of 60220 LinkedIn

Ambtenaren hoger opgeleid dan gewone werknemer

Gemiddeld hebben ambtenaren meer werkervaring een hogere opleiding en de hoger opgeleiden hebben een hoger salaris dan de gemiddelde Nederlandse werknemer. Een hogere opleiding voor vrouwen loont niet zo constateert het cbs.

In Nederland is overheidspersoneel hoger opgeleid dan werknemers in het bedrijfsleven. Ook is er meer werkervaring aanwezig in het ambtenarenapparaat. Dat komt omdat er relatief veel ouderen bij de overheid werken. En dat zijn dan met name ambtenaren met meer dan twintig jaar werkervaring. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Opleiding loont

Volgens het onderzoek neemt het totale aandeel werknemers met een hoge beroeps- of wetenschappelijke opleiding in de afgelopen jaren toe. Dat geldt iets meer voor vrouwen dan voor mannen. Toch lijkt een hoge opleiding meer te lonen voor mannen dan voor vrouwen. 

Vrouwen krijgen minder

Zonder rekening te houden met andere factoren, verdient een man met een hoog opleidingsniveau bij de overheid gemiddeld 46 procent meer dan een collega met een middelbaar opleidingsniveau. Bij vrouwen is dit 36 procent. In het bedrijfsleven zijn deze verschillen groter. Daar is de meeropbrengst van een hoge opleiding ten opzichte van een middelbare opleiding voor mannen 60 procent en voor vrouwen 43 procent. Het rendement van een hoge opleiding hangt uiteraard ook samen met andere factoren zoals de opleidingsrichting en beroepskeuze. Werkervaring hangt sterk samen met beloning en speelt dan ook een rol bij de verklaring.


Loopbaanonderbreking
Wat vooral opvalt in het cbs-onderzoek is dat bij de overheid meer ouderen werkzaam zijn met meer dan twintig jaar werkervaring dan in het bedrijfsleven. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Verhoudingsgewijs hebben vrouwen, vooral in de overheid, boven de 45 jaar veel vaker tussen de 11 en 20 jaar werkervaring dan mannen. Dat vrouwen te maken krijgen met een werkervaringsachterstand op mannen, heeft ermee te maken dat bij vrouwen vaak sprake is van een loopbaanonderbreking rond het krijgen van een kind en de jaren die daarop volgen.

Loonkloof neemt af

Uit het onderzoek blijkt verder dat de loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke ambtenaren langzaam afneemt. In 2008 verdiende een 50-jarige vrouw bij de overheid gemiddeld nog 20 procent minder dan een mannelijke collega van 50 jaar. In 2014 was dit loonverschil nog maar 13 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De loonkloof onder leidinggevenden bij de overheid is inmiddels zelfs bijna gedicht. Terwijl vrouwelijke managers in het bedrijfsleven aanzienlijk minder verdienen dan hun mannelijke collega’s, speelt dit probleem volgens het CBS niet langer bij de overheid. Daar doet het loon van vrouwen in leidinggevende posities tegenwoordig nauwelijks meer onder voor dat van mannen.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jacques Serle (Slaper) op
Ik ben mijn werkzame leven begonnen als ambtenaar.
Dit was wel zo slaapverwekkend dat ik toch maar een vak ben gaan leren voor het bedrijfsleven.
Door Klaas op
"In Nederland is overheidspersoneel hoger opgeleid dan werknemers in het bedrijfsleven. Ook is er meer werkervaring aanwezig in het ambtenarenapparaat."
En toch maar katten op die ambtenaren!
Door Annekes op
Een waarheid als een koe, beste Hannes Haganum. Jij noemt concrete uitvoeringsprojecten. Maar de overheid heeft ook meer impliciete processen. Daar geldt jouw constatering óók voor, is mijn ervaring.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Heeft dit een groot gehalte aan 'slager keurt eigen vlees'? Ik vermoed dat dit mogelijk is. Wanneer je eigen opleidingen op schaalt dan bestaat de mogelijkheid dat wat mbo+ was nu wordt aangemerkt als hbo. Het gaat om het vakje vullen. Specifieke kennis is trouwens niet altijd zo maar inwisselbaar naar het bedrijfsleven. Daarom neem ik dergelijke berichten van een CBS vaak met een pondje Dode Zee zout.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Ik wil hier een kritische kanttekening bij plaatsen, want helaas zijn bij het uitbesteden van taken al de nodige grenzen overschreden. Bij een toenemend aantal overheidsdiensten voert men een regiebeleid in het luchtledige, omdat vakmanschap en deskundigheid ontbreken. Managers met planningsmodellen en protocollen voeren de regie.., maar vaak weet men niet meer wat men aanbesteed. Voor miljarden euro's wordt aan IT-opdrachten en andere opdrachten verspild, omdat niemand meer het overzicht en de deskundigheid heeft. We zien nu ook hoe miljarden euro's die in infrastructuur zijn geïnvesteerd, deels overbodig zijn of geen economisch rendement opleveren. Onderwijl zijn wel natuur en landschappen deels vernietigd.