of 59250 LinkedIn

Ambtenaar provincie het duurst

De gemiddelde loonsom per fte is bij de provincies met ruim 73 duizend euro het hoogst van alle decentrale overheden. Bij de gemeenten en waterschappen ligt de gemiddelde loonsom een stuk lager, respectievelijk 60 en 57 duizend euro.

De gemiddelde loonsom per fte is bij de provincies met ruim 73 duizend euro het hoogst van alle decentrale overheden. Bij de gemeenten en waterschappen ligt de gemiddelde loonsom een stuk lager, respectievelijk 60 en 57 duizend euro.

Dat blijkt uit de eerste Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren. De gegevens zijn afkomstig uit de Personeelsmonitor Gemeenten, de Personeelsmonitor Provincies en de HR-monitor Waterschappen en hebben betrekking op het jaar 2014. De gezamenlijke monitor geeft inzicht in het personeelsbestand van de drie afzonderlijke decentrale overheidssectoren en maakt een onderlinge vergelijking mogelijk.  

 

Loonplafond

De gemeenten hebben relatief de meeste medewerkers die in de max van de loonschaal zitten (78 procent). Bij de provincies is dit 74 procent en bij de waterschappen 65 procent.

De ontwikkeling in de werkgelegenheid over de periode 2012-2014 laat een zeer verschillend beeld zien. Bij de provincies is de werkgelegenheid gedaald met bijna 12 procent en bij de gemeenten met ruim 7 procent. Alleen bij de waterschappen is een stijging te zien, namelijk van 4,4 procent.

Tussen de drie sectoren zijn geen grote verschillen waarneembaar in de verhouding van vast of tijdelijk dienstverband. Het vaste dienstverband ligt bij alle sectoren rond de 96 tot 97 procent.

 

Mannenwereld

Bij de waterschappen zijn relatief de meeste mannen werkzaam op basis van het aantal personen dat werkzaam is. Van alle medewerkers in deze sector is 72 procent man. Bij de gemeenten is de verhouding  bijna gelijk, 51 procent van de medewerkers bij de gemeenten is man, tegenover 56 procent bij de provincies. Wanneer er naar de verdeling van het geslacht wordt gekeken op basis van het aantal fte, stijgt het aandeel mannen bij alle sectoren. Dat toont aan dat vrouwen vaker dan mannen in deeltijd werken.

 

Oudste medewerkers

Provincies hebben de meeste oude medewerkers: een derde is 55 jaar of ouder. Bij de gemeenten is dit 31 procent en bij de waterschappen 29 procent. Ook de gemiddelde leeftijd ligt bij de provincies het hoogst, 48,7 jaar, gevolgd door de  gemeenten (48,1 jaar) en de waterschappen (47,8 jaar).

De provincies kennen daarnaast ook de grootste groep medewerkers met een hoog aantal dienstjaren. Van alle personen die er werkzaam zijn, werkt 65 procent tien jaar of langer bij de organisatie. Bij de waterschappen ligt dat percentage op 53 procent, en bij de gemeenten net onder de 50 procent.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jan (zelfstandig) op
Mijnheer bekkers . Is het mogelijk dat u het salaris bekend maakt van de directeuren van een bouwvereniging ,bijvoorbeeld van st.Oedenrode schijndel ,Veghel is een stichting Uden Gmert etc Waarvoor dank
Door johanna op
Een incompleet en zeer suggestief artikel meneer Bekkers. U schrijf namens BB vaker van dergelijke incomplete verhaaltjes. De lezer verdoet zijn tijd met dergelijke artikelen. BB zorg voor kwaliteit.
Door De Jong op
Ik ken het onderzoek niet maar ik vermoed dat er weer een paar simpele verklaringen zijn voor het hoogste gemiddelde. Er is bij gemeenten nou eenmaal meer werk dat in de laagste schalen zit en dat trekt het gemiddelde enorm naar beneden. De suggestie die een beetje gewekt wordt is dat je bij de provincie voor hetzelfde werk meer kunt verdienen dan bij de gemeente. Dat is misschien wel zo maar dit onderzoek levert daarvoor niet het bewijs.
Door Gerben op
De artikelen in BB hierover zijn tegenwoordig net zo geloofwaardig als dat gemeenteambtenaren ooit nog een fatsoenlijke verhoging zullen ontvangen in vergelijking met alle andere overheidsdienaren en/of de markt.
Door roelof bosma (griffier) op
dat was al heel lang bekend; misschien toch nog eens serieus naar kijken!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Wat ontbreekt is het salarisgebouw bij het Rijk. Hoe hoog zou dat zijn? Overigens al jaren voorstander van het opheffen van de Provincies en het onderbrengen van Waterschappen bij opgeschaalde Gemeenten/Regio's.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (BD) op
Kijk, 't is net muziek: opmaat, opslag; opcenten. Of oude kaas: naarmate die langer ligt, vaker gedraaid wordt en meer aroma verspreid, wordt ie duurder.Provincies kun je gewoon opdoeken: na overdracht jeugdzorg aan gemeenten kan het beetje civieltechnisch onderhoud ook wel naar rijk en gemeenten. Ben ik van die 80% opcenten af voor wegen die ik nooit gebruik.
Door Broadcaster op
Bij de provincie zijn ze enorm aan het bezuinigen op het aantal formatieplaatsen. Ze kunnen misschien beter bezuinigen op de salarissen.
Door henk op
Ik ga bij de provincie solliciteren :)
Door Barbabientje (Ambtenaar) op
Welke gemeente heeft als maatstaf voor dat 'gemiddelde' gediend? Dan kan ik daar eens solliciteren ....