of 59761 LinkedIn

Ambtenaar kan weigeren arbeidscontract te tekenen

Als op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt, eindigt de eenzijdige aanstelling van de meeste ambtenaren. In de plaats daarvan komt een tweezijdige arbeidsovereenkomst. En net zoals in het bedrijfsleven, wordt zo’n overeenkomst ondertekend door twee partijen: de (overheids)werkgever en de werknemer, die nog steeds ambtenaar blijft.

Voor 1 januari 2020 worden ambtenaren geacht hun arbeidsovereenkomst te tekenen. Wat als ze dat weigeren? ‘Geen man overboord.’

Als op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt, eindigt de eenzijdige aanstelling van de meeste ambtenaren. In de plaats daarvan komt een tweezijdige arbeidsovereenkomst. En net zoals in het bedrijfsleven, wordt zo’n overeenkomst ondertekend door twee partijen: de (overheids)werkgever en de werknemer, die nog steeds ambtenaar blijft.

Maar wat als een ambtenaar zijn handtekening niet wil zetten onder de arbeidsovereenkomst? ‘Dan verandert er eigenlijk niets’, zegt advocaat arbeids- en ambtenarenrecht Luc Janssen van Capra Advocaten. ‘De aanstelling wordt van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst.’

Alle arbeidsvoorwaarden die onder de aanstelling werden geregeld, blijven geregeld in een arbeidscontract, dat ook zonder handtekening van de ambtenaar rechtsgeldig is.

Extra kwesties
De vraag is dan: waarom wordt aan werknemers in de publieke sector een arbeidsovereenkomst aangeboden, als daarin zaken zijn geregeld zoals ze al geregeld waren? Het antwoord: in een arbeidsoverkomst kan de werkgever ook andere, extra kwesties regelen. De belangrijkste is het eenzijdige wijzigingsbeding, dat de overheidswerkgever de mogelijk biedt eenzijdig bepaalde arbeidsvoorwaarden of zaken betreffende de functie van de ambtenaar te veranderen.

Salaris
Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst blijven alle rechten en plichten van de ambtenaar-werknemer intact. Het salaris, het aantal vakantiedagen, afspraken over promotie – het blijft allemaal hetzelfde, omdat deze zaken ook in de cao worden vastgelegd. In die zin lijkt het aanbieden van een arbeidsovereenkomst overbodig, maar is het niet. Janssen: ‘Het is voor overheidswerkgevers nu het logische moment om te kijken wat ze willen met de rechten en plichten van werknemers, en wat ze willen met de nieuwe arbeidsovereenkomst.’

Eenzijdige wijzigingen
Omdat het eenzijdige wijzigingsbeding vaak ten voordele van de werkgever strekt, is het volgens Janssen denkbaar dat niet alle zittende werknemers een arbeidsovereenkomst willen ondertekenen. ‘Dat is toch niet altijd terecht. Ook met zo’n wijzigingsbeding kan de werkgever niet alles zo maar in zijn voordeel wijzigen. Aan de andere kant biedt de wet, buiten de arbeidsovereenkomst om, mogelijkheden om eenzijdig wijzigingen door te voeren.’

Ondanks de relatieve meerwaarde van een arbeidsovereenkomst concludeert Janssen: het is het beste om er wel een af te sluiten. ‘En als deze niet tot stand komt, is er nog geen man overboord.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Je mag als ambtenaar natuurlijk ook zelf een voorstel doen voor een nieuw arbeidscontract, bijvoorbeeld met de CAO eisen :)

Misschien iets voor een vakbond om voorgedrukte exemplaren beschikbaar te stellen...
Door Paul van Tiggelen (manager RAP) op
Het is niet helemaal waar dat alles bij het oude blijft als de ambtenaar het arbeidscontract niet tekent. Immers, de binding aan toekomstige versies van de cao en het personeelshandboek is - in tegenstelling tot nu - niet geregeld. Dat kan worden gerepareerd met een incorporatiebeding. Het voorleggen van zo'n beding aan zittende ambtenaren is ook goed uit te leggen. Daarom is het ook wonderlijk te noemen dat de G4-gemeenten hebben besloten helemaal niets aan de zittende ambtenaren voor te leggen. Dat is wel erg zuinig.

Een rondgang langs een aantal gemeenten leert mij dat de meeste gemeenten ervoor kiezen een arbeidsovereenkomst 'light' voor te leggen, waarbij wordt gevraagd om te tekenen voor een incorporatiebeding. Ambtenaren die na de Wnra in dienst komen, krijgen een arbeidscontract met incorporatie- èn eenzijdig wijzigingsbeding voorgelegd.

Vriendelijke groet,

Paul van Tiggelen
IJK
Door Gerben op
Stop het eenrichtingsverkeer (verre van links - wel zuur). Staken loont! Werken al lang niet meer!
Door Spijker (n.v.t.) op
De lijst van betrouwbare Overheden/werkgevers is helaas niet erg lang meer.
Door Albert Janssen (Loopbaancoach) op
Zorgen dat je bij een betrouwbare werkgever komt te werken. Ga je solliciteren vraag referenties van de werkgever op en zoek oriënterende informatie. En natuurlijk een vast contract
Door doeterniettoe (-) op
Hoe zit het dan met werkgevers die de overeenkomst niet eens willen aanbieden? De argumenten zijn hetzelfde (er verandert nagenoeg niets), plus: het kost enorm veel werk om iedereen en individuele overeenkomst aan te bieden. Veel gemeentes zijn hier voorstander van.
Maar als medewerkers heb je volgens de wet recht op dat tweezijdige contract, dat je niet kan afdwingen maar wel kan weigeren?
Door Jan op
Massaal als protest weigeren te tekenen!
Door D te N (adviseur) op
waar is onze nieuwe CAO?
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Sinds 1973 is het prijsschieten op de ambtenaar, de secundaire burger in het Koninkrijk der Nederlanden. De politiek heeft haar paladijnen goudgerandwaar nimmer presentiegeld of overwerk werd vergoed, is Europa recordhouder met €20000,= per persoon .Nu met pensioen geldt hetzelfde:afgedankte ambtenaren zijn rubbish.Dus links of rechts: gesnaaid wordt Uw zak.
Door Gerben op
Eenzijdig wijzigingsbeding? Wat is het verschil met nu? Gemeenteambtenaren worden al sinds 2009 compleet uitgekleed door een schandalige werkgever. Die met de loonsom andere "gaten" in het sociaal domein dicht en eigen feesten viert. Nu het kabinet met 1 miljard over de brug is kan dit argument aan de tafel meer op gaan mw. Kriens/dhr. Cazemier!