of 63606 LinkedIn

Ambtenaren ontwikkelen zich liever niet

Ondanks mogelijkheden en budgetten, werken ambtenaren weinig aan hun eigen ontwikkeling, Dat zegt Maarten van Diggelen van de Bestuursacademie.

Ondanks alle opleidings- en ontwikkelmogelijkheden blijven veel ambtenaren liever doen wat ze altijd al deden. Dat zegt Maarten van Diggelen van de Bestuursacademie, die zelf al 28 jaar in het vak zit.

Veranderende rol
Ambtenaren begrijpen onvoldoende dat hun rol verandert, meent Van Diggelen (62). 'Ze denken vanuit hun functieomschrijving: wat daar in staat doe ik, is de houding. Dit type ambtenaren komt niet naar opleidingen om iets nieuws te leren, maar om beter te worden in wat ze al kunnen.'

Opleidingsbudgetten
Als ze al komen. Want beschikbare opleidingsbudgetten blijven onderbenut. 'Gemeenten, en ook waterschappen en provincies, stellen middelen beschikbaar om de regie te nemen over je eigen loopbaan. Soms gaat het om een paar duizend euro per persoon per jaar. Maar veelal is een derde van het budget in november nog niet besteed. Dus iedereen roept 'een leven lang leren', en ambtenaren krijgen werkelijk alle kansen dat waar te maken, maar ze laten die vaak aan zich voorbij gaan. Dat zou natuurlijk moeten opvallen in het gesprek met de leidinggevende, maar daar wreekt zich een zekere gedoogcultuur: als wij elkaar niet te zeer aanspreken, dan houden we het nog wel een tijdje op deze manier uit.'

 

Flexibiliteit

Ondanks zijn zorgen, ziet Van Diggelen ook een aantal positieve ontwikkelingen. 'Heel geleidelijk komen er leidinggevenden die harde maatregelen durven nemen tegen mensen die echt niet willen.' Verder constateert hij dat een paar oude gedragsslogans langzamerhand inhoud krijgen. 'Al jaren staan op de gevel van ieder gemeentehuis de woorden 'resultaatgericht, samenwerken en flexibel' gebeiteld. Nu zie je dat die flexibiliteit wel inhoud begint te krijgen. Er is een toenemende vraag naar opleidingen die gaan over samenwerking met stakeholders. Over samen met de buitenwereld plannen maken in plaats van zelf iets op te schrijven en dan te zeggen: zo hadden wij het bedacht.'

 

Omgevingsbewust

Van Diggelen denkt dat de toekomstige rol van de gemeente afhangt van het omgevingsbewustzijn van de ambtenaar. 'Hij is niet meer per definitie de autoriteit. Sterker nog: hij heeft nu al te maken met al dan niet georganiseerde burgers die beter zijn ingevoerd dan hijzelf. Dan is je ambtenarenpositie dus niet zo comfortabel meer.' Hij hoopt dat ambtenaren zich ontwikkelen tot adviseurs. 'Mensen die niet verbieden of bekeuren, maar meedenken met mensen over hoe iets wel gerealiseerd kan worden. Daar zal nog veel opleiding en training voor nodig zijn.'

 

Lees het hele artikel in de BB nr.6, de special Arbeidsmarkt en Opleiding.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tja, ambtenaren. (Dir.) op
Kijk eens naar de schaaltjes 1 t/m 9. Veel lokettisten zitten daar nog met een MAVO diploma! Of een MBO papiertje op LBO niveau. Bovendien de diploma's en certificaten aan "academies" met voormalige ambtenaren in de leiding worden wel erg gemakkelijk weggeven t.o.v. het reguliere onderwijs! En dit was ook al zeer slecht de laatste 15 a 20 jaar.
Door Maciste (emeritus docent staats- en bestuursrecht) op
Wat een onzinnig en stereotypisch verhaal. Ik heb een loopbaan van 47 jaar achter de rug waarvan 44 bij de overheid (vier gemeenten) en heb mijn hele leven gestudeerd. Onderwijsakte Staatsinrichting MO, Bestuursambtenaar, Hoger Bestuursambtenaar, SOD I en II, een HBO-kantooropleiding enzovoorts. Als gepensioneerde studeer ik ook nog steeds, nu puur hobbymatig aan de OU, module voor module. Mijn CV is zeker geen uitzondering, alleen hebben de gemeenten de Bestuursacademie (= gemeenschappelijke regeling) systematisch afgebroken, het elan er van willens en wetens laten inboeten. Leg de schuld dus niet bij de ambtenaren, maar bij de werkgevers zelf, die hun ambtenaren al jaren stief kinderlijk behandelen en bejegenen, met name in de sfeer van de arbeidsvoorwaarden en via reorganisaties, waarbij elke ontslagbescherming statutair is weggehaald. Ik kan er een bibliotheek over volschrijven als nog steeds zeer actieve senior vakbondsconsulent eerste lijn van ABVAKABO FNV. Ik heb een schitterende loopbaan achter de rug, maar beklaag de huidige gemeenteambtenaren die strijk en zet elke onderhandelingsronde over een nieuwe CAO ziet verzanden in dwarsbomerij en onverschilligheid!
Door Gerrit (Stadsbeheerder in Rotterdam) op
Maarten van Diggelen is een schoolvoorbeeld van een adviseur die totaal geen idee meer heeft wat er op de werkvloer aan de hand is.
Het opleidingsbudget is gereduceerd om de hoogst noodzakelijke vaak verlichte opleidingen te kunnen volgen.
De werkdruk is door bezuinigingen op personeel en het niet durven afstoten van taken zo extreem hoog dat er gewoon geen tijd is voor het volgen van een opleiding.
verder mis ik elke vorm van onderbouwing voor de aannames die in het artikel worden gedaan.
Door Joop (fin.bel.mdw) op
Waarom leent Binnenlands Bestuur zich voor dergelijke "haatzaaierij" naar de oudere werknemer?Ik herken me in het geheel niet in de publicatie, zoals dat ook voor de vele respondenten geldt.Los jeugdwerkloosheid eens op door de jeugd in te laten stromen via de koppeling instroom jeugdige onder begeleiding van uitstroom oudere en maak hier middelen voor vrij.Zo kweek je wederzijds respect en laten we een ieder in zijn waarde door op deze zinvolle wijze een bijdrage te leveren aan de maatschappij en kennis en kunde, ervaring alsmede nieuw inzichten te benutten voor het continue proces van doorontwikkeling om een rol van betekenis te blijven spelen in de wereld o.h.g.v. economie, wetenschap etc.
Door Maarten van Diggelen (Trainer/adviseur) op
Ik kan mij voorstellen, dat de titel en de inhoud van dit uittreksel uit het artikel in Binnenlands Bestuur tot deze polemiek leidt. Deze on-line versie is een nogal eenzijdige weergave van het gehele artikel, en het is uiteraard niet mijn bedoeling om alle ambtenaren over één kam te scheren. Ik ken de meeste medewerkers als zeer betrokken en deskundig, en bereid om zich volledig in te zetten voor een betere gemeente. Aan de andere kant word ik in de trainingen die ik verzorg op het gebied van teamontwikkeling, HR-gesprekken en Duurzame Inzetbaarheid ook geconfronteerd met de andere kant van deze medaille. Daarmee doel ik op een taaie weerstand tegen de aanpassingen die op persoonlijk, team- en organisatieniveau worden gevraagd. Daarvoor zijn allerlei redenen aan te voeren, maar het is een van oorzaken waarom “Investeren in mobiliteit” het meest gekozen gespreks- en scriptie-onderwerp is. En een van de oorzaken, die leidinggevenden soms tot wanhoop drijft, en leidt tot weinig productieve functionerings/ontwikkel/jaargesprekken. Nogmaals, dit geldt zeker niet voor iedereen, maar het wordt te vaak als zodanig benoemd om aan voorbij te gaan.
Door A.uthoriteit (ambtenaar) op
'Hij is niet meer per definitie de autoriteit. Sterker nog: hij heeft nu al te maken met al dan niet georganiseerde burgers die beter zijn ingevoerd dan hijzelf. Dan is je ambtenarenpositie dus niet zo comfortabel meer.'

Wanneer was dat? Wanneer is de ambtenaar ooit de autoriteit geweest? Onder welke steen heeft die Van Diggelen gelegen de afgelopen 30 jaar?

Eerst Berenschot en nu de Bestuursacademie. Tendentieuze artikelen schrijven en dan hopen wat meer cursusjes te kunnen verkopen? Wat is het journalistieke gehalte hiervan? Mijns inziens moet er een groot kopje ADVERTORIAL boven.
Door hoekstra (adviseur) op
Eerst een CAO en dan gaan wel verder kijken. Als je weblog leest van de voorzitter van CvA (gemeente wekgevers) dan weet je precies waarom het praten geen zin heeft. De werkgevers willen met lege handen onderhandelen en denken dan ook nog dat dat normaal is. In het voorbijgaan verbindt de voorzitter ook nog even het welslagen van de decentralisaties aan de weigering van de bonden om met iemand die niks te bieden heeft te onderhandelen. Schaamteloos.
Door Waterval (beleidsmedewerker) op
Ik ken de bestuursacademie van binnen en van buiten, maar dan ga ik nog liever opleidingen shoppen bij de HEMA ! Reclameprietpraat!
Door KC (contentmanager/internetadviseur) op
Wat jammer dat een groot deel van dit artikel zo negatief is. In de organisatie waar ik werk is dat niet zo.

En @ Pieter P: de échte arbeidsmarkt? Wat een vreemde opmerking.
Door Jannie op
Wat een walgelijk suggestieve titel. Dat zet de ambtenaren weer in een fraai daglicht... Alsof zij niet mee zouden (willen) bewegen...
En mijn ervaring is idd zoals eerder ook aangegeven: opleidingsbudget is al jaren onderhevig aan bezuinigingen. Mijn werkgever heeft het zelfs gepresteerd om het ILB stil te houden en in het centrale opleidingsbudget te stoppen. Kon daar weer op bezuinigd worden. Gelukkig stak de OR daar een stokje voor.
Verder is mijn ervaring: van opleidingen in deeltijd op hoger niveau zijn er nog relatief weinig over en zijn veel te duur (ivm dure docenten, zo wordt door de instellingen zelf gezegd). Mijn werkgever gaat zo'n dure opleiding niet bekostigen, ten koste van een aantal mensen die daarmee een korte cursus mislopen. Particulier is het echter niet op te brengen. (Overigens zie ik dat bestuurders deze opleidingen vaak wel mogen gaan volgen op kosten van de organisatie...).
En als laatste wil ik nog kwijt: een leven lang leren, bestaat niet alleen uit het volgen van opleidingen en cursussen. Ik leer bijna iedere dag wel wat nieuws en via internet kun je ook heel veel kennis vergaren (gratis!). Zelf een specifiek studie(e-)boek aanschaffen en eens goed lezen helpt ook. Het enige dat je dan mist, is het zo overgewaardeerde papiertje.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers