of 58952 LinkedIn

Akkoord over sociaal beleid rijk

Als de vakbondsleden akkoord gaan met het onderhandelaarsakkoord tussen minister Blok (rijksdienst, VVD) en de bonden, is er vanaf medio april tot 2016 een nieuw sociaal beleid voor rijksambtenaren. Een van de afspraken is dat het 'last in first out' principe wordt vervangen door het afspiegelingsbeginsel.

Na maandenlang gesteggel hebben minister Stef Blok (Rijksdienst, VVD) en de bonden van rijksambtenaren maandagochtend een onderhandelaarsakkoord gesloten over het sociaal beleid bij reorganisaties. De vakbondsleden mogen zich de komende twee weken uitspreken over het behaalde resultaat.

Akkoord tot 2016

De bonden leggen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies aan hun leden voor. Op 10 april wordt de uitslag bekend. Als de leden instemmen met het akkoord, geldt deze vanaf medio april tot 1 januari 2016. Eind 2011 liep het vorige akkoord af. De komende jaren staat de rijksdienst grote reorganisaties te wachten, zoals bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, Rijkswaterstaat en de Belastingdienst.  In totaal verliezen de komende jaren tussen de 10.000 en 20.000 mensen hun baan bij de overheid. Alleen al bij Nederlandse gevangenissen en tbs-klinieken verliezen 3.700 mensen hun baan.


Afspiegelingsbeginsel

Blok heeft met de Abvakabo FNV, Ambtenarencentrum, CMHF en CNV Publieke Zaak onder meer afgesproken dat ambtenaren intensief van werk naar werk worden begeleid. De verplichting om een andere passende functie te aanvaarden, geldt niet meer alleen voor de rijksoverheid, maar voor de gehele overheid. Het ‘last in first out’ principe wordt tot 2016 vervangen door het afspiegelingsbeginsel, zo is verder afgesproken. Er is een vertrekstimuleringspremie van maximaal € 75.000. Tot 2016 wordt geen reorganisatieontslag verleend, tenzij de betrokken medewerker niet meewerkt aan het vinden van ander werk.

 

Arbitragecommissie

Eind december stapten zowel de bonden als de minister naar de Advies- en Arbitragecommissie (AAC), nadat de al maandenlang slepende onderhandelingen definitief waren stukgelopen. Een uitzonderlijke stap, die ruim tien jaar geleden voor het laatst was gezet. De. De bonden vonden dat de minister zich te veel door de politiek liet leiden in plaats van zich als werkgever op te stellen. Voor de minister was een aantal eisen onacceptabel, zoals een ontslagvergoeding van maximaal 24 maandsalarissen.

 

Opnieuw overleg

De AAC werd verzocht een uitspraak te doen over de vraag of de overheid wel open en reëel overleg had gevoerd. De commissie wilde zo ver niet gaan, maar stelde wel dat het overleg 'op een ongelukkige wijze is verlopen'. Zij adviseerde beide partijen opnieuw om de tafel te gaan zitten. ‘De afgelopen maanden zijn opnieuw intensieve besprekingen gevoerd, die vanochtend tot dit akkoord hebben geleid’, aldus Bloks woordvoerder Vincent van Steen. ‘Beide partijen hebben concessies gedaan, waardoor dit akkoord mogelijk is geworden.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. Kop op
Begeleiden van werk tot werk. Mooi voornemen, maar in deze tijd van groeiende werkloosheid totaal niet realistisch.
Ambtenaren van wie de functie overbodig wordt, moeten vrezen voor reorganisatie-ontslag. En de ouderen zijn helemaal de klos, nu het first in, last out beginsel wordt losgelaten.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Tot nu toe wordt er bij het Rijk vooral bezuinigd op uitvoeringsniveau in plaats van een top down benadering. Waar blijft het Rijk bijv. met het opheffen van de ministeries en de vorming van één Rijksbestuursdienst?