of 64740 LinkedIn

Ambtenarenkorps gemeenten blijft groeien

In twee op de drie gemeenten nam de personele bezetting vorig jaar toe. Ook in 2016 en 2017 nam de totale bezetting bij gemeenten toe, al vond die stijging toen vooral bij de vier grote gemeenten plaats. In 2018 steeg de bezetting juist het meest bij gemeenten in de categorie 50.000 tot 100.000 inwoners.

Het aantal gemeenteambtenaren blijft toenemen. Uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten blijkt dat de bezetting vorig jaar toenam met 1,8 procent ten opzichte van 2017. Het grootste deel van de gemeenten verwacht ook dit jaar dat de formatie zal toenemen.

In twee op de drie gemeenten nam de personele bezetting vorig jaar toe. Ook in 2016 en 2017 nam de totale bezetting bij gemeenten toe, al vond die stijging toen vooral bij de vier grote gemeenten plaats. In 2018 steeg de bezetting juist het meest bij gemeenten in de categorie 50.000 tot 100.000 inwoners. Bij gemeenten met minder dan 50.000 inwoners was in 2018 juist sprake van een daling. In totaal werkten er eind vorig jaar 163.645 personen bij gemeenten.

Nieuwe taken
Nieuwe taken en een toename van het budget blijken de belangrijkste redenen voor de stijgende bezetting. Ook de toename van het aantal flexwerkers en garantiebanen wordt door sommige gemeenten genoemd als reden voor groei. Niet bij alle gemeenten was er overigens sprake van een groeiende bezetting: bij één op de vijf gemeenten nam de bezetting juist af. De belangrijkste redenen voor die afname waren het afgestoten van taken/privatiseren, fusies en het generatiepact.

Verwachting 2019
Ruim de helft van de gemeenten verwacht dat de formatie in 2019 verder zal toenemen. Ruim een kwart denkt dat de bezetting gelijk zal blijven en 13 procent van de gemeenten verwacht dat deze afneemt [zie grafiek linksboven p. 20]. Groei wordt met name verwacht in de functiegebieden ruimtelijke ordening/milieu, welzijn/jeugdzorg en automatisering/ict. Krimp verwachten gemeenten juist bij de afdelingen burger-/publiekszaken.

Moeilijk vervulbare vacatures
In tegenstelling tot de trend sinds 2013 is in 2018 het aantal openstaande vacatures aan het einde van het jaar gedaald tot circa 3.900. In 2017 waren dat er 4.200. Het percentage moeilijk vervulbare vacatures is toegenomen van 10,8 procent in 2017 naar 13 procent in 2018. Bouwkunde/civiele techniek, ruimtelijke ordening/milieu en financieel/economisch waren de functiegebieden met het hoogste percentage vacatures dat moeilijk vervulbaar is. Eén op de tien gemeenten ziet dat de moeilijk vervulbare vacatures in het fysieke domein ook de uitvoering van die taken belemmert.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 12 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ruud op
Lekker ongefundeerde reacties hier onder. Goed bezig hoor :')
Door DB (Uitvoerend gemeenteambtenaar) op
Dat is natuurlijk geen goede zaak. Ambtenaren kosten veel (belasting) geld. Ook is de inhuur schrikbarend momenteel. En waar de meeste amntenaren vroeger in schaal 8 zaten, hebben de meeste gemeenten nu een waterhoofd, alleen nog maar mensen in schaal 10-12, vaak niet productief, dus de belastingdruk voor de burgers neemt alleen nog maar toe. De werkprocessen zijn ook zo lekker eenvoudig tegenwoordig, we zijn echt goed bezig. Gdelukkig kost de ICT ook niet zoveel.....
Door Gerhard (Bouw en woning toezicht ) op
En tegelijkertijd maar klagen over de werkdruk
Door Gerben op
Het aantal moeilijk vervulbare vacatures stijgt naar 13% in 2018. Je hoeft geen waarzegger te zijn om te concluderen dat dit percentage schrikbarend zal gaan stijgen in 2019 - 2020. Reden is genoegzaam bekend.

Geen (fatsoenlijke) CAO al de laatste 10 jaar en er zijn ook geen secundaire arbeidsvoorwaarden meer over die nog aansprekend zijn anno 2019.

De VNG-uitholling is geslaagd!
Het kwartje is buiten gevallen.
Binnen heerst het populisme!

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers