of 61869 LinkedIn

Agressieprotocol Rotterdam schendt grondrechten

Zwaneveld hield één van de gemeentelijke agressieprotocollen tegen het licht, die van de dienst Werk en Inkomen, waar mensen onder meer voor een uitkering langskomen. De ombudsman vindt het vooral kwalijk dat na een agressie-incident de dienstverlening wordt opgeschort.
7 reacties

Het zogeheten agressieprotocol van de gemeente Rotterdam, dat geldt als mensen aan de balie agressief worden, schendt de grondrechten van burgers. Het voorziet volgens de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld niet in een bezwaarprocedure.

Juridische basis
Zwaneveld hield één van de gemeentelijke agressieprotocollen tegen het licht, die van de dienst Werk en Inkomen, waar mensen onder meer voor een uitkering langskomen. De ombudsman vindt het vooral kwalijk dat na een agressie-incident de dienstverlening wordt opgeschort. ‘Daar is geen enkele juridische basis voor’, zegt ze. Als de hulp wordt opgeschort, kan dat betekenen dat mensen met een uitkering maanden zonder geld zitten.

Tijdstraf
Zwaneveld vindt dat agressie absoluut niet kan en dat daar ook wat tegen gedaan moet worden, maar dat kan volgens haar op andere manieren dan nu is afgesproken. ‘Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen het gesprek een paar minuten stil te leggen, een soort tijdstraf, zoals bij ijshockey.’

Arbowet
De gemeente gaat het protocol herzien. Een woordvoerster zegt dat dat al eerder was gepland. In het nieuwe protocol komen onder meer 'lichtere straffen' voor lichtere overtredingen van de huisregels. De gemeente behoudt wel het recht om de dienstverlening tijdelijk op te schorten of te staken. De gemeente beroept zich op de Arbowet waarin aan de werkgever de verplichting is opgelegd zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door kid congo op
Maatschappelijk teleurgestelden, opgehitst door de brave media, kunnen hun agressie kwijt als dit sociale systeem instort. Ik geef ze twee dagen, hooguit.
Door Paul Vreeke (Directeur APAPS) op
Als Rotterdam het agressieprotocol toch gaat herzien, heb ik nog een gratis tip. Vraag eens aan ‘de agressor’ wat de aanleiding was van zijn of haar reactie. Daar valt, ik spreek uit eigen ervaring, een hoop van te leren in de preventieve sfeer.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Richard praat "loszittende handjes" goed. Ik mag hopen dat hij zelf een keer een pofferd op zijn neus krijgt.
Door Henk op
De Rotterdamse ombudsman (een vrouw dus) is zo links als de neten. En heeft daardoor de pest aan het huidige college. Want veels te rechts, in haar ogen. Gevolg: het ene negatieve rapport na het andere.
Het college weet overigens exact uit welke hoek de wind waait. Ook dit rapport zal een zachte dood sterven in de onderste la.
Door Richard op
Personeel van de gemeente of van een wijkteam worden ook niet gekort op hun loon of gestraft als ze over de schreef gaan en zij gaan heel erg ver over de grens de kwetsbare burger die niet als mens wordt gezien en door de decentralisatie in een nare positie is gekomen mag je raken en zonder eten en met extra schulden laten zitten maar kom niet aan de ambtenaartjes die agressie uitlokken door hun uitspraken over de gevoelige dossier informatie die ze in handen hebben en waar ze iemand zo vreselijk mee raken.
Door Rene Tesser (Preventiemedewerker/ VPT) op

Dat ik dit lees, hoor ik het toevallig ook op de radio. ik vraag mij af of mw. Zwanenveld ooit zelf in aanraking is geweest met een agressieincident. De medewerkers aan de balie komen regelmatig met moeilijk klanten in aanraking en paal en perk stellen aan agressie en geweld is echt nodig. Met het gedrag brengt de klant zijn Eigen belang ook in evaar. De klant probeert met instrumentele agressie zijn zin te krijgen, maar weet ook dat het tegenovergestelde gevolgen kan hebben. Dat de klant dan zijn geld mis kan lopen, is het risico die de klant zelf neemt. Een "tijdstraf" helpt misschien, maar niet als het tegen sluitingstijd loopt. De medewerkers van de gemeente hebben ook het burgerrecht om veilig en gezond te kunnen werken. Handen af van de dienstverleners! Daarnaast is het van belang om met het team afspraken te maken hoe zij met het gemeentebeleid om kunnen gaan. Een geode tool om het locale "beleid" te borgen is de Agressiewijzer.

Door L.L. Scheppink (Teamleider Juridische Zaken) op
Ik begrijp de insteek van de gemeentelijk ombudsman, echter, het voorgestelde alternatief (een 'time-out' in een gesprek) lijkt me min of meer vanzelfsprekend als minimaal gevolg van een dergelijk incident, maar als reactie lijkt het me niet afdoende. In dit specifieke geval kan er natuurlijk o.g.v. de Participatiewet (artikel 9 lid 6) in samenhang met gemeentelijke regelgeving ook een andere sanctie volgen.