of 60264 LinkedIn

Ambtenaren pas na Prinsjesdag ‘aan de beurt’

Met Prinsjesdag zullen er niet heel veel schokkende zaken bekendgemaakt worden. Maar op de langere termijn zullen ambtenaren, en dan met name gemeenteambtenaren, wel iets gaan merken van nieuw kabinetsbeleid denkt Barend Barentsen, bijzonder Hoogleraar van de Albeda-Leerstoel van het CAOP.

Niemand zit komende dinsdag op de punt van zijn stoel te wachten wat de miljoenennota gaat brengen. Zonder officieel kabinet immers ook geen grote plannen. Maar vooruitlopend op de nieuwe formatie wordt er achter de schermen wel degelijk aan hoofdlijnen gewerkt. 

Ambtenaren hoeven weliswaar niet direct voor de derde dinsdag te vrezen, maar volgens hoogleraar Barentsen gaan ze wel iets merken in de nabije toekomst. ‘Het is namelijk altijd makkelijk scoren om te zeggen dat er geen geld meer aan ambtenaren moet worden verspild. En dat is momenteel toch het sentiment, van links naar rechts.’

Hervorming ontslagrecht

‘Ze moeten allereerst rekening houden met de hervorming van het ontslagrecht voor werknemers’, waarschuwt Barend Barentsen, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen publieke sector van de Albeda Leerstoel van het CAOP. ‘Immers, met de normalisering van hun rechtspositie krijgen ambtenaren daar dus ook mee te maken. In de praktijk zal het mogelijk betekenen dat het iets makkelijker wordt om werknemers te ontslaan. Maar hoe het er precies uit komt te zien is nu nog niet bekend’.


Normalisering

Over de normalisering moeten er nog heel veel gesprekken aan verschillende onderhandelingstafels plaatsvinden. Ook zullen meerdere rechterlijke uitspraken te zijner tijd de juiste antwoorden verschaffen. De komende jaren zullen nog honderden wetten moeten worden aangepast om de ambtenarenstatus daadwerkelijk gelijk te schakelen. Gemeenteambtenaren zijn er ook nog niet echt mee bezig, stelde de VNG onlangs nog vast. ‘Ze weten dat het nog eventjes duurt voordat de normalisatie ingevoerd is, dus het is nog geen urgent onderwerp op de werkvloer. Er zijn nog geen gemeenten die al volop bezig zijn met de overgang’, meent een VNG-woordvoerder, ‘maar er kan alvast wel wat voorwerk gedaan worden. Gemeenten kunnen hun eigen regelgeving bijvoorbeeld screenen en er kunnen alvast projectgroepen worden opgezet die de klus binnenkort gaan oppakken.’

Minder ambtenaren
Hoewel er inmiddels niet meer zo’n financiële noodzaak is volgens de hoogleraar, verwacht Barentsen toch dat de overheid verder moet krimpen. ‘De roep om efficiënter werkende ambtenaren doen het altijd goed in nieuw beleid’, schertst hij, ‘het aantal ambtenaren zal in zijn geheel de komende jaren dus afnemen. Met name bij de lokale overheid en in mindere mate bij de rijksdiensten’, verwacht hij. Bij de departementen zullen ondersteunende functies mogelijk worden verminderd, maar gemeenteambtenaren krijgen last van meer herindelingen van gemeenten en nieuwe samenwerkingsverbanden.’


Laaghangend fruit

Provincies en waterschappen hoeven minder te vrezen vermoedt hij. En defensie-ambtenaren en politie helemaal niet. ‘Daar is de afgelopen jaren al flink in gesneden’, legt hij uit, ‘de komende jaren gaat daar meer geld naar toe. Maar gemeenteambtenaren moeten dus wel rekening houden met de kabinetsplannen van de toekomst, de lokale overheid is wat dat betreft altijd laaghangend fruit’.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kim op
De mening van een hoogleraar, dient anders te worden gebracht BB, de grootte van het ambtenaren apparaat komt voort uit de ideeën die politici hebben en willen uitgevoerd hebben. Heel eenzijdige berichtgeving. Graag meer inzichten geven BB.
Door Alfred op
Waarom wordt dit artikel niet gebracht zoals het is, namelijk een interview met een (1) hoogleraar? Niet dat ik iets aan de man en zijn inzichten wil afdoen, maar BB poogt deze inzichten door de vorm als algemeen geldend te laten luiden. Luie en slechte berichtgeving, ook niet goed, waarom niet meer inzichten.
Door Jos op
Ach, en gemeenten zijn de laatste jaren nog helemaal niet gekrompen zeker? Juist wel. In tegenstelling tot de rijksdiensten. Decentralisatie. Meer werk voor gemeenten, minder voor het Rijk. En daartegenover minder gemeentenambtenaren maar uitdijende rijksdiensten. Werk over de schutting flikkeren en tegelijkertijd gemeenten kapot bezuinigen dat kunnen ze in Den Haag Bijzonder hoogleraren, allemaal naar huis sturen. Je hebt er helemaal niets aan.
Door Janneke op
Velen vragen zich toch af wat de provincies doen. Kunnen de taken die ze nog hebben niet onder gebracht worden bij of de gemeente, of het Rijk. De ambtenaar kan dan mee maar je dan ook een efficientieslag maken.
Zo ook de Waterschappen.
Door doeterniettoe (-) op
Minder politici = minder nieuw beleid, en daaruit volgt dat je minder ambtenaren nodig hebt.

Maar daarover hoor je maar weinig politici.
Door Gerben op
Hol de ABP pot nog een keer uit! Maar doe het wel transparant, zodat de Wob/Woo Wbp etc in stelling kunnen worden gebracht!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het lijkt mij beter dat de politiek zich eerst eens gaat richten op het Rijk, Provincies, Waterschappen, de Staten-Generaal, Raad van State e.d.. Dat kan met name via een grootscheepse reorganisatie van de bestuurlijke inrichting van de BV Nederland. Deze uit ca. 1850 daterende 'paard en wagen' is allang niet meer van deze tijd.
Door HH op
Populisme ten voeten uit!!!