of 59250 LinkedIn

Agenda van gemeentesecretaris

Dat ‘voorspellen’ Marcel Benard en Joost van der Kolk van de adviesbureaus Lysias en Twynstra Gudde op basis van interviews met veertien gemeentesecretarissen.

De beleidsmedewerker kan wel eens zijn langste tijd hebben gehad. Als functiebenaming dan, met daarbij als toevoeging het beleidsterrein waaraan wordt gewerkt. Beleid in zijn traditionele vorm, binnen en gericht op een specifiek domein, zal verdwijnen.

Dat ‘voorspellen’ Marcel Benard en Joost van der Kolk van de adviesbureaus Lysias en Twynstra Gudde op basis van interviews met veertien gemeentesecretarissen. De gemeentelijke opgaven voor de komende drie tot vijf jaar zijn op basis van die gesprekken in kaart gebracht en vertaald naar zeven punten voor de agenda van de gemeentesecretaris.

Een daarvan is dus het versterken van menselijk kapitaal. Ambtenaren moeten de komende jaren domeinoverstijgend en op grensvlakken tussen organisaties kunnen werken. Dit vergt voor ambtenaren nieuwe competenties en vaardigheden.

Uit de gesprekken die met gemeentesecretarissen verspreid door het land zijn gehouden, werd ook duidelijk dat de komende jaren opgaven ‘buiten’ leidend zijn. ‘Buiten’ is breed. Het gaat om burgers, bedrijven en instellingen die iets van de gemeente willen; soms beleid en soms ruimte om met eigen initiatieven aan de slag te kunnen gaan. De ene keer moet de gemeente loslaten, soms een regisserende rol op zich nemen en in een andere situatie is de gemeente een partner in een gelijkwaardig speelveld. De veranderende rolinvulling is daarmee een tweede van de zeven speerpunten.

De Agenda van de gemeentesecretaris is via de websites van de adviesbureaus voor € 19,95 te bestellen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Niels op
Als je het mij vraagt heeft een hoop beleid ook niet gewerkt omdat het aan sturing heeft geschort. Natuurlijk is een deel werkverschaffing geweest, maar er is ook goed beleid gemaakt dat overgeleverd is geweest aan een stuurloze omgeving. Ik vermoed dat er te veel politiek in de ambtelijke top wordt bedreven.
Door Herman Zwart (Ervaren algemene directeur lokale overheid) op
Eens met essentie: het komt aan op verbinden, binnen organisaties, met organisaties. Maar nog steeds ook op krachtig uitvoeren. Vuistdikke beleidsnota's hielpen en helpen niet. Zeker niet nieuwe generatie medewerkers die hopelijk ruim gaat instromen bij overheden,
Eens met Erwin vd Pol.
Door alex (ambtenaar over iets breeds buiten) op
Dat gezwets over nieuwe competenties en vaardigheden is zo erg van 20 jaar geleden. Wordt alleen nog maar in de lucht gehouden door P&O-medewerkers die door de automatisering niets nuttiigs meer te doen hebben. Mensen omvormen naar iets wat ze niet zijn, levert een grote hoeveelheid matig functionerende mensen op. Faar heeft niemand baat bij. Zet mensen juist in op de taken die bij hun persoonlijkheid en vaardigheid passen. En als de organisatie dan ook nog een beetje divers samengesteld is, dan kan die heel beel hebben, ook zonder het gezwets van managementgoeroes. Die €19,95 kan iedereen beter in zijn zak houden of aan een goed doel geven.
Door alex op
Volgens mij zal de uitermate gedateerde functie van gemeentesecretaris eerder op de vuilnisbelt belanden. Dit modieuze gezwets toont aan dat zij niets nuttigers te doen hebben. Management is dan ook niet meer van deze tijd; zelfsturende teams met een beperkt management bestaande uit inhoudelijke deskundigen hebben de toekomst. Die teams zullen zo veel mogelijk uit vakspecialisten bestaan, want ook de tijd dat iedereen zogenaamd alles kan maar in werkelijkheid niets doet is ook voorbij, evenals het alleen maar schrijven van strategisch dan wel integaal beleid. Daar hebben adviesbureaus jarenlang goudgeld aan verdiend, maar het heeft niets opgeleverd. Vakinhoudelijk beleid gericht op uitvoering zal altijd nodig blijven, omdat de politiek dat wil, en omdat er nu eenmaal keuzes gemaakt moeten worden waaraan wel of niet geld besteed wordt, en aan welke initiatieven wel of geen medewerking verleend wordt (er bestaat immers ook nog zoiets als rechtsbescherming en maatschappelijk belang, dus niet alles wat iemand wil kan feitelijk toegestaan worden). En ook de mensen en bedrijven buiten spreken liever met iemand van verstand van zaken. Anno 2015 heet die geen beleidsmedewerker meer, maar vakspecialist.
Door Rob (teamleider) op
Beleid is nodig evenals de specifieke kennis van een beleidsveld. Opgedane ervaring is daarbij van belang voor continuïteit.

Mis je die zaken dan krijg je zoiets als het Koningslied; het kost belachelijk veel geld en het resultaat is dramatisch.
Door Cees op
Als de democratie echt werkt dan zijn inwoners en ondernemers aan zet en bepalen zij het toekomstige beleid van stad en regio. Creatieve projecten, proefballonnen, lef, ondernemerschap, risico's nemen en uitdagingen verhouden zich niet zo goed tot beleidskaders. Democratie of bureaucratie?
Door Kees (Ondersteuner) op
Ik heb altijd gezegd dat een beleidsmedewerker pas een goed beleidsplan kan schrijven als hij 50% in dat werkveld heeft meegewerkt. Dat lijkt er uiteindelijk dus min of meer van te komen. Het heeft lang geduurd voordat dit tot het management is doorgedrongen. Ikzelf denk er pas zo'n 30 jaar zo over.
Door Erwin van de Pol (adviseur) op
Beleid is een ratio voor acties. Sinds de jaren zeventig is dat oude politicologische adagium verdwenen. Gevolg is dat beleid geen kader meer vormt voor uitvoering, maar een doel op zich vormt. De beleidsziekte, het maken van beleid om het beleid omdat er nu eenmaal beleidsmedewerkers zijn, heeft epidemische vormen aangenomen sinds in de jaren zeventig een generatie op ’s lands burelen is neergestreken die denkt dat de maatschappij maakbaar is met papier, door nota’s. Desalniettemin begint de urgentie om de dolgedraaide beleidsmachine die de overheid nu her en der is te stoppen, steeds breder ingang te vinden. De geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de overheid is in het geding. Beleidsvorming bij de overheid levert niet alleen niets op (zie een aantal rekenkamerrapporten) en ontwricht de maatschappij (zie het onderwijs), maar het vormt tevens een systeem van talentvernietiging. Jongeren, dat is bij de meeste overheden onder de 40 (!), zijn in tegenstelling tot hun oudere collega’s meer in een beeldcultuur dan in een schriftcultuur opgegroeid. Zij twijfelen veel meer aan het nut van papieren exercities en zijn dan ook vaak na een paar jaar nota’s schuiven weer vertrokken.
Door ed (projectleider) op
Weer een management hype ? Dat een ambtenaar "naar buiten" moet gaan en verbindingen tot stand moet brengen is toch geen nieuws. Klakkeloos aan de slag gaan met vaag omschreven initiatieven is ideaal voor ambtenaren die liever niet op resultaat worden beoordeeld. Vakspecialisten zijn dus overbodig ? De burger zit niet te wachten op een zwalkende overheid. Er zal vanuit een visie en doelen gewerkt moeten worden en dus ook zal beleid ontwikkeld moeten worden. Of gaan we alleen maar burgers, bedrijven en instellingen die initiatieven aandragen die vanuit hun eigen beland (!) opdoemen belonen ? Gemeente heeft altijd al en zal dat ook nog wel moeten blijven doen de taak om het algemeen belang af te wegen ten opzichte van particuliere belangen. Daar is nu juist ook beleid voor.
Door Evert (Consultant beleidsmatig werken) op
Prima ontwikkeling. Maar verre van actueel. Een functiehuis is sowieso aan een forse vervanging toe en dat is dan meer dan een naamswijziging. Goed dat gemeentesecretarissen een gezamenlijke visie hebben op het boeiende beleidsvwerk.