of 61869 LinkedIn

‘Ambtenaren moeten efficiënter en flexibeler’

Ook al zijn er niet veel verrassingen te ontdekken in de miljoenennota van het demissionair kabinet, minister Plasterk noemde in zijn begroting een aantal zaken over ambtenaren. Ze moeten flexibel zijn om efficient te kunnen werken bijvoorbeeld. En er moet meer aandacht komen voor een interne arbeidsmarkt.

‘Een compacte overheid met voldoende en goed gekwalificeerde, integere medewerkers en politieke ambtsdrager tegen verantwoorde kosten’. Dat is de doelstelling van demissionair minister Plasterk in de nieuwe begroting van Binnenlandse Zaken. Hij wil dat onder meer bereiken door meer aandacht voor het ambtelijk vakmanschap. Hij streeft ook naar meer doorstroming van overheidspersoneel en dat ze flexibeler worden ingezet. Hij hoopt hiermee dat de overheid mede hierdoor efficiënter wordt en ‘dienstverlenender’ kan werken.

Betrokkenheid onderzocht

Het werkgeverschap van de overheid op zowel landelijk als lokaal niveau moet ondersteund worden. Er worden daarom verschillende opdrachten uitgezet om de kennisbasis op het gebied van arbeidsmarktbeleid te vergroten. ‘Het gaat hierbij onder andere om het vergaren van kennis over de omvang en samenstelling van het werknemersbestand in de publieke sector’, aldus de minister, ‘over de drijfveren en betrokkenheid van de medewerkers en de mate van tevredenheid over de organisatie’.


Ambtelijk vakmanschap

Over het investeren in het ambtelijk vakmanschap zegt hij: ‘Samen met publieke werkgevers en relevante partners brengen we in kaart welke factoren van belang zijn en welke interventies en instrumenten daarbij passen. Integriteitsbeleid maakt daar vanzelfsprekend onderdeel van uit’, aldus de bewindspersoon.

In de begroting van Binnenlandse Zaken wordt gesproken over de Wet normalisering. Hierbij vallen ambtenaren vanaf 2020 onder hetzelfde arbeidsrecht als hun collega’s in het bedrijfsleven.‘In lijn daarmee wordt overleg gevoerd om een eerste privaatrechtelijke CAO Rijk af te kunnen sluiten’, schrijft hij in de begroting. Met werkgevers en de centrales van het overheidspersoneel wil hij verder kijken welke veranderingen dat precies met zich meebrengt voor het overlegstelsel.


Interne arbeidsmarkt

Ook bij het Rijk worden mobiliteit en flexibele inzet van ambtenaren een belangrijk onderwerp. Te denken valt aan het creëren van een transparante interne arbeidsmarkt. Ook is er blijvende aandacht voor een meer diverse samenstelling van het rijksoverheidspersoneel.Tot slot benadrukt de minister dat er ook voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius een goed functionerend bestuur en ambtenarenapparaat nodig is. Dat is volgens hem nodig voor de bestuurlijke, democratische en sociaaleconomische ontwikkeling. Daarom wordt ook daar geïnvesteerd in jong talent, zoals met traineeplekken voor jonge ambtenaren.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Wat heeft Plasterk de afgelopen vier jaar gepresteerd om tot een compacte Overheid te komen? Nauwelijks iets, raadpleeg eens het Regeerakkoord.
Een compacte Overheid begint overigens bij een efficiënte inrichting van het openbaar bestuur, dat van ca. 1850 dateert..
Door Heukers op
@Opmerker: maak je niet druk joh. Besef wie dit zegt, minister Plasterk dus. Die 4 jaar lang tegen een beloning van 4 x 181.000 euro niets heeft gedaan. Uitvreter en non-valeur zijn nog de vriendelijkste omschrijvingen voor deze man.

Het komische is natuurlijk wel dat iedere zin en woord in deze begroting door ambtenaren is opgeschreven. Bij ambtelijk BZK is kennelijk ook doorgedrongen dat zij echt anders moeten gaan werken. Daarmee zichzelf diskwalificerend voor de afgelopen 5 jaar onder Rutte 2.
Door Opmerker (orig) op
En geen woord over wat politici zouden moeten (gaan) doen. Schande, die huidige situatie rondom het slaan van een kabinet, driewerf schande. Dit is geen politiek, dit is misbruik van gemeenschapsgeld.
Door L.L. Scheppink (Teamleider JZ) op
Grappig (!) dat het wederom gaat over de efficiëntie en flexibiliteit van de ambtenaar. Uiteraard zijn dit belangrijke zaken, maar deze kunnen pas tot uiting komen wanneer ook de organisatie efficiënt en flexibel opereert en de ambtenaar ook daadwerkelijk de ruimte krijgt om die eigenschappen in te zetten.
Door Guusje Schreven (Agile Manager) op
Met behulp van de agile aampak kunnen ambtenaren efficienter en dienstverlenender werken. Ze halen de verspillingen uit hun werk en ze werken in nauw contact met de klant.