of 59250 LinkedIn

‘Afschaffen seniorenregeling van de baan'

Patrick Fey van vakbond CNV
Patrick Fey van vakbond CNV

Tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe ambtenarencao lijkt de PAS-regeling gered te zijn. Volgens vakbond CNV wordt er tot zeker 2017 niet getornd aan de zogenoemde ‘ouwelullendagen.’ De Rijksdienst, die alleen over de rijkscao gaat, kon dit bericht nog niet bevestigen. ‘Het akkoord moet nog beslag krijgen, het is nog te vroeg om dat vast te stellen,’ aldus een woordvoerder van minister Blok.

Alle ambtenaren

Toen er afgelopen vrijdag een doorbraak was in de jarenlange impasse over een nieuwe rijkscao, veranderde er ook iets voor de rest van de ambtenaren, Zo krijgen ook 165.000 gemeenteambtenaren een loonsverhoging van 1,4 procent per 1 januari 2016. Dinsdag 7 juli werd al bekend dat gemeenteambtenaren per 1 oktober 2015 én per 1 juli 2016 een eenmalige uitkering van 0,74 procent krijgen, waarbij de uitkering in 2016 structureel kan worden gemaakt. In totaal  krijgen zo’n 600.000 ambtenaren 5,05% loonverhoging verspreid over 2015 en 2016.

Seniorenregeling geofferd
Met dit akkoord hebben de werkgevers het moderniseren, oftewel afschaffen, van de seniorenregeling geofferd, meent vakbond CNV. ‘We hebben alle reden om te geloven dat die regeling behouden blijft,’ zegt Patrick Fey van de CNV. ‘Er is bedongen dat er geen verslechtering van de arbeidsvoorwaarden komt, en daar valt dit onder. Modernisering van de PAS-regeling vinden we prima, maar niet als dit financiële consequenties heeft voor de ambtenaren.’

 

Vergrijzend ambtenarenapparaat

De PAS-regeling lag al een tijdje onder vuur. Voor 16 procent minder werkuren hoeven de ambtenaren slechts 5 procent van hun brutoloon in te leveren. Op hun 63e is dat nog maar 1 procent. Van de rijksambtenaren maakt de helft, oftewel zo’n tienduizend, gebruik van deze geste. De seniorenregelingen worden door het vergrijzende ambtenarenapparaat veel te duur, verkondigde minister Blok al een geruime tijd.


Drukt op budget

Of het gevoelige onderwerp na 2017 ook nog van de agenda blijft is nog maar de vraag. De seniorenregeling drukt zwaar op het budget. Dat komt doordat er steeds meer gebruik van wordt gemaakt. De gemiddelde leeftijd van ambtenaren schiet namelijk omhoog. Was dat in 2010 nog gemiddeld 45,8 jaar, in 2014 steeg het naar 48,1 jaar. Dit komt onder andere doordat het aandeel personen jonger dan 35 jaar in de bezetting afneemt. Als deze trend zo doorzet, dan passeert de gemiddelde ambtenarenleeftijd nog voor 2020 de grens van 50 jaar. 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Reefhuis (beleidsmedewerker) op
Ik ben 60 jaar en van de net-niet-generatie.
Wij waren te oud voor de ouderschapsregelingen, te jong voor de pre-pensioenregeling en wat wij wel hebben, zijn onze ouwe-lullen-dagen (de PAS-regeling). Maar die willen zij (dit kabinet cq. Blok cs.) ons ook nog steeds afpakken. Daarom zijn de jong-voor-oud-regelingen in de CAO's toch nog iets die wat voor onze generatie kunnen betekenen.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Ik ben zelf ook zo'n ouwe lul, maar ik laat mij niet stigmatiseren met een opgeplakt etiket. Van dit kabinet en zeker van meneer Blok valt geen creatieve visie te verwachten. De vakbonden zijn echter ook verworden tot suffe, conservatieve bolwerken. Van een bezoek aan een bedrijfsledengroep kom je zwaar depressief terug.... Wat kunnen ouwe kerels zeuren en klieren, zeg ! Razendsnel verliezen de vakbonden bij grote ontslagrondes in de zorg en elders bij Cao-onderhandelingen terrein en dan concentreren ze zich maar op de overheid. We moeten toe naar goede afspraken over basiszekerheden en verder mogen van mij de arbeidsvoorwaarden een stuk flexibeler worden. Geef medewerkers veel meer kansen om als mentor of vakspecialist met wat minder uren en om met enthousiasme aan het werk te blijven tot 67 jaar. Kijk naar de kernkwaliteiten van mensen, en beschouw mensen niet als een grauw bulkproduct, zoals zowel meneer Blok als die vakbondsbobo''s doen. Ik pak zelf die uitdaging over een week al aan !
Klagen over het pensioen, dat mag, maar doe het wel op de juiste plek !! Ga naar een bijeenkomst van het ABP, maar discussieer wel met verstand van zaken, niet al een domme senior ! Helaas kan ook het ABP er weinig aan doen dat wereldwijd de rente zo laag is...; wie jong is, kan bijzonder goedkoop een hypotheek krijgen, wie oud is en van een pensioen moet leven, heeft vet pech ! Wel kan door een langzame verschuiving van staatsobligaties naar actievere investeringen het gemiddeld rendement omhoog. Daar hangt echter ook een groter risico aan vast, maar dan moet ook mevrouw Klijnsma met haar ambtenaren wel gaan bewegen qua regelgeving. Vooralsnog lijkt men op het ministerie van SZW weinig van de materie te begrijpen, althans die indruk wekt men.

Door Éva Tuboly (vervroegd gepensioneerde) op
Voor rijksambtenaren, zoals militairen en politie, wordt het 65plusgat dat is ontstaan door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd hoogstwaarschijnlijk gedicht voor hen die dit niet konden voorzien.Dat is fijn voor deze gedupeerden, maar rechtsongelijkheid ten opzichte van anderen. Hoe zit het met het dichten van dit gat voor ex-gemeente-ambtenaren?? Het verlies aan AOW-uitkering kan oplopen tot 2 jaar en de huidige overbruggingsregeling is een wassen neus.
Door niet eens met Wiersma (sluiswachter) op
@ Wierma " 6. pensioengerechtigden moeten al sinds 2001 op een houtje bijten."
Die pensioengerechtigden hebben jarenlang veel te weinig premie betaald. De jonge werknemers van nu mogen daarvoor in de vorm van hogere pensioenpremies opdraaien. Bovendien ging men tien-vijftien jaar geleden al op 57 of 58 met FPU. Remkesregeling, zegt dat nog iets!
Door Tony Peters - Duits (inspecteur Belastingen) op
Hoezo afschaffen PAS regeling van de baan? Volgens mij moet er nog van alles aan alle tafels worden onderhandeld. Het afschaffen is echt nog niet van de baan! De PAS kost volgens Blok echt te veel geld en ik ben vrees dat dit aan de verschillende onderhandeltafels opnieuw ter sprake wordt gebracht.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Ik constateer:
1. belachelijk grote verschillen in de laatste CAO's van rijks -, provincie - en vooral gemeenteambtenaren.
2. er worden 'salarisverbeteringen of beter gezegd sigaren uit eigen doos' uitgedeeld via verlaging van de pensioenpremies. Dit terwijl de DNB voor de toekomstige pensioenverplichtingen (ten onrechte???) via verlaging van de rekenrente drastische verlagingen veroorzaakt van de dekkingspercentages voor de pensioenfondsen. Dit beleid lijkt overigens (mede) te zijn ingegeven en vooruit te lopen op de discussie over wijzigingen in ons pensioenstelsel.
3. minder belastingaftrek van pensioenpremies levert de Rijksoverheid financieel voordeel op, hetgeen mede wordt aangewend om salarisverbetering te bekostigen. Het beslissingsrecht over de rekenrente i.c. de verlaging van de dekkingspercentages behoort m.i. helemaal niet thuis bij de DNB (= puur financieel instituut) maar bij werkgevers/werknemers, SER en Kabinet.
4. verlaging van de rekenrente i.c. dekkingspercentages leidt tot hogere pensioenpremies.
5. de recente beslissingen over de CAO voor Rijksambtenaren en de verlaging van de rekenrente lijken onderdeel uit te maken van een voorop gezet plan (de ene dag wordt de nieuwe CAO gepubliceerd en ongeveer de volgende dag wordt bekend dat pensioenpremies omhoog moeten.
6. pensioengerechtigden moeten al sinds 2001 op een houtje bijten.
7. jong en oud worden tegen elkaar uitgespeeld, maar ondertussen verslechterd vooral de pensioenopbouw voor alle partijen.
8. vakbonden kijken er naar en doen niets (bij de gemeenteambtenaren heeft de FNV/AbvoKabo ook meegedaan al beginnen ze het spel eindelijk door te krijgen).
Door Marco Ouwehand FNV op
Op donderdag 16 juli bevestigde de werkgever in een formeel overleg dat hij bij de cao onderhandelingen over zijn wensen (lees: verslechteringen) zou gaan praten. Ook stelde hij dat er dan sprake zou zijn van open en reëel overleg. Met andere woorden: er is niks veranderd aan werkgeverskant. Gelukkig hadden alle vakbonden nog een ultimatum liggen met een lijstje zaken die we toen allemaal belangrijk vonden....we gaan het zien hoe creatief er onderhandeld gaat worden....
Door Wil (Afdelingshoofd) op
Goed dat deze regeling overeind blijft. De overheid is onbetrouwbaar gebleken. De pensioenleeftijd wordt verhoogd, zonder dat gekeken wordt naar het arbeidsverleden, aard van het werk en kwaliteit van leven. Daarnaast betaal ik al sinds jaar en dag aan allerlei regelingen of heb er aan mee betaald. Of dat nu VUT, pre-pensioen of wat dan ook heet. En ambtenaren hebben in het verleden ook salaris ingeleverd zogenaamd om collega's binnen boord te houden. ook de invoering van de 36 urige werkweek is daar een uitvloeisel van. In de prektijk komt het er echter op neer dat je hetzelfde werk moet doen en dus meer mee naar huis neemt Overwerk kennen we natuurlijk niet. En aan de jongeren die een goede studie hebben gevolgd. ook daar heb ik aan meebetaald. Of denk je dat de tegemoetkoming studiekosten en gratis OV een gift is?
Door Lady op
@Bos, Ouderen de laan uitsturen om jongeren te kunnen aannemen, is natuurlijk wel het probleem verschuiven. Het verhogen van de pensioenleeftijd staat daar overigens weer haaks op.
Door R.A. Bos (beleidsmedewerker) op
De Pas regeling geldt blijkbaar alleen voor nog maar voor Rijksambtenaren. Bij de provincies zijn deze dagen al enige tijd ingeleverd om met dit geld zoveel mogelijk collega's te kunnen behouden. Blijkbaar speelt dit binnen het Rijk niet.
De regeling is inderdaad veel te luxueus en dus te duur. Binnen de provincies en gemeenten circuleren plannen om ouderen 20% minder te laten werken (dus vergelijkbaar met de PAS), maar daar 10% loon voor in te zetten. Dat lijkt mij meer realistisch
Maar er moet natuurlijk wel wat gebeuren om jongeren aan het werk te helpen!