of 64231 LinkedIn

Ambtenaar bekwaamt zich in leidinggeven op afstand

Gemeenten hebben voor bijna een half miljoen euro aan corona-subsidies aangevraagd bij het A&O fonds Gemeenten, met name op het vlak van het leren leidinggeven op afstand. In totaal zijn er tot nu toe bijna 150 projecten gehonoreerd,

Gemeenten hebben voor bijna een half miljoen euro aan corona-subsidies aangevraagd bij het A&O fonds Gemeenten, met name op het vlak van het leren leidinggeven op afstand. In totaal zijn er tot nu toe bijna 150 projecten gehonoreerd,

De subsidieregeling was in het leven geroepen voor HR-vraagstukken die verband hielden met de corona-situatie en die direct om een oplossing vroegen. In principe gold voor elk goedgekeurd project een subsidie van ten hoogste 5.000 euro, met een maximum van twee aanvragen per gemeente.

 

Mentaal gezond

De meeste project-subsidies die werden aangevraagd, hadden als centraal thema (het faciliteren van) thuiswerken, het fysiek en mentaal gezond houden van thuiswerkend personeel, coaching en het leidinggeven op afstand en het inrichten van een corona-proef kantoor.

 

Lunchpakket

De ene gemeente zette een extern bureau in om medewerkers via vlogs duidelijk te maken hoe om te gaan met werkdruk – en stress, en hoe verbinding te houden met collega’s en de organisatie. De gemeente Weert organiseerde iedere dag voor een team een virtuele lunch. In de ochtend ontvingen medewerkers een lunchpakket thuis van de lokale leveranciers, waarna om 12.00 uur de medewerkers via Microsoft Teams samen kwamen om de geleverde lunch gezamenlijk te eten.

 

Sociaal isolement

Opvallend veel subsidie-aanvragen hadden als thema de vitaliteit van de medewerkers. Zo ging de gemeenten over tot voorlichting aan medewerkers over gezond en vitaal blijven tijdens thuis werken. Daarbij werd coaching in gezet voor medewerkers met mentale klachten als gevolg van sociaal isolement.

De gemeente Goirle diende een aanvraag in voor een digitaal onboardingsprogramma om nieuwe medewerkers toch een soort van warm welkom te geven en wegwijs te maken in de organisatie. Diverse gemeenten wilden aan de slag met zogeheten reboardingsprogramma’s: hoe tot een zo verantwoord mogelijke manier het werken op kantoor weer mogelijk te maken.

 

Hybride werken

Wat Monica Kiezebrink, plaatsvervangend directeur van het A&O fonds Gemeenten, met name opviel is het relatief grote aantal subsidie-aanvragen voor het (leren) leidinggeven op afstand. Ze sluit niet uit dat dat thema een nadere uitdieping gaat krijgen. ‘Van het thuiswerken gaat het richting een hybride manier van werken, waarbij de ene helft op kantoor zit en de andere thuis. Dat betekent dat het leidinggeven ook in de toekomst ook nog steeds deels op afstand plaats zal vinden.’

 

Nieuwe normaal

Nu er langzaam maar zeker sprake is van de overgang naar het nieuwe normaal – een ruime meerderheid van de gemeenteambtenaren gaat blijkens een enquête van Binnenlands Bestuur op 1 september weer naar kantoor – stopt de corona-subsidieregeling met ingang van 1 september. Gemeenten kunnen nog tot uiterlijk 31 augustus 2020 een aanvraag indienen. Voorwaarde is wel dat het project op 31 augustus al moet zijn gestart.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers