of 61441 LinkedIn

Ambtenaar maakt kans op 5,5 procent salarisverhoging

Midden-Groningen stapt af van het aloude systeem van periodieke salarisverhoging en gaat als eerste gemeente werken met een vorm van prestatiebeloning voor ambtenaren. Voor wie meer presteert dan afgesproken, gloort zelfs een salarisverhoging van 5,5 procent.

Midden-Groningen stapt af van het aloude systeem van periodieke salarisverhoging en gaat als eerste gemeente werken met een vorm van prestatiebeloning voor ambtenaren. Voor wie meer presteert dan afgesproken, gloort zelfs een salarisverhoging van 5,5 procent.

Het door Midden-Groningen ontwikkelde waarderingsbeleid is nieuw voor de gemeentelijke sector. Met de invoering ervan wordt afgeweken van de cao gemeenten. De gemeente kreeg daarvoor dispensatie van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA).

 

Uitje

Niet langer wordt gesproken van beloningsbeleid maar van waarderingsbeleid. Daarvoor is gekozen omdat belonen een vorm van waarderen is ‘en wij onze waardering voor onze medewerkers ook op een andere wijze tot uitdrukking wil brengen dan alleen via het salaris.’ Die andere vormen zijn onder andere een dinerbon, een reis, een geldbedrag ineens, extra verlof, uitdagende opdrachten, een uitje met het team. De extra beloning kan ook ten goede komen aan het gezin of de partner, zo blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

 

Open schalen

Het meest opvallende is dat er met ingang van dit jaar niet meer met periodieken wordt gewerkt. Ook de uitlooprang komt niet terug. In de plaats van de ‘oude regelingen’ komt een systeem met zogeheten open schalen en procentuele verhogingen van het salaris. De salarisschaal heeft een minimum en een maximum bedrag. De medewerker doorloopt de schaal niet door middel van periodieken, maar door middel van procentuele salarisverhogingen. Die zijn gekoppeld aan de mate waarin de ambtenaar erin slaagt de afgesproken resultaten te behalen. Daardoor kan iemand langzamer of sneller door de functieschaal gaan.

 

Nul procent

Zo maken werknemers die ‘aantoonbaar en onderbouwd’ aanzienlijk meer presteren dan afgesproken kans op een salarisverhoging van 5,5 procent. Dat ‘meer’ kan zijn een hogere kwaliteit of kwantiteit, ‘maar ook bijvoorbeeld het nemen van initiatieven die vernieuwend zijn.’ Medewerkers die gedurende de beoordelingsperiode niet de beloofde resultaten hebben behaald, krijgen altijd nog een salarisverhoging van 2 procent. Pas als de werknemer gedurende twee beoordelingsperioden niet heeft voldaan aan het behalen van resultaten en opgaven op kwalitatief of kwantitatief vlak krijgt deze er helemaal niets bij.

 

Aantrekkelijke werkgever

De gemeente ziet het waarderingsbeleid niet alleen als een middel om de waardering voor de ambtenaar te laten blijken maar ook als een vliegwiel voor organisatieontwikkeling, met name het implementeren van resultaatgericht werken. Doel van het beleid is ook dat het de aantrekkelijkheid van de gemeente Midden-Groningen op de arbeidsmarkt versterkt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Diana op
Goed voor de slijm jurken op de werkvloer haha
Door Mark op
De kop is goed, maar ik denk dat de werkgever het zal zien als bezuiniging en de meeste mensen 0% salarisvergoeding zullen krijgen.
Door stafadviseur (ambtenaar) op
wat is er mis met gewoon je best doen?!

blijkbaar is men van mening dat het ontbreekt aan de intrinsieke motivatie van een ambtenaar om goed werk af te willen leveren omdat ie betrokken is en wil bijdragen aan het maatschappelijk belang. jammer dat ze nu moeten kiezen voor hun eigen belang en niet dat van de burger. is dit nu een logische vervolgstap na de WNRA? dan voel ik me echt goed gefopt! blij dat ik in ieder geval niet in midden Groningen werk. kan ik (voorlopig) gewoon mijn werk naar eer en geweten blijven doen en daar trots op zijn!
Door Hans op
Een bode die ‘aantoonbaar en onderbouwd’ aanzienlijk meer wil presteren dan afgesproken, kan achter de balie b.v. de fietsband van een collega gaan plakken, of een cursus volgens om de inwoners in het plaatselijk dialect 'plat' te woord te staan.
Door Jan op
En hoe profiteren ambtenaren hiervan die banen hebben waarbij ze zich niet kunnen onderscheiden? Denk aan buitendienstambtenaren, bodes, baliemedewerkers etc. Typisch weer een maatregel die bedacht is door en alleen ten goede komt aan beleidsambtenaren.
Door Spijker (n.v.t.) op
1. Pas op voor subjectieve beloningen en race to the bottom. Vooral bij dit laatste komen (de) burn outs om te hoek kijken.
2. Door de politieke werkomstandigheden is de voortgang van projecten en werkzaamheden vaak moeilijk te meten (complicerende factor).
3. Heeft er al overleg plaats gevonden met het georganiseerd overleg en de vakbonden?
Door B. Janssen (Ambtenaar) op
Dit is een systeem waar we de grote banken crisis aan te danken hebben. Het stimuleert mensen om te zich te manifesteren maar ook tot ellebogenwerk en slijmerij. In zo'n cultuur is Trump groot geworden. Het is maar wat je wil. Er zijn ook positieve manieren om het beste uit mensen te halen.
Door Martin op
Werkt willekeur in de hand. Er zijn genoeg mogelijkheden om medewerkers extra te belonen/waarderen. De ene beoordelaar is de andere niet, weten we allemaal.
Door P. Pluim op
We hebben het hier wel over verkwisting van overheidsgeld!
Door Gerben op
Heel crea! Ongetwijfeld behoorlijk wat regels en sessies nodig om dit enigszins in goede banen te gaan leiden. Waar zit de stimulans na het versneld bereiken van het maximum? Voorstelbaar is dat je bijna op het maximum binnenkomt gelet op de verschillen in de markt.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!