of 59082 LinkedIn

Ambtenaar als achtervang voor boa’s

Het Leidse VVD-raadslid Tom Leest wil bureauambtenaren vragen of zij vrijwillig als achtervang voor buitengewoon opsporingsambtenaar (boa's) willen fungeren. Leiden heeft volgens hem te weinig buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) om alle handhavende taken uit te voeren.

Leiden heeft te weinig buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) om alle handhavende taken uit te voeren, constateert het Leidse VVD-raadslid Tom Leest .Hij wil bureauambtenaren vragen of zij vrijwillig als achtervang willen fungeren.

Bureauambtenaren als boa? Waarom?
‘We hebben in Leiden structureel te weinig capaciteit voor de behoefte aan handhaving, zoals op zwerfvuil, hondenoverlast en fout parkeren. Er zijn te weinig boa’s, ongeveer twintig. Daar doen we al iets aan door datagestuurd te bepalen waar de grootste overlastplekken zijn en daar de meeste boa’s naartoe te sturen. Ieder jaar stellen we de prioriteiten vast. We willen wel extra capaciteit, maar zonder te veel geld uit te geven. Ik dacht: is het een idee ambtenaren die te maken hebben met handhaving, maar aan een bureau zitten vrijwillig een opleiding tot boa te laten doen, zodat ze inzetbaar zijn als achtervang. Zo krijg je een pool van assistent-boa’s. Meerwaarde is dat er zo meer kruisbestuiving ontstaat tussen ambtenaren. Ik vond het als raadslid al heel nuttig mee te lopen met handhaving.’

Is dat wel verantwoord? Boa worden vergt toch een opleiding van minstens een half jaar?
‘Dat is ook een probleem. Ik heb het in een motie in wording gezet die ik donderdag in de raad wil indienen. Ik heb het wel in de raadscommissie besproken en met de burgemeester. Ik zou er graag een meerderheid voor krijgen, dus steek het mogelijk iets anders in. Het opleiden kost inderdaad veel tijd en geld, de boa moet up-to-date blijven: een aantal dagen aan het werk zijn en ook extra opleiding doen. Dat vraagt wel wat van het ambtelijk apparaat naast hun baan. Ik probeer ervan te maken dat we onderzoeken of we tot vrijwillige boa’s te kunnen komen. Net als bij de vrijwillige politie. Je zou als gemeente de opleiding kunnen bekostigen. Ambtenaren kunnen de opleiding doen, maar dan in hun eigen tijd, op vrijwillige basis. Maar gepensioneerden zouden dat ook kunnen doen. Ze moeten alleen inzetbaar zijn als ze niet aan het werk zijn. Een hobby uit commitment. Mogelijk is het een oplossing om het capaciteitsprobleem op te lossen.’

Maar je kunt ze niet op een vechtpartij afsturen?
‘Nee, maar ze kunnen wel meedoen met grotere acties. We doen clean sweeps: een buurt wordt twee weken dagelijks onder handen genomen, waarbij we kijken naar de problemen aldaar. Dan richten bijvoorbeeld tien boa’s zich volledig op hondenpoep, fout parkeren of fietsenoverlast etc. Bij dat soort acties ben je geholpen met extra handjes, met vrijwilligers. De vaste capaciteit kan dan elders in de stad worden ingezet. Ik ga het college ook vragen of ze willen inventariseren hoeveel animo er is onder ambtenaren.’

Intussen worden boa’s in Leiden uitgerust met bodycams?
‘Eerst doen we een experiment met een of twee bodycams. Ze zijn met name voor boa’s die alleen op pad gaan. Er zijn twee redenen om ze ermee uit te rusten: ze werken de-escalerend, want als een boa zich bedreigd voelt, dan zet hij de bodycam aan en laat de persoon weten dat hij wordt gefilmd. Als er toch iets gebeurt, dan heb je beelden, waarmee je iets kan in de rechtszaal.’

Hoe zit het met de kosten voor de bodycams? Het Amsterdamse college wilde er nog niet aan, omdat ze de camera’s te duur vonden.
‘Ik heb geen zicht op de kosten. Te hoge kosten zouden wel een reden kunnen zijn om het later te doen. De Nationale Politie bestelt waarschijnlijk een aantal bodycams per eenheid. Ik heb het idee dat veel gemeenten hun ervaring ermee afwachten. Als het werkt, kan het ook voor onze handhavers worden ingezet, want hier is er al mee geëxperimenteerd. Eventueel kun je ze inkopen met andere gemeenten.’

En u pleit ook nog voor een 360 graden camera op politieauto’s? Maar daar gaat het rijk toch over?
‘Ja, klopt. Er wordt mondjesmaat mee geëxperimenteerd, maar er is te weinig over te zeggen. Ik vraag om een pilot in Leiden. Het heeft nut in de stad, bijvoorbeeld met nieuwjaarsnacht, als er veel incidenten zijn met vuurwerk, opstootjes. Het zijn bruikbare beelden en je weet meteen wie het heeft gedaan. De politie kan zich op haar taak richten: het stoppen van de vechtpartij en vanuit de meldkamer kan snel versterking worden ingeschakeld. Het is een extra paar ogen dat kan helpen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Een beter idee lijkt me om alle ambtenaren van Leiden opdracht te geven dingen die zij - na enige opleiding - als niet juist beschouwen te melden bij de BOA's. Dan heb je meer ogen op straat, maar wel deskundige BOA's om het aan te pakken.
Door S. de Langen (docent HTV) op
Het geopperde idee spreekt bijna onderwaardering uit voor het beroep HANDHAVER met BOA-bevoegdheden. Onderwijs en beroepspraktijk aan elkaar verbinden, er zijn ROC's waar studenten de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid ( HTV ) volgen. Die studenten zetten zich in stage of project graag in om te leren in de praktijk.
Door martin op
Heeft de VVD ook aan de uitkeringsgerechtigden gedacht?
Door Jos op
Wat een belachelijk idee. Als de gemeente Leiden handhaving en toezicht zo belangrijk vindt kan de politiek ook gewoon prioriteiten stellen, keuzes maken en meer geld beschikbaar stellen voor personeel. Probleem is dat er nauwelijks gemeenteraden zijn die in staat zijn om dit soort keuzes te maken en zich wentelen in zinloze politieke discussies, steekspelletjes en vooral niet kiezen. En dat maskeer je dan maar met dit soort "bijzondere" ideeën!

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!