of 61043 LinkedIn

Ambtenaar heeft oren naar andere baan

Eén op de zes ambtenaren is actief op zoek naar een andere werkgever. De wens en bereidheid de huidige werkgever te verlaten blijkt uit een voor de ­zomer gehouden onderzoek van Binnenlands Bestuur in samenwerking met Berenschot onder 1.200 ambtenaren.
© Shutterstock

Eén op de zes ambtenaren is actief op zoek naar een andere werkgever. En maar liefst twee derde van alle ambtenaren staat open voor een andere baan elders als ‘er een mooie kans’ voorbijkomt. Vooral vrouwen houden hun ogen en oren open.

De wens en bereidheid de huidige werkgever te verlaten blijkt uit een voor de ­zomer gehouden onderzoek van Binnenlands Bestuur in samenwerking met Berenschot onder 1.200 ambtenaren. 

Ontevreden vrouwen
Wat opvalt, is dat vrouwelijke medewerkers aanzienlijk actiever op zoek zijn naar ander werk dan hun mannelijke collega’s – 17 versus 10 procent. In andere sectoren is volgens Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM van Berenschot, eenzelfde patroon zichtbaar. Vergeleken met de private sector zit het grote verschil hem in de leeftijdscategorie 46-55 jaar: bijna een kwart van de vrouwen in de publieke sector geeft in het onderzoek namelijk aan op zoek te zijn naar een andere baas.

Marktconform salaris
Bij de ambtenaren die weg willen – of het nu gaat om mannen of vrouwen –  vormen ontwikkelingsmogelijkheden de meest ­belangrijke reden. Slechts een enkeling geeft als argument een stapje terug te willen doen. Sfeer op het werk en onvrede over het salaris zijn in veel hogere mate bepalend en nemen respectievelijk de tweede en derde plek in. Maar gevraagd naar wat er op het vlak van arbeidsvoorwaarden met voorrang moet verbeteren, klinkt toch opvallend unisono dat eerst en vooral de salarissen omhoog moeten. Er zou sprake zijn van onderbetaling. Tenminste, vergeleken met andere sectoren. Bijna de helft van de ambtenaren vindt namelijk dat er door de werkgever niet marktconform wordt betaald. Opvallend is wel dat een bijna even grote groep die mening niet deelt, 4 procent van de ambtenaren vindt zelfs dat hun salaris meer dan marktconform is.

Als verbeterpunten worden verder extra verlofregelingen en een tegemoetkoming in de reiskosten veel genoemd.

Favoriete werkgever
De overheid blijft, ondanks alles, bij verreweg de meeste respondenten wel de meest favoriete werkgever. Een overstap naar het bedrijfsleven ziet amper één op de twaalf ambtenaren er van komen. Toch is er volgens de onderzoekers van Berenschot wel degelijk reden tot zorg. Uit ander onderzoek van het adviesbureau – HR-trends 2019/2020 – blijkt dat steeds meer HR-professionals wegens de arbeidskrapte moeite hebben met het behoud van medewerkers. Met name in het openbaar bestuur wordt een sterke toename van die problematiek wordt verwacht: van 37 procent in 2019 naar 51 procent in 2020.

Telefoontjes van recruiters
De kans dat er daadwerkelijk ‘iets moois’ voorbij komt, stijgt op de historisch krappe arbeidsmarkt ook voor ambtenaren. Bijna de helft van de ambtenaren zegt het afgelopen jaar te zijn benaderd door recruiters of andere werkgevers voor een baan elders. Dat gebeurt volgens een derde van de ambtenaren zelfs maandelijks. Echt storend vindt vrijwel niemand dat. ‘Het is goed om te weten waar de kansen liggen’, zo geeft een meerderheid aan.

Lees het volledige artikel morgen in Binnenlands Bestuur nr. 16 van deze week.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@Sjaak. Kouder dan 'de koude gemeentekermis' kan het (bijna) niet zijn.
Door Gerben op
"Moeite hebben met behoud van medewerkers".

Verrassend met al decennia geen marktconforme CAO en in de tijd sterk uitgeklede secundaire arbeidsvoorwaarden.

En een werkgever die nooit voor zijn personeel DURFT op te komen vanwege het populisme.
Door Sjaak (waakzaam burger) op
Niet zoals de overheid qua functies en arbeidsomstandigheden diversiteiten kent, kent het bedrijfsleven dat ook. Ambtenaren die willen 'overstappen' lopen de kans van een koude kermis thuis te komen.
Door Mark op
Mensen komen op feestjes en horen wat anderen aan salaris ontvangen in het bedrijfsleven. En dat is er nog een groot onderscheid tussen kleine en grotere gemeenten. En dat terwijl de werkdruk bij de overheid even hoog of groter is.