of 61441 LinkedIn

Ambtenaar onzeker over eigen pensioen

© Shutterstock
© Shutterstock

De meerderheid van de lezers van Binnenlands Bestuur heeft twijfels over de hoogte van het eigen pensioen. Wel zijn ze, met het oog op hun eigen toekomst, bereid de tering naar de nering te zetten.

Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur onder 2.900 ambtenaren. Ruim de helft zegt op zijn minst twijfels te hebben over de pensioenuitkeringen in de toekomst.

Minder uitgeven
Gegeven de keuze tussen zekerheid van een relatief laag pensioen en een relatief hoog pensioen met minder zekerheid, kiezen de respondenten voor zekerheid: ruim drie keer zoveel. Casper van Ewijk, directeur van Netspar en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, plaatst een kanttekening: ‘Zekerheid is duur. Ik weet dat mensen er anders over gaan denken als je laat zien wat zekerheid kost. Nu rekent iemand op 70 procent. Als dat keldert naar 40 procent dan gaan mensen daar anders over nadenken. Onzekerheid loont best op de lange termijn.’

Ook hij ziet in de resultaten dat mensen bezorgd zijn. ‘Dat kun je je wel voorstellen met de huidige situatie.’ Tegelijkertijd ziet hij dat mensen aangeven dat ze eventuele pensioenkortingen wel kunnen opvangen. Gevraagd naar hoe, antwoordt bijna de helft dat ze van plan zijn om minder uit te geven. ‘We realiseren ons dat het wat minder wordt, maar we komen niet ernstig in de problemen. Mensen zetten de tering naar de nering.’

Zorgen
Er bestaat onzekerheid over de gevolgen van kortingen: een derde van de respondenten weet niet precies of ze in de problemen komen bij kortingen, maar het baart hen zorgen. Weer een derde weet het ook niet, maar denkt dat het wel mee zal vallen. 13 procent voorziet geen enkel probleem en 6 procent denkt dat het een groot probleem zou zijn.

Op de vraag over premieverhoging kiest de grootste groep, 41 procent, voor het zo laag mogelijk houden van de premies. Ambtenarenpensioenfonds ABP verhoogt ze dit jaar nog met het minimale bedrag, maar werd daarom bekritiseerd door het verantwoordingsorgaan. ‘Als de premies zo laag zijn, dan moet de toezegging van de hoogte van het pensioen omlaag’, zegt pensioenjurist Petra van Straten, die namens de Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht deel uitmaakt van het verantwoordingsorgaan. De premies hebben een beperkte invloed op de dekkingsgraad, maar dat is volgens Van Straten geen reden om ze dan maar niet te verhogen.

Krappe tijdslimiet
Op de vraag of respondenten verwachten of het nieuwe pensioenstelsel tijdig zal zijn uitgewerkt, antwoordt slechts 23 procent dat het vast wel zal lukken en 58 procent verwacht van niet. Van Ewijk is betrokken bij twee groepen die werken aan het uitwerken van het pensioenakkoord en hij is voorzitter van het wetenschappelijk beraad die het proces begeleid. Hij ziet de resultaten als een aansporing. ‘Het is een heel spannend proces en de tijdslimieten zijn best krap. Het moet voor de zomer af.’ 

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 5 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Als ervaringsdeskundige meld ik U het is beter de nering naar de tering te helpen
Door Dafy (Rijksambtenaar) op
Wat een ontzettend gekleurd artikel weer. Er is een 'onderzoek'. verricht onder 2900 ambtenaren. Ten eerste is dit een niet representatief aantal. Ten tweede tot welke groep behoorden deze respondenten? En o ja, iedereen is bereid 'de tering naar de nering te zetten'. Bereidheid is iets anders dan daartoe gedwongen worden! De moraal van het verhaal is simpel. De onbetrouwbare overheid die ons dit aandoet. Terwijl decennia geleden met de gekunstelde Uitnemingswet er miljarden uit de pensioenpotten zijn gestolen. Daar blijft die zelfde overheid oorverdovend stil over. Maar ze vangen nog wel net even op dat van 2900 respondenten er een paar hebben gezegd dat ze bereid zijn in te leveren. Selectief doof?
Door Spijker (n.v.t.) op
Dit onderzoek is/was kennelijk vooral gericht op de reactie van werkenden op het pensioen. Voor het merendeel van hen is dat nu -overigens begrijpelijk- duidelijk nog een beetje 'de ver van mijn bed show'. Met de huidige pensioenvooruitzichten/ontwikkelingen is dat voor werkenden ook nog in een glazen bol kijken.
Een onderzoek onder de huidige gepensioneerden zal ongetwijfeld een heel ander beeld geven. Zij hebben inmiddels sinds 2008 ca. 20% ingeleverd (geen indexering) omdat hun pensioen sinds die tijd niet meer is aangepast. Vooral zij zijn het kind van de rekening bij de Kabinetten Rutte (VVD), mede vanwege het ook voor sommigen nog eens wegvallen van ouderenkorting en het meebetalen aan hun eigen AOW (Bos-belasting). Veel gepensioneerden moeten daardoor inmiddels sappelen om rond te komen.
Het beeld is dus wat genuanceerder dan nu misschien overkomt.
Word lid van de Vereniging Pensioenverlies (eenmalig E 25)! Daarmee kunnen alle werkenden en gepensioneerden een vuist maken.
Door Petra op
Wordt lid van Stichting Pensioenverlies!

Nieuwsbrief no.4:
Beste mijnheer/mevrouw,
Het ABP maakte bekend dat de bezittingen eind december 2020 zijn aangegroeid tot € 465 miljard. Maar door de daling van de rente waren volgens het ABP de verplichtingen gestegen tot € 476 miljard, waardoor er een tekort is van € 11 miljard. De ABP is zoals gewoonlijk zeer slordig met het gebruik van woorden. In hun bericht heeft het ABP het over “bezittingen”.
Het ABP heeft geen “bezittingen” het beheert integendeel het geld waaruit de deelnemers moeten worden betaald. Het gebruik van het begrip “vermogen” is ook misleidend. Beter kan gesproken worden van belegde middelen, middelen die wij, als deelnemers, ter beschikking hebben gesteld om te worden belegd waardoor het ABP voldoende geld in bewaring heeft om ons het beloofde pensioen uit te betalen.
Als het ABP het begrip “verplichtingen” gebruikt bedoelt het de balanswaarde van de verplichtingen. De verplichtingen zelf zijn de laatste tien jaar nauwelijks veranderd. Als de Staat tijdens de kabinetten Lubbers en Kok geen middelen had onttrokken aan het ABP dan waren de belegde middelen op dit moment niet €465 miljard maar tenminste € 545 miljard. Zelfs bij de extreem lage discontovoet van 0,7% zou de dekkingsgraad dan 114,5% zijn geweest. Dan kan er weer gedeeltelijk worden geïndexeerd. Is er nog een overtuigender argument om je aan te sluiten bij de Vereniging Pensioenverlies?

Het ABP is zoals gezegd slordig met het gebruik van woorden. Zij noemen de mensen die een ABP pensioen opbouwen of ontvangen “klanten”. Als je wilt inloggen moet je ook je klantnummer invullen. Een bewijs van de belachelijke manier van denken van het ABP. Wij zijn helemaal geen klanten. Wij zijn mede-eigenaren van de belegde middelen van het ABP. De Hoge Raad heeft dat bezit precies omschreven: wij zijn eigenaars van een voorwaardelijk vermogensrecht. Het ABP moet ons daarom “crediteuren” noemen en niet klanten.

De Telegraaf van 22 januari 2020 kopt naar aanleiding van de publicatie van pensioenfondsen over hun situatie eind 2019: “Donkere luchten boven pensioen”. Pensioenfondsen maakten enorme winsten in 2019, maar desondanks “staan ze er belabberd bij”. Opnieuw wordt het Nederlandse volk voorbereid op kortingen op de uitkeringen. Ondertussen wordt de indruk gewekt dat deze toestand vooral nadelig uitwerkt voor de millennials. De babyboomers hebben nog 80% van hun middelloon, de millennials 50%. De journalist (Maria van Loosdrecht) vergeet gemakshalve dat de babyboomers al meer dan tien jaar geen stijging hebben gezien van hun uitkering en daarmee bijna 20% achterlopen op wat hun in het vooruitzicht is gesteld.
Opnieuw een kletsverhaal over pensioenen van iemand die het zelf ook moeilijk vindt om het uit te leggen. Het ABP beschikt zoals hierboven al aangegeven eind 2019 over € 465 miljard. De maximale uitstroom van uitkeringen is € 15 miljard per jaar, een maximum dat over een paar jaar wordt bereikt. Na twintig jaar dalen de uitgaven dan weer. Het ABP kan die uitgaven betalen uit het rendement op de belegde middelen als dat rendement ruim 3% zal zijn. En dan blijft het vermogen intact. En dan houden we ook nog geen rekening met de inkomende premies van € 12 miljard per jaar. Er is geen probleem. Er is geld genoeg, ook voor de millennials. Ook voor indexatie. Ook voor inhaalindexatie. Journalisten moeten ophouden zich voor het karretje van de VVD en D66 te laten spannen. Ik zou willen dat ze tegen de politici en Klaas Knot zouden zeggen: “Hou toch eens op met dat idiote doemdenken”. We barsten van het geld. Als dat geld gewoon wordt uitgekeerd, met indexatie, dan betalen de babyboomers door de extra belastinginkomsten hun eigen kosten van de vergrijzing.
Het hele bouwwerk van somberheid is gestoeld op de dekkingsgraad, “de financiële thermometer van een pensioenfonds”. Geef nou eindelijk eens toe dat die thermometer kapot is! Dat die thermometer overal doodzieke fondsen zien, terwijl ze kerngezond zijn. En als je dat niet wilt, geef ons dan het gestolen pensioengeld terug, met rente!

De Vereniging Pensioenverlies heeft inmiddels meer dan 3.800 leden.

Rob de Brouwer
Directeur Pensioenverlies B.V.
30 januari 2020

Mocht u tussendoor vragen hebben dan kunt u daarvoor gebruik maken van het contactformulier op onze website.

Met vriendelijke groet,

Rob de Jonge
Voorzitter van de Vereniging Pensioenverlies

P.S.
Vertel ook uw collega’s over Pensioenverlies en kijk op onze Facebook pagina voor de eerdere nieuwsbrieven.


Door Broadcaster op
De overheid wil voor iedereen zorgen behalve voor het eigen personeel.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!