per 1 januari 2022 te worden ingetrokken.
2. Voor de periode tot 1 januari 2026 (de overgangsperiode voor de transitie door de pensioenfondsen) dient een reële overgangsregeling te worden gecreëerd, uitgaande van ca. 3% rekenrente voor toekomstige pensioenverplichtingen.
3. De pensioenen voor nagenoeg alle deelnemers aan pensioenfondsen dienen per 1 januari 2022 te worden geïndexeerd en wel met terugwerkende kracht.
4. De tijd dat deelnemers en gepensioneerden zich nog langer laten belazeren door vakbonden en, ministers en pensioenfondsen is al lang overschreden.

Door Dennis (advisieur) op
Het pensioengeld kan prima ingezet worden voor de verduurzaming van Nederland, door bijvoorbeeld het ABP te laten investeren in warmtenetwerken en te investeren biodiversiteit, verder is het nivelleren met de andere Europese pensioenfondsen een mooie doelstelling en als daarvoor het uitstellen van indexeren noodzakelijk is, is dat wat mij betreft prima, we hebben als ambtenaren ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en Europese solidariteit voor Zuid Europese pensioenfondsen en daar kan het pensioen geld prima voor ingezet worden.
Door Zo is het wel op
Knap. Hoogste beursstand OOIT en nóg ziet het ABP geen kans te indexeren.
Althans de pensioenen.
Wel de eigen salarissen.

En gefeliciflapstaart Paultje Rosenmöller! Nooit geweten dat u iets van pensioenen wist, maar dat is natuurlijk geen vereiste in de baantjescarrousel.
Door J.A. Wel op
Paul Rosenmuller (GL) is per 1/12/21 toegetreden tot het ABP-bestuur. Heb overigens nergens gezien dat we als deelnemer op hem hadden kunnen stemmen, maar dat terzijde. Met Rosenmuller kun je verwachten dat de prioriteit de komende jaren niet zal liggen bij hogere pensioenen voor ABP-deelnemers. Het geld zal - via de EU - vooral gaan naar de andere europese gepensioneerden, die niet zo'n spaarpot hebben. Daar heeft hij zich ook jarenlang voor ingezet, met zijn door anderen te betalen 'solidariteit.'
Door Raf Jacobs (abp consument) op
Svp gebruik niet dit goedkope pr truukje als het inkomen door inflatie met 5 % wordt gekort, " Maar de kans op een pensioenverlaging in 2022 is nihil, benadrukt het fonds"

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers