of 59345 LinkedIn

Ambtenaar lijkt minder integer na crisis

Bijna een kwart van de ambtenaren vermoedt praktijken op de werkvloer die niet door de beugel kunnen. Dat blijkt uit onderzoek van bestuurswetenschappers Gjalt de Graaf en Tebbine Strüwer van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van BIOS.

Bijna een kwart van de ambtenaren vermoedt praktijken op de werkvloer die niet door de beugel kunnen. Regelrechte fraude of corruptie komt voor, maar vaker gaat het om wanprestaties, verspilling en vooral intimidatie, bedreiging, pesten en vrouw­onvriendelijk gedrag.

Vermoeden van integriteitsschendingen

Bestuurswetenschappers Gjalt de Graaf en Tebbine Strüwer van de Vrije Universiteit Amsterdam deden in opdracht van BIOS (Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector) onderzoek naar aard en omvang van integriteitsschendingen binnen de Nederlandse overheid. Zij deden dat door ruim 7.300 enquêtes over integriteitsschendingen, ingevuld door Nederlandse ambtenaren, te analyseren. Van deze respondenten hebben er ruim 2.000 aangegeven dat zij in de afgelopen twee jaar een integriteitsschending hebben vermoed – bijna 28 procent. De Graaf benadrukt dat het om percepties gaat. Of het in alle gevallen daadwerkelijk om integriteitsschendingen gaat, kon niet worden vastgesteld.

Ongewenste omgangsvormen

Als de aanwijzingen uit de enquête overeenstemmen met de werkelijkheid, is 2 procent van de Nederlandse ambtenaren getuige van corruptie geweest de afgelopen twee jaar. En zou 8 procent van de Nederlandse ambtenaren te maken hebben gehad met ongewenste omgangsvormen. Dat zou dus gaan om een fors aantal gevallen. ‘Op basis van eerder onderzoek hadden we een lager aantal verwacht’, aldus De Graaf.

Vergeleken met 2008, toen een soortgelijk onderzoek onder ambtenaren werd gedaan, gaf 12,8 procent aan vermoedens van ernstige misstanden te hebben gehad op het werk. In het nieuwe onderzoek is dat 28 procent, meer dan een verdubbeling. Dat kan volgens onderzoeker De Graaf en BIOS-opdrachtgever Marijn Zweegers onder andere te maken hebben met de financiële en economische crisis waarin Nederland na 2008 terechtkwam. Uit ander, kleiner BIOS-onderzoek kon volgens Zweegers diezelfde conclusie worden getrokken over slechter wordende omgangsvormen. ‘Als er overal wordt gekort en er moeten mensen uit, dan heeft dat invloed op wat er op de werkvloer gebeurt. In het bedrijfsleven is dat niet anders’, vult De Graaf aan.

 

Sfeer grimmig

De sfeer op sommige plekken binnen de Nederlandse overheid is er volgens de bestuurswetenschapper door de vele misstanden op het gebied van ongewenste omgangsvormen de laatste jaren bepaald niet gezelliger op geworden. Hier en daar is hij zelfs eerder grimmig te noemen.

Het grote verschil in aantallen waargenomen integriteitsschendingen tussen beide onderzoeken kan volgens De Graaf overigens voor een niet onaanzienlijk deel te verklaren zijn door een andere manier van vragen stellen. Die van 2008 waren ‘strenger’ geformuleerd, namelijk als ernstige schendingen zoals ernstig strafbare feiten en misleiding van Justitie.

 

Geen rooskleurig beeld dagelijkse praktijk

Of integriteitsschendingen nu meer of minder voorkomen in Nederland dan in de ons omringende landen, valt volgens hem moeilijk te zeggen. Vergelijkend onderzoek is er niet of nauwelijks. De onderzoeken van Transparancy International bijvoorbeeld zeggen hem wat dat betreft niet zoveel, omdat daarin vooral wordt gevraagd naar indrukken en beelden die mensen hebben over hoe vaak fraude en corruptie voorkomen en niet naar waarnemingen. Op de Transparancy-ranglijsten staat Nederland vrijwel standaard in de top tien van de meest integere landen. Hoewel De Graaf geen aanwijzingen heeft dat het in ons slechter is dan in andere landen, geven de uitkomsten van zijn onderzoek  geen rooskleurig beeld van de dagelijkse praktijk van het openbaar bestuur. ‘Er gaat nog wel eens iets mis’, stelt hij.

 

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 8 van deze week.

(Zie ook: www.integriteitoverheid.nl/integriteitsschendingen)

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pieter (Echtgenoot) op
Als een gemeente een bureau Horizon training inhuurt voor betere communicatie binnen de gemeente per afdeling en voor het tot de slotsom komt dat de teamleider niet functioneert trekt men snel de stekker eruit en zoekt men een slachtoffer wie de schuld in de schoenen geschoven krijgt! zelfs een vertrouwensman van de ARBO unie en Bedrijfsartsen krijgen het niet tussen de oren van de leiding maar wel wordt een medewerker volledig de grond in geboord tot PTSS toe hoe zielig! en waarom hebben wij in dit land nog wetgeving als er in de bananen republiek toch niets mee wordt gedaan.
Door Criticus (Ambtenaar) op
Als de politiek je dagelijks afvalt, als je het management zichzelf vol ziet vreten, terwijl er voor de ambtenaren financieel al jarenlang niets bij kan. Dan ga je voor ze zelf zorgen.

Vakinhoudelijk is het merendeel van de ambtenaren naar mijn mening meer integer, dan politiek en management bij elkaar. Als het gaat om integriteit/loyaliteit richting de werkgever kan ik mij vinden in deze cijfers. Daarbij gaat het volgens mij overigens hoofdzakelijk om kleinschalige zaken als internetten in de baas zijn tijd, kopieren voor thuis en 'flexibel' omgaan met de uren.
'Alle waar is naar zijn geld'
Door Theo Stam Middelburg (Antipsychiatrie) op
De reactie van S. Taal 24 April 2014 22:43 "Als je van de samenleving een jungle gaat maken moet je het niet vreemd vinden als de bewoners zich er naar gaan gedragen." slaat de spijker volledig op zijn kop. In aanvulling daarop,

kijk maar als zeer recent voorbeeld naar de in opspraak geraakte particuliere TBS kliniek De Rooyse Wissel.

Investeerde Justitie in Justtiële klinieken nog zo'n 11.000 Euro aan opleiding van personeel per persoon. In de vrije marktwerking worden onervaren zo jong en zo goedkoop mogelijk personeel zonder enige kennis of levenservaring neergezet, die ook net zo makkelijk weer afgedankt worden. Men dacht te besparen, maar dit is het resultaat, de belastingbetaler betaald het gelach.

Integriteit, is voor de huidige generatie zoiets als kun je dat eten? Het wordt alleen nog maar erger, met "dank" aan het neo-liberalisme, die zelf ook niet het juiste voorbeeld gegeven hebben, gezien de toenemende corrupte politici die het toneel moeten verlaten... Als je van de samenleving een jungle gaat maken moet je het niet vreemd vinden als de bewoners zich er naar gaan gedragen.
Door Loe op
Alle vertrouwen!!
Geen prikklok meer!
Ik maak mijn uren en zie in mijn omgeving dat zeker meer dan de helft van mijn collega's minder uren maken dan waar ze voor worden betaald. En dit aantal groeit! Het privé internetten gebeurt allemaal onder werktijd!
Door S.Taal op
Als je van de samenleving een jungle gaat maken moet je het niet vreemd vinden als de bewoners zich er naar gaan gedragen.
Door Henk van den Berg AA 74 jaar (Accountant) op
Gepleegde fraude / misdragingen hebben nagenoeg weinig van doen met de crisis.
Veelal is de reden: over de rug van de Nederland bewijzen dat je een meer dan uitstekend ambtenaar ben, mede middels tunnelvisie en cirkelredeneringen. Tegen 5 belastingdienstambtenaren is aangifte gedaan wegens gepleegde fraude / meineed enz bij het tioc / om. Het OM is bezig met een onderzoek. De termijn, zoals aangegeven door hen OM, voor het onderzoek is al verlopen. Indien gewenst kan ik u een kopie van de aangifte toezenden