of 59281 LinkedIn

Ambtenaar met een uitdaging

Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Steeds meer gemeenten bieden bewoners hier de ruimte voor. Reden voor het college van B&W in Barneveld om het initiatief te omarmen en een heuse ‘challenge-ambtenaar’ aan te stellen.

Right to Challenge krijgt vaste voet aan de grond in Nederland. Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. 

Steeds meer gemeenten bieden bewoners hier de ruimte voor. Inmiddels werken in het landelijk netwerk Right to Challenge al 45 gemeenten, bewonersorganisaties en andere samen. Bij het uit het Verenigd Koninkrijk overgewaaide initiatief daagt de burger de gemeente als het ware uit, om uiteindelijk tot betere resultaten te komen. Reden voor het college van B&W in Barneveld om het initiatief te omarmen en een heuse ‘challenge-ambtenaar’ aan te stellen.

Deze ambtenaar wordt de contactpersoon binnen de gemeentelijke organisatie die het 'Right to Challenge' in beheer krijgt. Hij of zij moet er voor zorgen dat de juiste personen bij de verschillende instanties met elkaar in contact worden gebracht. En er op toezien dat commerciële bedrijven zich niet in dit domein dringen. Zzp’ers mogen wel meedoen, maar alleen als zij daarbij de rol van burger aannemen in plaats van vertegenwoordiger van een bedrijf.

Angst
Niet alle voorzitters van wijkplatforms zijn even enthousiast over het initiatief, zo blijkt uit een onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede. Met name de angst dat de gemeente zich onmiddellijk de regie van een bewonersinitiatief toe-eigent speelt daarbij een rol. Want het is natuurlijk niet de ambtenaar die moet challengen, maar de burger. Eigenlijk zou de Barneveldse functionaris dus een challenged ambtenaar moeten heten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.