of 60220 LinkedIn

Ambtenaren willen aow terug naar 65

Ambtenaren vinden in overgrote meerderheid (92 procent) dat de aow-leeftijd weer omlaag moet, zo blijkt uit de antwoorden van 590 ambtenaren op de website van Binnenlands Bestuur. Grofweg de helft (47 procent) meent dat de aow-leeftijd terug moet naar 65 jaar.

Ambtenaren vinden in overgrote meerderheid (92 procent) dat de aow-leeftijd weer omlaag moet, zo blijkt uit de antwoorden van 590 ambtenaren op de website van Binnenlands Bestuur. Grofweg de helft (47 procent) meent dat de aow-leeftijd terug moet naar 65 jaar.

Bevroren

Er wordt gestaakt, deze week. Bij het openbaar vervoer en bij bedrijven in de metaal, industrie, bouw en bij de sociale werkvoorziening. Inzet is de aow-leeftijd. Die moet volgens de bonden die de staking organiseren direct worden bevroren. De aow-leeftijd stijgt namelijk sinds 2013 in Nederland stapsgewijs van 65 jaar naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. En mogelijk daarna nog verder, want iedere vijf jaar wordt aan de hand van de levensverwachting de aow-leeftijd opnieuw vastgesteld. De aow-leeftijd voor mensen die nu met pensioen gaan ligt op 66 jaar en 4 maanden. Voor iedereen die geboren is na 30 september 1957 ligt die op 67 jaar en 3 maanden.


Terug naar 65
Ambtenaren staken nog niet mee om het bevriezen van de aow-leeftijd af te dwingen. Binnenlands Bestuur was benieuwd wat ambtenaren als een redelijke aow-leeftijd beschouwen. Uit de poll op de website binnenlandsbestuur.nl, die 590 keer werd ingevuld, blijkt dat verreweg de meeste respondenten van mening zijn dat de AOW-leeftijd gewoon weer terug naar 65 jaar zou moeten gaan. Maar liefst 47 procent van de ambtenaren kiest voor die optie. 66 jaar is voor nog eens 28 procent een goede AOW-leeftijd, en 5 procent van de ambtenaren kiest voor een leeftijd ergens tussen de 66 en 67 jaar.  Doorwerken tot 67 jaar wordt door slechts 10 procent van de ambtenaren reëel gevonden.

 

Langer doorwerken

In totaal is dus 92 procent van de ambtenaren van mening dat doorwerken tot 67 jaar en 3 maanden niet redelijk is. Slechts 9 procent meent dat er wel tot die leeftijd kan worden doorgewerkt, terwijl 8 procent zelfs meent dat een hogere AOW-leeftijd dan 67 jaar en 3 maanden redelijk zou zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door henk op
Eens met Peter Paul:
Pensioen:
- van eindloon naar middelloon
- greep uit de abp kas
- doorwerken tot 85
- geen indexering op je pensioen, zelfs korting!
- door Brussel uitholling pensioenen
(rekenrente + transferunie)

Loon
- RIjk heeft altijd de beste CAO
- Provincie volgt in voetspoor
- VNG; nooit geld + oeverloze onderhandelingen

Status
- inleveren ambtenarenstatus en rechtszekerheid met nieuwe wet.

Werdruk
- meer taken met minder mensen


Ik adviseer jongeren om een carrière in het bedrijfsleven te zoeken. Dus NOOIT bij een gemeente gaan werken
Door john dupont (zwaar beroep) op
ik denk dat er eerlijker gekeken moet worden naar hoe oud iemand wordt gemiddeld in zijn beroeps groep want dan is het ook zo dat iemand die zwaar werk verricht eerder overlijd dan iemand die op kantoor zit daarom deze steling eerlijk kijken naar hoe oud iemand gemiddeld wordt in een bepaalde beroeps groep en dan zal het ook uitwijzen dat voor alleen deze groep de pensioen en aow leeftijd makkelijk omlaag kan maar dan betekent dit ook dat de menssen op kantoor meer zullen moeten gaan betallen omdat zij een licht beroep hebben en dus ook langer leven er dan ook meer moeten voor gaan betalen eerlijk heid maar dat is in deze maatschapij helaas ver maar dan ook ver te zoeken net zoals men de pensioen pot van de mijn werkers heeft opgeteerd aan andere doelen omdat de mensen met een zwaar beroep hier zelf niks meer aan hebben gehad te lang gewerkt er ook veel hun pensioen niet eens hebben gehaald alles leugens om maar te zorgen dat wij moeten bijleggen aan de pensioen fondsen zodat we uit eindelijk zelf er niet veel aan hebben en dan de mensen met een licht beroep er hetlangste van kunnen pro=fiteren op de rug van de menssen met een zwaar beroep die dan alleen betaald hebben en dan zelf onder degrond liggenj
Door Gerben op
Hoe eerder weg bij deze schandalige werkgever hoe beter! Zeker bereid om 10% van niks in te leveren!
Door JW (Manager) op
Tenenkrommend dit soort dit soort flut onderzoekjes. We worden door betere voeding en gezondheidszorg steeds ouder. Dan kun je kiezen tussen pensioendatum op 65 houden en veel meer premie betalen of de pensioendatum mee laten stijgen met de stijging van de levensverwachting, leg die keuze dan aan mensen voor. Naar die uitkomst ben ik dan weer wel benieuwd.
Door Peter-Paul (RUD) op
Aan alle kanten wordt je gepakt door de overheid.
Toen ik begon, 33 jaar geleden was het nog wat.
Nu is het kommer en kwel bij gemeenten.

Pensioen:
- van eindloon naar middelloon
- greep uit de abp kas
- doorwerken tot 85
- door Brussel uitholling pensioenen
(rekenrente + transferunie)

Loon
- RIjk heeft altijd de beste CAO
- Provincie volgt in voetspoor
- VNG; nooit geld + oeverloze onderhandelingen

Status
- inleveren ambtenarenstatus en rechtszekerheid met nieuwe wet.

Werdruk
- meer taken met minder mensen

Vakbonden, waar zijn jullie?

Ik adviseer jongeren om een carrière in het bedrijfsleven te zoeken.
Door Krijn op
De pensioenleeftijd terugdraaien naar 65 is een utopie.
Fixeren op de huidige leeftijd (66 + 4 maanden) is een stuk kansrijker.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het is veel beter de AOW-leeftijd te koppelen aan de periode dat is gewerkt en loonheffing is ingehouden.
Door Erik (ambtenaar) (Gemeente ambtenaar) op
Financieel niet haalbaar en oninteressant voor de jongere ambtenaren onder ons. Ik wil daar nu niet voor betalen met de kans dat als ik 'aan de beurt ben' de aow leeftijd weer omhoog is geschoten.
Door Elmer (beleidsadviseur gemeente) op
@ Cor Mulder:
"Werkgevers zitten echt niet te wachten op personeel dat smacht naar een einde van zijn of haar carriere."
Het probleem zit 'm dus niet in de pensioenleeftijd, maar in het feit dat er te veel uitgebluste ambtenaren zijn die niet zelfstandig in staat zijn om hun werk leuk te maken of een stap te zetten naar werk dat wel leuk is. Dat vraagt een andere benadering van managers die zorgen dat werk leuk en uitdagend blijft. Goddank heb ik in mijn werkomgeving vooral 60+'ers ervaren die elke dag met plezier naar hun werk gingen.

En nee, dan heb ik het niet over zware beroepen. Snap prima dat je niet op je 60e nog straten gaat leggen. Maar ook daar is het vraagstuk hoe je als (overheids)organisatie zorg draagt dat je werknemers kunnen doorgroeien naar een andere passende functie waar ze wel gezond en met plezier kunnen doorwerken.
Door Jos (Oud Sr Inspecteur Zorg) op
Inhoudelijk wil ik het commentaar aan anderen over laten. Maar het is statistisch gevaarlijk om een dergelijke conclusie te trekken op een steekproef van 590 personen. Ik weet niets van de hoe representatief de groep is. Misschien wel allemaal personen boven de 65 jaar.
Kortom men kan hooguit concluderen dan er 590 personen zijn die graag met 65 jaar willen stoppen. Maar dat zegt niet veel over wat de andere 999.410 ambtenaren willen.