of 59274 LinkedIn

Ambtenaar persoonlijk aanpakken

Als het aan de De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) ligt, worden ambtenaren ook hoofdelijk aansprakelijk voor fouten die ze maken waarbij ernstige gevolgen zijn. Aanleiding is het monstertruckdrama in Haaksbergen waarbij de gemeente haf geblunderd met de vergunning maar wel vrijuit ging.

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) vindt het onterecht dat de gemeente Haaksbergen bij het monstertruckdrama buiten schot blijft. Haaksbergen blunderde aantoonbaar bij het verstrekken van een vergunning, maar ging vrijuit omdat er voor de overheid strafrechtelijke immuniteit geldt. De SMV, geleid door mr. Pieter van Vollenhoven en Hans Wiegel gaat via een wetsvoorstel proberen die onschendbaarheid op te heffen.

Essentiële rol gemeente

De chauffeur van de monstertruck reed op volle snelheid het publiek in waardoor er drie doden en tientallen gewonden vielen. De rechter veroordeelde hem en ook de organisator van het evenement. Maar de gemeente speelde ook een essentiële rol bij het misgaan van de show. Die had namelijk de vergunning ten onrechte aan de stuntchauffeur verleend.


Geen inschatting

Volgens de rechtbank is er door de gemeente Haaksbergen helemaal geen inschatting van de risico's gemaakt voor de stunt met de monstertruck. Het was vooraf zelfs niet duidelijk wat er tijdens de stunt zou gebeuren. Het was bij de aanvraag niet toegelicht en er was ook geen navraag naar gedaan. De inmiddels afgetreden burgemeester Hans Gerritsen heeft zich volgens de rechters geen oordeel gevormd over de vraag welke opstelling van het publiek verantwoord was. Dit had met het oog op de veiligheid van toeschouwers wel gemoeten, concludeert de rechtbank.

Te laat en niet aanvaardbaar 

De rechters oordelen ook hard over de nasleep: in de latere bezwaarprocedure is de vergunning onterecht gehandhaafd. Dat gebeurde omdat deze volgens de burgemeester, ook achteraf gezien, onder dezelfde voorwaarden zou zijn verleend. De risico-inschatting achteraf, in de bezwaarprocedure, waarbij het ongeluk met de monstertruck buiten beschouwing is gebleven, noemen de rechters 'te laat en niet aanvaardbaar'.


Nieuwe wet

De betreffende ambtenaar zou als het aan de SMV lag ook verantwoordelijk gehouden moeten worden voor het drama. Maar daar is een nieuwe wet voor nodig.Eerder al werd een initiatiefwetsvoorstel ingediend op grond waarvan publiekrechtelijke rechtspersonen op gelijke voet met andere rechtspersonen vervolgbaar zouden zijn,’ aldus de SMV.  ‘Het voorstel werd echter op 10 november 2015 in de Eerste Kamer met een minieme meerderheid van één stem verworpen.’


Natuurlijke personen

Samen met de eerdere indieners van dit initiatiefwetsvoorstel, CDA, PvdA en ChristenUnie, wil de SMV na de zomer met een gewijzigd wetsvoorstel komen. ‘Hierbij kan de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen in stand blijven’,  aldus de SMV.  ‘Maar natuurlijke personen binnen de overheid die verantwoordelijk zijn voor delicten kunnen daarop wél  worden aangesproken, ook in strafrechtelijke zin.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Burger (Burger) op
En natuurlijk ook alle schade op deze "ambtedader" verhalen!
Door Theo (interne controller) op
De tekst van Esther Walstra is onjuist en daardoor tendentieus. Er staat dat de chauffeur op volle snelheid het publiek in reed. In werkelijkheid had de chauffeur het voertuig niet meer onder controle en was het niet op volle snelheid. Zoals het rapport over dit accident ook aangeeft speelden hier diverse aspecten op basis waarvan de vergunning verleend is. Op zich snap ik de bedoeling van SMV wel, maar ik hoop toch echt, dat een uiteindelijke beslissing rekening houdt met de werkelijke feiten en verhoudingen binnen een gemeentelijke organisatie.
Door Criticus op
Het wetsvoorstel is destijds ingediend onder het mom van gelijkheid met het bedrijfsleven.
Laat daar nu veelal het bedrijf strafrechtelijk vervolgd worden en niet de individuele werknemer?
En bij de overheid is straks wel de individuele ambtenaar het haasje? Die, vanwege de normalisatie van de rechtspositie ook al onder politieke druk opereert om te doen wat de politieke bazen met enorme scoringsdrift in de waan van dag van hem eisen?

En het is ook vast toeval dat nu het Rijk steeds meer taken decentraliseert naar de lagere overheden, ook de strafrechtelijke vervolging anders moet dan toen het Rijk nog verantwoordelijk was.
Door K. de Beer (adviseur) op
Op zich vind ik het wel een goed idee van de Stichting, maar vergeet niet dat in veel stadhuizen de afgelopen 15 jaar door de politiek veel druk wordt uitgeoefend op het ambtelijk apparaat "dat ze niet zo moeilijk moeten doen". Als gevolg is het aantal evenementen verdriedubbeld en ligt het risico bij de organisator en - in dit geval - de stuntman. Als er doden vallen, gaat iedereen naar de overheid wijzen (zie Enschede, Volendam en nu dus Haaksbergen) want de stuntman en de organisator hebben geen geld i.t.t. tot de gemeente. Daarom moet volgens mij op de eerste plaats de gemeente (raad, B&W en burgemeester) aansprakelijk gesteld kunnen worden. En daarna bij grove fouten ook de behandelend ambtenaar. Maar wel in die volgorde.
Door Jan op
Ik mag toch aannemen dat de betreffende ambtenaar oneervol ontslagen is?! Of in ieder geval een schaal terug gezet is?