of 64621 LinkedIn

Ambtenaar mocht zich uitlaten over ‘extreemrechts’

Hoewel zij ambtenaar is, mocht Nikki Sterkenburg als onderzoeker zich in de publiciteit uitlaten over extreemrechts, het onderwerp van haar onderzoek. Dat zegt demissionair minister Ferd Grapperhaus op vragen van Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie). ‘Ik hecht veel waarde aan vrijheid van meningsuiting én aan academische vrijheid.’

Hoewel zij ambtenaar is, mocht Nikki Sterkenburg als onderzoeker zich in de publiciteit uitlaten over extreemrechts, het onderwerp van haar onderzoek. Dat zegt demissionair minister Ferd Grapperhaus op vragen van Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie). ‘Ik hecht veel waarde aan vrijheid van meningsuiting én aan academische vrijheid.’

Proefschrift
Zelf was ze het liefst ‘twee weken in bed gaan liggen met een deken over mijn hoofd’ om vervolgens langzaam weer tevoorschijn te komen, zodat ze voor niemand hoeft te vrezen en niet meer bang hoeft te zijn, zei Sterkenburg eind mei in een interview met het Nederlands Dagblad naar aanleiding van haar proefschrift ‘Van actie tot zelfverwezenlijking, routes van toetreding tot radicaal- en extreemrechts’. Een dag na haar promotie verscheen de journalistieke editie ‘Maar dat mag je niet zeggen. De nieuwe generatie radicaal- en extreemrechts in Nederland’ bij uitgever Das Mag van de oud-journalist die sinds de zomer van 2020 werkt bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Om haar rollen te scheiden houdt ze zich daar niet bezig met extreemrechts.

Rollen gescheiden
Een belangrijke nuance, die ook in het interview met het Nederlands Dagblad wordt genoemd, het interview waar FvD-Kamerlid Van Meijeren naar verwijst voor zijn vragen aan demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Van Meijeren benoemt hierin dat Sterkenburg werkzaam is als ambtenaar onder verantwoordelijkheid van Grapperhaus en dat zij zich in het interview uitlaat over ‘wat in haar ogen beschouwd kan worden als extreemrechts’. Grapperhaus stelt in zijn beoordeling hiervan dat Sterkenburg haar uitspraken doet in haar hoedanigheid als ‘onderzoeker’. ‘Om onduidelijkheid hierover te voorkomen is eveneens vermeld dat deze onderzoeker binnen het departement niet betrokken is bij dit onderwerp, om zo nogmaals te expliciteren dat de rollen als ambtenaar en onderzoeker gescheiden zijn.’

Academische vrijheid
Sterkenburg had haar optreden in de media vooraf gemeld, vertelt Grapperhaus. En door zich in het interview als onderzoeker te presenteren houdt zij zich in zijn ogen ook aan artikel 10, lid 1 van de Ambtenarenwet die luidt: de ambtenaar onthoudt zich van het openbaren van gedachten of gevoelens (…), indien door de uitoefening van deze rechten de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. ‘Ik hecht veel waarde aan vrijheid van meningsuiting én aan academische vrijheid’, aldus Grapperhaus. De bevindingen van het onderzoekover de dreiging uit rechts-extremistische hoek onderschrijven volgens hem het beeld dat de NCTV al geruime tijd verwoordt in verscheidene publicaties en de Dreigingsbeelden Terrorisme Nederland (DTN). Op zijn persoonlijke opvattingen en de overeenkomst met die van Sterkenburg gaat hij niet in.

Voorzichtigheid geboden
‘Uitgangspunt bij de toepassing van de functioneringsnorm die voor rijksambtenaren is vastgesteld op grond van artikel 10 van de Ambtenarenwet, is dat ambtenaren vrijheid van meningsuiting hebben en dat voorzichtigheid geboden is bij het inperken daarvan’, antwoordt Grapperhaus op de vraag van Van Meijeren of hij het risico erkent dat het functioneren van de openbare dienst in gevaar komt, als ambtenaren die onder zijn verantwoordelijkheid werken zich uitlaten over beleidsterreinen waar hij verantwoordelijk voor is en daarbij opvattingen uitdragen die anders zijn dan de opvattingen die hij hierover bezigt en zo ja, welke maatregelen hij treft om dat risico te beheersen. ‘Waar in een concreet geval precies de grens ligt, hangt af van de omstandigheden van het geval’, vervolgt Grapperhaus. ‘Voor de beoordeling daarvan zijn verschillende criteria of wegingsfactoren relevant, waaronder het kenbaar maken in welke hoedanigheid een ambtenaar zijn uitspraken doet, de positie van de ambtenaar binnen de organisatie en de maatschappelijke en politieke gevoeligheid van een onderwerp.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Het is niet zo dat Sterkenburg de aandacht zoekt in de media, maar zoals Van der Plas in Media Inside al zei: de media zoeken mij. In het geval van Sterkenburg omdat het een zeer gedegen en langdurig onderzoek is geweest en actuele extreemrechtse fenomenen bloot legt. Misschien vinden sommige figuren het niet fijn om aan extreemrechts gelinkt te worden en hadden ze liever blijven beweren dat hun uitlatingen die van Henk en Ingrid zijn. Maar gelukkig is dat niet zo en gelukkig is er ook heel veel historisch besef dat er geen onschuldige manier is waarop extreemrechts discrimineert en fulmineert. Het oproepen tot discriminatie en haat is een indirect wapen, maar maakt de “eigenaar” van het wapen niet minder schuldig!
Door Petra op
Er zullen vast wel meer ambtenaren tijdens hun werkzame leven promoveren.

Is het de gewoonte dat al die ambtenaren de pers opzoeken om aandacht te krijgen voor hun proefschrift?

E.e.a. komt bij mij over als stemmingmakerij, iets wat
Van Meijeren juist verweten wordt....
Door Henk op
Laat de Rabo bank niet horen dat je zo denkt. Je bent anders zo je rekeningen kwijt
Door Rood Hesje (frolijke vluiterd) op
@Bert: ik weet niet op welke school, jij hebt gezeten, maar als je niet eens het verschil kent tussen socialisme, nationaal-socialisme, fascisme dan lijkt me dat je even terug moet naar de kleuterschool.....oh nee dat is tegenwoordig ook al basisschool... groep 1 dan
Door Jeroen op
@Bert: Beetje een warrig en onsamenhangend betoog. In dit betoog wordt vooral geprobeerd de werkelijke feiten te verdraaien, maar dit zien we de laatste tijd wel vaker in de hoek van extreem rechts en aanverwante clubs/verenigingen zoals de PVV en het FvD.
In het tweede deel van dit betoog wordt o.a. verwezen naar een kleine overheid, terwijl zelfs de VVD op dit punt terug komt omdat ze ook bij de VVD doorhebben dat een kleine overheid allesbehalve zalig makend is. Het is overigens ook nog eens dat de mensen die nou het hardst roepen om een kleine overheid (lees alles kapot bezuinigd) de zelfde mensen zijn die als het vervolgens fout gaat als eerste roepen waar was de overheid.
Door Bert Bakker (beleid) op
Heren communist. De feiten.
Hitler was een socialist.
Mussolini was een socialist.
De bruinhemden waren socialist.
Feitelijk is de term extreem links als je het over dat soort denkbeelden en navenant gedrag hebt en natuurlijk heeft die club en de zgn. sociaal democratische kant van dat geheel de mond vol over extreem rechts. Dat vertroebelt mooi de geschiedenis en de schuldvraag. En maar wijzen.
Beetje net zoiets als de democratische partij in America die in de jaren 60 offcieel met hun KKK braken en schermen met de republikein Martin Luther King. Dat ligt toch net even gevoelig anders dus er wordt voor eeuwig overheen gepraat en gewezen.
PVV noch FVD hebben een socialistische grondslag.
Je bent geen boeman als ziet dat de grenzen bereikt zijn ook al is het zo makkelijk om die uit te delen. Je hebt ook een verantwoordelijkheid naar je eigen mensen. Als je jezelf niet helpt is het snel klaar met anderen helpen.
Gewoon Rechts wil een kleine overheid met daardoor lage belastingen en een hoge mate van persoonlijke vrijheid en een niet zo omvangrijk vangnet zodat mensen zelfredzamer worden.
En dat is inderdaad geheel tegenovergesteld aan het linkse blok die hun verdienmodel en machtsbasis ontlenen aan het zo onzelfredzaam mogelijk maken van mensen en hun clientengroepen waar ze nu al sinds eind jaren 70 voor opkomen zijn het levende bewijs. De toenmalige allochtonen zijn precies geen steek opgeschoten na al die "hulp".
Dus ja rechts kan natuurlijk niet de overhand krijgen want dan is die machtsbasis in gevaar.
Het kan nooit handig zijn om zo'n relatief (over)groot deel van de bevolking buitenspel te willen zetten. Later zal men dan zeggen hoe heeft het toch zo ver kunnen komen.
Ik stem geen van de partijen hier genoemd en onderken dat de basis van de belastinginkomsten bij de ondernemers ligt. Zij zijn de enigen die daadwerkelijk waarde aan hun (productie)processen toevoegen en de enigen die echt verdienen in plaats van geld waar een ander voor gezweet heeft heen en weer te pompen. In die zin ben ik meer van de VVD maar ook daar stem ik niet op.
Door Rood Hesje (frolijke vluiterd) op
@Pietje (HR): Neen dat zullen we niet!!! Immers wat Bimie schrijft is zijn mening. Dus we pakken de 'dooddoener' van vrijheid van meningsuiting erbij die zo vaak door deze extreem-rechtse partijen wordt misbruikt. Het is Bimie';s goed recht om als zijn mening uit te spreken dat deze partijen gen recht van spreken hebben. En in mijn opvatting heeft5 Bimie groot geljik. Het zijn ondemocratische extreem-rechtse staatsondermijne4nde partijen die heel gevaarlijk zijn voor onze democratie. In het geval van d PVV: de enige die deze partij runt is de hooggeblondeerde kaketoe-Kuif zelf. Je kan niet eens lid worden van die partij!!. Dus zelfs als hij met pensioen gaat blijft hij als en soort van Poetin-mannetje aan de touwtjes trekken. heel eng, het zou verboden moeten worden (is mijn mening). En FvD dat weten we inmiddels: dat is de eerste bruinhemden-partij sinds de NSB die in ons parlement zit.
Door Pietje (HR) op
Zullen we of Wilders 'geen recht van spreken' heeft even lekker over laten aan de rechtelijke macht? Dankuwel.
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
FVD en PVV hebben een extreemrechts gedachtengoed en hanteren formuleringen die een fundamentele bedreiging voor de rechtstaat zijn. Zeker Wilders heeft geen recht van spreken wanneer het gaat over de rechtsstaat. Hij is de verbale terrorist die zich niks aan trekt van de grondwet en grondrechten van mensen. Hij is gelijk aan de verkeersovertreder die een zwaar ongeluk heeft veroorzaakt en geen spijt betuigt, maar zegt dat hij het de volgende keer weer zou doen zoals hij in zijn veroordeling liet merken. De man is een schertsparlementariër die noch in het systeem gelooft waar hij in zit, noch het systeem dient. Hij doet een beroep op “law and order” maar lapt zelf de grondwet aan zijn laars. De man deugt niet en het ontbreekt hem aan elk moreel besef om daar ook maar iets van te begrijpen. Het oproepen tot discriminatie en haat is een indirect wapen, maar maakt de “eigenaar” van het wapen niet minder schuldig!
Door Rood Hesje (frolijke vluiterd) op
Bij de FvD zitten alleen maar heel enge mensen

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers