of 61441 LinkedIn

Ambtenaren negatief over zichzelf en hun baas

Uit het tweejaarlijkse Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO) 2014 van het ministerie van BZK blijkt dat ambtenaren ontevreden zijn over zichzelf en hun baas.

Ambtenaren bij gemeenten, provincies en het rijk vinden zichzelf minder vakbekwaam, minder bevlogen en minder betrokken dan andere medewerkers in de publieke sector. Over hun leidinggevenden zijn ze slecht te spreken.

Dit blijkt uit het tweejaarlijkse Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO) 2014 van het ministerie van BZK, dat morgen verschijnt. Aan het onderzoek deden 24.000 werknemers in de publieke sector mee (ongeveer 15 procent). Daarvan werken er ruim 9.000 bij het rijk, provincies, gemeenten of waterschappen. De gehele sector scoort hoog op tevredenheid, vakmanschap, betrokkenheid en bevlogenheid. Opvallend is dat het openbaar bestuur achterblijft.

Vakmanschap
Vooral rijksambtenaren hebben verhoudingsgewijs weinig fiducie in zichzelf. Ze beoordelen hun eigen vakmanschap het laagst van de gehele publieke sector. Rijksambtenaren volgen ontwikkelingen in hun vakgebied minder goed dan andere publieke werkers en ze doen minder hun best om beter te presteren. Ook medewerkers van provincies, gemeenten en waterschappen halen het gemiddelde vakmanschap van de publieke sector naar beneden.

Bevlogenheid
Nog iets droeviger is het gesteld met de bevlogenheid van ambtenaren. Ook hier schieten rijksambtenaren er in negatieve zin uit, op de voet gevolgd door gemeenteambtenaren. Ze vinden zichzelf respectievelijk 4,3 en 3,3 procent minder bevlogen dan de gemiddelde publieke werker. Ze zijn aanzienlijk minder trots op hun vak of werk, gaan 's morgens vaker met tegenzin naar hun werk en eenmaal achter hun bureau zijn ze minder geïnspireerd. Leerkrachten in het basisonderwijs zijn veruit de meest bevlogen groep in de publieke sector: 5,5 procent boven het gemiddelde.

Betrokkenheid
Betrokkenheid bij de organisatie scoort onder provincieambtenaren bijna het laagst (3,3 procent onder het gemiddelde) van de gehele publieke sector, gevolgd door gemeente- en rijksambtenaren. Ze zien organisatievraagstukken minder als hun eigen probleem, zijn minder gehecht aan hun organisatie en voelen zich er minder thuis. Defensiepersoneel is het meest betrokken (4,5 procent boven het gemiddelde). Betrokkenheid bij de organisatie mag dan verhoudingsgewijs laag zijn, de betrokkenheid bij de publieke zaak is hoog. Een bijdrage leveren aan het algemeen belang vinden werknemers bij de rechterlijke macht het belangrijkst, gevolgd door provincieambtenaren, politiemensen, gemeenten, universitair medewerkers en rijksambtenaren.

Tevredenheid
De arbeidstevredenheid in de publieke sector stijgt gestaag. In 2004 zei driekwart van alle werknemers tevreden te zijn met hun baan, tien jaar later is 82 procent tevreden. De tevredenheid met de organisatie blijft daar fors bij achter, maar stijgt eveneens: van 55 procent naar 64 procent. Maar ook hier haalt het openbaar bestuur geen goede cijfers. Rijks- en gemeenteambtenaren zijn minder dan gemiddeld tevreden met hun baan en met de organisatie waarin ze werken. Rijksambtenaren zijn vooral niet tevreden over de resultaatgerichtheid van hun organisatie, de invloed die ze hebben en de aandacht die er is voor hun persoonlijke welzijn. Gemeenteambtenaren hebben vooral moeite met hun leidinggevende. Provincie- en waterschapsambtenaren zijn bovengemiddeld tevreden. Het personeel bij defensie en de politie is veruit het minst tevreden, vooral met de organisatie.

Leidinggevende
Hoewel ook de tevredenheid met leidinggevenden een stijgende lijn laat zien, is er reden tot zorg. Van de gemeenteambtenaren was in 2014 maar liefst 27 procent (zeer) ontevreden over hun leidinggevende (in 2004 bijna 30 procent). Rijks- en provincieambtenaren doen daar met 24 procent niet veel voor onder. Slechts iets meer dan de helft van de ambtenaren zegt tevreden tot zeer tevreden te zijn met hun leidinggevende.

Meer cijfers op http://www.arbeidenoverheid.nl/thema/werkbeleving/ en http://kennisopenbaarbestuur.nl/.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 2. (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wat je zaait, zal je oogsten! (Wat je zaait, zal je oogsten!) op
Burgers komen onwillige ambtenaren tegen die niet voor maar TEGEN de burger zijn. Wij hebben alleen al in Enschede 150 meldingen in 4 maanden over ambtenaren van het werkplein ontvangen. Een sprekend voorbeeld is de ambtenaar die uitleg van de burger krijgt hoe de wet WOB werkt. De dame in kwestie gaat ineens harder spreken en zegt letterlijk “u bedreigt mij”. Het is gesprek is opgenomen en de leidinggevende krijgt een kopie, waar op te horen is dat de burger op dat moment uitlegt dat een WOB ook per fax verzonden mag worden en dat dit juridisch correct is. UITKOMST. Volgens de leidinggevende sprak de burger enigszins met stemverheffing (is toch ook om gek van te worden, zo’n domme ambtenaar) en hij liet er verder bij. Kijk zo blijft de mand met zeer rotte appelen rot. Geen actie is geen wijziging. Dat burgers ambtenaren niet meer moeten komt door veel van dit soort zaken en non afhandeling.
Door Jaap (adviseur) op
..enne..waar was dat onderzoek ook al weer goed voor? En wie gaat er wat mee doen?
Door Karel (ambtenaar) op
Laten eerst eens beginnen met het volgende: een hond heeft een baas, de meerderheid van ons een leidinggevende. En tja, op iedere leidinggevende zal wel iets aan te merken zijn. Zoals iedere leidinggevende wel een minpunt zal hebben bij de medewerkers van zijn/haar afdeling.
Hoe dan ook, een prettig weekend.
Door Vastgoedmeisje op
Ja die lui zitten allemaal in een gouden kooi. Die klagen over de kinderopvang. Omdat ze niet zien wat het is om na tien maanden nog geen bijstand te krijgen. Om steeds opnieuw de schuldhulpverlening uitgekickt te worden. Om met een dubbele hypotheek als vrouwelijke kostwinner op straat te worden gezet door je werkgever om bedrijfseconomische omstandigheden.
Ze weten niet hoe goed ze het hebben.
Door Jantje (gemeenteambtenaar) op
Ik heb er bewust voor gekozen voor de publieke zaak te werken en dat doe ik nog steeds uit volle overtuiging. En ik ben trots op mijn werk.
En ik vind het prettig te lezen dat nog meer mensen dat doen, ondanks tegenwerking van leidinggevenden, de publieke opinie en artikelen in kranten en tijdschriften.
Door Bosbes (Provincieambtenaar) op
@henk: dan ga je toch in het bedrijfsleven werken waar je wel wordt gewaardeerd? Daar heb je ook geen omhoogevallen overbetaalde beleidsmedewerkers om je tegen te af te zetten. Scheelt een hoop ergernis, van beide kanten.
Door Louise op
Ik ben een betrokken gemeenteambtenaar. Ik ga er nog vol voor en doe mijn uiterste best. Maar over een jaar is het klaar. Ik werk nu 5 jaar in gemeenteland. Ik zet me in voor mijn vakgebied. Maar door leidinggevenden wordt het niet serieus genomen. Het gaat niet om de inhoud. Het gaat er niet om dat er resultaten worden gehaald en het gaat niet om de burger. Tjah... Dan ga je verder kijken waar je wel iets voor de maatschappij kunt betekenen met je talent. En ik hoop binnen een jaar een passende uitdaging te hebben gevonden.
Door Gemeente (ambtenaar) op
Ik ben een trotse ambtenaar en voor mij het mooiste beroep. Werken met mensen voor mensen.
Zou blij zijn dat de waardering van zowel de burger als politiek op deze zelfde waarde komt. Wees eens trots en spreek het uit.
Door henk op
@bosbes: niet iedereen heeft een omhooggevallen beleidsambtenaren plek bij een goedbetaalde provincie. En dat we hier te maken hebben met roofbouw door een VVD minister is helaas een feit
Door Bosbes (Provincieambtenaar) op
Josien, dat is ook mijn idee. Tjonge, wat kun je een paar punten verschil opblazen, en ook ik zit niet te wachten op de steeds herhalende negatieve framing van ambtenaren.
Ik heb regelmatig mensen uit het bedrijfsleven over de vloer bij de provincie, en laat ze kennismaken met de complexiteit van beleidswerk. Het duurt niet lang voor ze vragen hoe je dat in vredesnaam volhoudt. Gewoon, omdat het belangrijk is. Als nu de ouderwetse ambtenaren als henk die blijkbaar alleen voor geld en zekerheid gaan en verwachten dat zij de wereld naar hun hand kunnen zetten met vervroegd pensioen gaan, gaan die percentages ook wel weer omhoog.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!