of 60831 LinkedIn

Ambtenaar verplicht op cursus vooringenomenheid

Wie lid is van een sollicitatiecommissie bij het rijk, moet verplicht een workshop ter voorkoming van vooringenomenheid volgen. De verplichte workshop ter verbetering van het selectiegesprek is één onderdeel van een pakket van zes maatregelen om te komen tot een meer divers personeelsbestand.

Wie lid is van een sollicitatiecommissie bij het rijk, moet verplicht een workshop ter voorkoming van vooringenomenheid volgen. Op die manier wil minister Ollongren van Binnenlandse Zaken komen tot een meer diverse teamsamenstelling op de Haagse departementen.

De verplichte workshop ter verbetering van het selectiegesprek is één onderdeel van een pakket van zes maatregelen om te komen tot een meer divers personeelsbestand.

Niet-westerse achtergrond
In een brief over het te volgen strategisch personeelsbeleid van het rijk tot 2025 laat ze de Tweede Kamer weten vooral te mikken op een grotere diversiteit in met name de hogere salarisschalen. Daartoe ontwikkelt ze onder andere ook een rijksbreed talentenprogramma voor de schalen 12-14 binnen de beleidskern. Op die manier denkt ze de doorstroom van talent te versterken, waaronder jongeren en medewerkers met een niet-westerse achtergrond. ‘De ambitie is het aantal jongeren te vergroten en de instroom en doorstroom van medewerkers met een niet-westerse migratie-achtergrond, met name in de schaalcategorie 11 en hoger te bevorderen, zodat er binnen het rijk ten opzichte van de werkende beroepsbevolking in Nederland een evenwichtigere verhouding ontstaat in het personeelsbestand’, aldus licht de minister de maatregel toe.

Variatie in oplossingen
Divers samengestelde teams zijn volgens Ollongren nodig met het oog op de veranderende samenleving en de complexer wordende maatschappelijke vraagstukken. ‘Voor het goed functioneren van het rijk is de samenkomst van verschillende perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis een belangrijke randvoorwaarde, omdat meer variatie in visies en oplossingen resulteert in meer creativiteit en innovatie en betere resultaten’, schrijft ze. Met een meer divers personeelsbestand is het makkelijker verbinding te leggen met verschillende groepen en organisaties.

Man/vrouw
In 2017 had 10,3 procent van de rijksambtenaren een niet-westerse migratieachtergrond. Bij het rijk werken momenteel circa 55 procent mannen en 45 procent vrouwen. Met name de oudere ambtenaren (45 jaar en ouder) zijn man. Onder de 45 jaar is het aantal vrouwen in de meerderheid. Op het topniveau bedroeg het percentage vrouwen in 2017 34 procent.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Manu (beleidsadviseur) op
Jeetje, ben benieuwd naar de definitie van niet-westerse migratie-achtergrond. Wat is 'het westen' en hoeveel generaties lang heb je een 'migratie-achtergrond?
Door Spijker (n.v.t.) op
Dat zal binnen het Rijk voor heel wat cursusvolgers zorgen. Is er wel rekening gehouden met de kosten hiervan (voor ieder uurtje, een factuurtje)? Of moet er soms werk voor D'66 aanhangers worden gecreëerd?
Door Cees (Beleidsmedewerker) op
En wie de sollicitatiecommissieleden selecteert moet ook naar die cursus? En welke cursus heeft de cursusgever gevolgd om die cursus te kunnen geven?