of 59345 LinkedIn

Ambtenaren ruziën vaker dan gemiddeld

Medewerkers in het openbaar bestuur hebben vaker een kortdurend conflict met een collega dan de gemiddelde werknemer in Nederland.

Ambtenaren hebben relatief vaak te maken met onderlinge conflicten op hun werk. 20 procent van de ondervraagde medewerkers uit het openbaar bestuur geeft aan dat ze in het afgelopen jaar het met één of meerdere collega’s aan de stok heeft gehad. Bij het totaal aantal werknemers in Nederland is dit minder; 19,1 procent. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden ondervroeg het bureau in totaal 46 duizend mensen uit de Nederlandse beroepsbevolking.

Top 3
De ambtenaar staat hiermee in de top drie van ruziënde werknemers. Alleen in de sector industrie (23,3 procent) en Horeca (20,9 procent) is er nog vaker een dispuut tussen collega’s. Overigens verdwijnt de koppositie van de overheidswerknemer als je kijkt naar het aantal conflicten met leidinggevenden of werkgevers. Slechts 11, 4 procent van de hen geeft aan het afgelopen jaar een conflict met een meerdere te hebben gehad. Dat ligt duidelijk onder het gemiddelde van 12,5 procent van de hele beroepsbevolking.

Blij met collega's
Ambtenaren zijn over het algemeen wel tevreden over hun collega’s blijkt uit het TNO-onderzoek. De score is zeer hoog bij de vraag of collega’s persoonlijke belangstelling hebben voor de persoon in kwestie. Maar liefst 92,9 procent is het hiermee eens, terwijl het gemiddelde 90,8 procent is. Alleen de sector onderwijs (93,9 procent) scoorde nog hoger dan de mensen uit het openbaar bestuur.

Agressie
Onlangs bleek uit een ander onderzoek van TNO dat er jaarlijks 1,6 miljoen werknemers slachtoffer van agressie door mensen van buiten de organisatie en 1,1 miljoen werknemers slachtoffer van agressie door collega’s of leidinggevenden. Gezondheidszorg en openbaar bestuur zijn sectoren waarin zowel externe als interne agressie veel voorkomt. Van interne agressie – (seksuele) intimidatie, fysiek geweld en pesten – heeft één op de vijf in het openbaar bestuur werkzame mensen last.

Burn-out 

Interne agressie leidt volgens de onderzoekers aantoonbaar tot meer burn-outklachten, meer verzuim, een slechtere algemene gezondheid, verminderde werktevredenheid, een sterkere verloopintentie en een verlaagde inzetbaarheid. Dat verschil vertaalt zich ook in de verzuimgerelateerde kosten voor de werkgever die gepaard gaan met agressie op het werk. ‘De kosten als gevolg van de extra verzuimdagen door interne agressie worden geschat op 1,7 miljard euro per jaar, en deze kosten als gevolg van externe agressie worden geschat op 600 miljoen euro.
 
Hoog ziekteverzuim 

Werkstress, -druk  en –sfeer zijn daarom belangrijke thema’s bij het terugdringen van het relatief hoge ziekteverzuim onder ambtenaren. Zowel onder gemeente- als provincieambtenaren is het verzuim vorige jaar weer gestegen, blijkt uit de recente personeelsmonitoren. Werkdruk en stress zijn daar met 51 procent de grootste oorzaken van. Ook organisatieveranderingen/ reorganisaties/inkrimpingen (23 procent) en weinig aandacht voor verzuim door leidinggevenden (10 procent) spelen een flinke rol.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alex op
Ik begrijp nog steeds niet wat die decentralisatie bij de gemeente doet dat gevoelige is daar duidelijk niet op zijn plaats dit stuk geeft wederom aan wat voor soort personeel het is en waar de problemen door ontstaan.
Door JaapvV (adviseur) op
..ik ben net weer aan een oude aflevering van het Bureau begonnen, dat treft!
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Er zijn vaak geen duidelijke doelstellingen. Hoofdzaken in de ene periode, worden bijzaken in een andere periode of onder een andere leidinggevende. Je hebt ook vaak met uiteenlopende belangen en wisselende doelstellingen te maken en er zijn veel collega's die hun eigen ego daaraan koppelen. Relativeren en humor zijn belangrijke instrumenten om in complexe organisaties te overleven.
Door Criticus (Ambtenaar) op
Dit is heel eenvoudig op te lossen door minder reorganisaties door te voeren. Het is inmiddels zo erg dat ze elkaar overlappen. Het komt de gezondheid (stress, burn-out, ruzie) van de ambtenaar niet ten goed en het werk al helemaal niet.
Door Frans (beleidsmedewerke) op
Jammer dat er niet bij staat waarom. Ambtenaren moeten omgaan met eisen politiek en ingewikkelde problematiek. Tevens overlappen de beleidsgebieden elkaar steeds meer. Er moet meer kunnen voor minder geld.
Door Peter Moorman (Beleidsmedewerker) op
Het valt me vaker op dat de "kop" van een artikel in BB een negatieve insteek heeft. In dit geval had de redactie een positieve duiding kunnen geven door als kop te nemen: "Ambtenaren blij met collega's" Dat dekt ook de lading van het artikel.