of 60220 LinkedIn

Actievoeren buiten vakbond om

Boze basisschoolleraren hebben zich zonder hulp van de vakbonden verenigd op een facebookpagina om een hoger loon te eisen en een lagere werkdruk.

De status van de vakbonden staat onder druk. Klaagden jonge ambtenaren eerder al dat ze zich niet door de bonden vertegenwoordig voelen, nu zijn het de leraren die zich massaal buiten vakbond hebben verenigd. Ze eisen lagere werkdruk en een hoger salaris en hebben de vakbond niet meer nodig om te onderhandelen met de ministeries.

Geen hypotheek
Voor een basisschoolleraar uit Arnhem was begin dit jaar de maat vol toen zijn hypotheekaanvraag werd afgewezen. Hij vertelt aan het AD dat de bank uiterst verbaasd was dat een leraar zo weinig verdient. Hij schreef een blog over het lage salaris en de hoge werkdruk waarna er in februari een facebookpagina werd opgezet: PO in Actie. Twee maanden later hebben zich maar liefst 32 duizend collega-leraren aangesloten die hetzelfde denken over hun arbeidspositie.

Eigen beweging
De beweging is ontstaan uit leraren zelf, zonder tussenkomst van vakbonden of andere instituten.  ‘De leden van de groep weten dat we echt alleen maar uit onderwijzers bestaan en dat geeft vertrouwen’, aldus de initiatiefnemer in het AD. De actie heeft al wel wat losgemaakt bij de vakbeweging. Deze week onderschreven vier vakbonden de eisen van de groep en beloofden ze druk uit te oefenen op de politiek. Helpt dat niet, dan dreigen stakingen.

Niet van deze tijd
Jonge-ambtenarenorganisatie Futur onderzocht vorig jaar in hoeverre jongeren zich vertegenwoordigd voelen door de vakbonden. Onder alle ondervraagde ambtenaren voelde 59 procent zich niet vertegenwoordigd, onder jonge ambtenaren was dit zelfs bijna 70 procent. Het feit dat slechts 5 procent van de ambtenaren onder de 35 jaar vakbondslid is, zegt genoeg. ‘We gingen er wel vanuit dat de belangstelling voor vakbonden onder jonge mensen wat lager zou zijn, maar deze cijfers zijn zorgwekkend. De manier waarop arbeidsvoorwaarden op dit moment tot stand komen, past kennelijk niet meer bij deze tijd. Het is misschien wel tijd om alternatieven te overwegen,’ was de reactie van de voorzitter van Futur, Florus van der Linden.

Andere wensen
‘In de onderhandelingen staan loonontwikkeling en ontslagbescherming vaak centraal, terwijl jonge mensen willen dat er meer nadruk ligt op doorstroming binnen organisaties, flexibiliteit en de ruimte om hun eigen kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.’ Jonge mensen zitten helemaal niet zo te wachten op een vast contract, constateert Van der Linden.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door doeterniettoe (-) op
Erg vreemd artikel. Het begint met een leraar die een actie start omdat hij te weinig salaris krijgt voor een hypotheek, waarna Futur beweert dat jonge mensen doorstroming en flexibiliteit willen.
Wat overigens niet zo is, zie de grote weerstand tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Wat is nu de strekking van dit artikel?
Of doet de inhoud er niet zo toe en gaat het om het promoten van Futur, waar BB immers sponsor/partner van is?
Door Hans (afdelingsmanager) op
De status van vakbonden staat al jaren onder druk. Uit onvrede over die vakbonden hebben verploeegkundigen al 25 (!) jaar geleden NU'91 opgericht. Op de grote onderwerpen van de laatste 10 jaar - pensioen, langer doorwerken, versobering WW etc. - hebben de reguliere vakbonden niets van enige betekenis weten te bereiken. De vakbondsbestuurders zoals Wim Kok, Ella Vogelaar, Jacques Tichelaar, René Paas e.a. leken vooral geïnteresseerd in hun eigen politieke carriere. Onbegrijpelijk dat die vakbonden nog aan tafel zitten....
Door Bosma (Ambtenaar 50+) op
Futur wil meet doorstroming. Dat is dus: ouderen er uit om plaats te maken voor jongeren. Futur wil meer eigen kennis en vaardigheden ontwikkelen. Dat is dus: doen wat je zelf leuk vindt, cursusje hier, training daar allemaal voor de persoonlijke ontwikkeling. Futer hoeft geen vaste contracten. Welnee, allemaal fris en flexibel op payroll contracten. Tot er een hypotheek afgesloten moet worden. Tot de Futur jongere zomaar ineens helemaal vanzelf 40 jaar is geworden. Van wat voor planeet komen deze Futur ambtenaren? De aktie van de leraren waar dit artikel gaat niet ovet flexibele aanwending van kennis en vaardigheden maar heel plat: te weinig poen waar je te veel voor moet doen. Futur is stelletje verwende, hoog opgeleide ambtenaren die denken dat ze vanwege hun leeftijd het centrum vsn de wereld vormen. Jonge leraren in basisonderwijs zijn precies het tegenovergestelde.