of 61043 LinkedIn

Ambtenaren gezocht voor bestrijding ondermijning

De extra miljoenen voor de Belastingdienst voor fraudebestrijding en ondermijning komen ook ten goede aan regionale problematiek en de lokale aanpak, belooft staatssecretaris Menno Snel aan de G4-burgemeesters. Maar als ‘belangrijke notie’ voegt hij toe dat capaciteitsuitbreiding ‘forse inzet voor het werven, opleiding en begeleiden van nieuwe instroom vraagt’.

De extra miljoenen voor de Belastingdienst voor fraudebestrijding en ondermijning komen ook ten goede aan regionale problematiek en de lokale aanpak, belooft staatssecretaris Menno Snel aan de G4-burgemeesters. Maar als ‘belangrijke notie’ voegt hij toe dat capaciteitsuitbreiding ‘forse inzet voor het werven, opleiding en begeleiden van nieuwe instroom vraagt’.

Niet direct inzetbaar
‘Nieuwe medewerkers moeten ten eerste beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt en zijn na instroom niet direct inzetbaar’, waarschuwt Snel maar alvast, nadat hij heeft opgemerkt dat de extra middelen uit de Voorjaarsnota voor de integrale aanpak van fraude, witwassen en ondermijnende criminaliteit door de Belastingdienst structureel zijn toegevoegd aan de begroting van Financiën. Het gaat om een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro in 2019 oplopend tot structureel 29 miljoen.

Intensievere controles
Als voorbeeld noemt Snel de douane die de controles op verdovende middelen in onder meer de haven van Rotterdam zal intensiveren. Ook zullen in de regio’s Noord-West, Zuid-West en Zuid-Oost meer mensen van de FIOD worden ingezet. Ook komt er aanvullende controlecapaciteit voor complexe financieel-fiscale onderzoeken bij de Fraude/EOS-teams van de Belastingdienst. ‘De focus op complexe onderzoeken leidt naar verwachting niet tot meer onderzoeken. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij de te verwachten resultaten.’

Extra inzet op projecten
Meer specifiek per onderdeel wordt Snel in de bijlage van zijn brief. De douane wil ongeveer 60 extra fte op verschillende terreinen van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit inzetten, zoals op projecten in de Mainports Rotterdam en Schiphol en in kleinere zeehavens. De FIOD wil tussen de 25 en 30 extra fte werven om in te zetten op effectieve aansluiting op regionale problematiek, daar waar dit het meest nodig is en waarbij deze beschikbare capaciteit herkenbaar en merkbaar wordt weggezet. Bovengenoemde regio’s krijgen ieder 9 fte.

Mogelijk registeraccountants ingezet
De directie MKB wil ongeveer 40 extra fte’s inzetten om de bestaande teams Fraude/Externe Overheidssamenwerking te versterken. Deze teams binnen de Belastingdienst houden zich onder meer bezig met de aanpak van ondermijnende criminaliteit in RIEC-verband. De teams worden versterkt met controlemedewerkers van hoog niveau, om de toezichtcapaciteit ten aanzien van ondermijnende criminaliteit te versterken. Verder worden mogelijk enkele registeraccountants en/of forensisch accountants ingezet om complexe fiscale structuren te ontrafelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans ( ) op
Je moet welhaast levensmoe zijn om je daar voor aan te melden.