of 61043 LinkedIn

Ambtenaren Hellevoetsluis roeren zich

In een anonieme open brief uit een groep verontruste Hellevoetse ambtenaren zijn grieven over hun gemeentesecretaris Jan Simons. Eerder bleek uit ongevraagd advies van de OR dat veel ambtenaren niet tevreden zijn over de werksfeer op het gemeentehuis, zich onveilig voelen en weinig vertrouwen van de leiding ervaren. De gemeente zegt de signalen serieus te nemen en met medewerkers en de OR in gesprek te gaan.

Een groep verontruste Hellevoetse ambtenaren uit in een anonieme open brief zijn grieven over hun gemeentesecretaris Jan Simons. Eerder bleek uit ongevraagd advies van de OR dat veel ambtenaren niet tevreden zijn over de werksfeer op het gemeentehuis, zich onveilig voelen en weinig vertrouwen van de leiding ervaren. De gemeente zegt de signalen serieus te nemen en met medewerkers en de OR in gesprek te gaan.

Anonieme brief
De brief, die op 16 april is gedateerd, is anoniem, ‘want we werken onder een gemeentesecretaris die mensen direct afrekent op kritische uitlatingen’. Volgens de schrijvers is algemeen bekend in de organisatie dat Simons geen tegenspraak kan verdragen en er persoonlijk verantwoordelijk voor is dat een groot aantal medewerkers op staande voet en zonder aanwijsbare reden is ontslagen. Een Wob-verzoek naar die gevallen zou aan het licht brengen dat de gemeente miljoenen zou betalen voor medewerkers die onterecht zijn ontslagen. Het AD meldde dat de afgelopen vijf jaar vier keer een vertrekregeling is getroffen met medewerkers. De totale kosten daarvan waren 337.000 euro. Ook draaide de rechter één keer een voorgenomen ontslag terug.

Vier vertrekregelingen bevestigd
Volgens de gemeente klopt het in de brief geschetste beeld niet dat de afgelopen jaren een groot aantal medewerkers op staande voet en zonder aanwijsbare reden is ontslagen, stelt zij in een schriftelijke reactie naar Binnenlands Bestuur. Wel zijn meer dan vijf jaar terug vier medewerkers op staande voet ontslagen. ‘In deze situaties had het ontslag te maken met strafbare feiten waarin het college ook in het gelijk is gesteld.’ De gemeente bevestigt het eerder genoemde door de rechter teruggedraaide voorgenomen ontslag. ‘Betrokkene is nog steeds bij de gemeente werkzaam en een ontslagvergoeding was hierbij dus niet aan de orde.’ Ook de vier vertrekregelingen in de afgelopen vijf jaar bevestigt de gemeente, net als het ermee gemoeide bedrag van 337.000 euro. ‘Uiteraard is het ontslag van medewerkers een besluit van het college, niet van de gemeentesecretaris.’

Verdeel- en heerscultuur
Volgens de briefschrijvers zou de gemeente in tegenstelling tot wat zij communiceert niet in gesprek zijn met de OR en was Simons zelf aanwezig bij medewerkersbijeenkomsten over waar het niet goed gaat in de organisatie. ‘Zeer onzorgvuldig. Hij is zelf immers het onderwerp van het advies van de OR.’ Tijdens die bijeenkomsten zou wel gesproken zijn over ‘de verdeel- en heerscultuur waarbij baantjes worden gegund of juist niet’. Simons zou mensen ‘kopen’ en mensen laten vallen. Er zou bewust ongelijkheid tussen afdelingen in stand worden gehouden en daarbij zou Simons voortdurend kwaadspreken over afdelingshoofden en medewerkers. ‘Wij willen dat het ophoudt, dat gebrek aan vertrouwen en die angstcultuur.’ De gemeente Hellevoetsluis zegt kennis te nemen van deze signalen en deze uiteraard serieus te nemen. ‘We gaan hierover met zowel medewerkers als OR in gesprek en nemen de signalen mee in het vervolgtraject.’

Onveiligheid en hoog ziekteverzuim
In het ongevraagd advies van vorige maand constateerde de OR dat er in de afgelopen vier jaar geen zichtbare organisatieontwikkeling is geweest en veel medewerkers een gebrek aan vertrouwen en veiligheid ervaren. Ook zou Simons te weinig reflecteren op zijn rol in het mislukken van de fusie met Westvoorne en Brielle. Door zijn rol daarin zouden directie, management en personeel zijn beschadigd. Verder blijkt het ziekteverzuim onder ambtenaren de laatste jaren hoger dan gemiddeld. Waar in een gemiddelde gemeente 5,3 procent ziekteverzuim is, is dat in Hellevoetsluis opgelopen tot 6,9 procent, al wees de gemeente er richting het AD op dat het percentage in het eerste kwartaal van 2019 op 5,3 lag.   

Voorstellen tot ‘ontzorgen’
De OR geeft nu geen inhoudelijke reactie op de anonieme brief, nadat deze door Binnenlands Bestuur aan hen is verstrekt. Voorzitter Ronald Ketelaar laat weten nu vooral bezig te zijn om eerder uitgesproken zorgen uit te diepen ‘en binnen onze mogelijkheden met voorstellen te komen tot ‘ontzorgen’’. Het gaat daarbij om mogelijke oplossingen of handreikingen richting de WOR-bestuurder naar aanleiding van de eerder geuite zorgen in samenspraak met medewerkers van de eigen organisatie.

Wethouder sprak over media-aandacht
Volgens de anonieme briefschrijvers zijn noch de wethouder personeel en organisatie, noch de gemeentesecretaris bij medewerkersbijeenkomsten inhoudelijk ingegaan op het ongevraagd advies van de OR. De gemeente stelt dat de wethouder P&O tijdens de medewerkersbijeenkomst in eerste instantie is ingegaan op de media-aandacht die volgde op het ongevraagd advies en de impact die dat voor medewerkers heeft. ‘Zij heeft met hen gesproken over de beleving van deze aandacht, maar ook over een deel van de thema's die in het advies staan en heeft toegezegd hierover met de OR in gesprek te blijven. Ook zou ze duidelijk hebben gemaakt hoe de organisatie aan de slag gaat met organisatieontwikkeling en -cultuur.’ Volgens de gemeente heeft de algemeen directeur toegezegd binnenkort te reageren op het ongevraagde advies van de OR. Ook de wethouder P&O heeft toegezegd met de OR in gesprek te blijven en zoekt daarvoor op dit moment ‘een passende manier’.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rebel (ambtenaar) op
Ook ik heb in organisaties gewerkt waar gemeente secretarissen, burgemeesters en wethouders zich boven anderen denken te moeten bewijzen. En hun wil wet is.
Kan niet anders zeggen, zielige machtsmisbruikende figuren!

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!