of 63908 LinkedIn

AbvaKabo: hogere lonen door minder externen

Minder externen biedt ruimte voor de looneis van de AbvaKabo in de onderhandelingen over de cao voor 190.000 gemeenteambtenaren. Dat zegt Ruud Kuin, de landelijk cao-onderhandelaar van de bond. De bond roept haar leden op te melden ‘hoeveel dure externe krachten er bij gemeenten rondlopen’. De onderhandelingen zitten vast op de looneis van de vakbond. Op 30 september worden de onderhandelingen voortgezet.
16 reacties
Minder externen biedt ruimte voor de looneis van de AbvaKabo in de onderhandelingen over de cao voor 190.000 gemeenteambtenaren. Dat zegt Ruud Kuin, de landelijk cao-onderhandelaar van de bond. De bond roept haar leden op te melden ‘hoeveel dure externe krachten er bij gemeenten rondlopen’. De onderhandelingen zitten vast op de looneis van de vakbond. Op 30 september worden de onderhandelingen voortgezet.
Gewone ambtenaren
‘Als we het aantal externen met een paar procent kunnen verminderen, hebben we de financiering voor de cao rond’, zegt Kuin in een persverklaring. Ingehuurde werknemers kosten volgens de vakbond soms ‘wel twee tot drie keer zoveel als “gewone” ambtenaren. Dat lijkt ten koste te gaan van de vaste medewerkers in dienst van gemeenten (...).’ De AbvaKabo heeft bij de VNG een looneis van 1,5 procent op tafel gelegd. In maart eiste de AbvaKabo nog een loonsverhoging van 3,5 procent.

Nullijn
Het College voor Arbeidszaken, de werkgeversdelegatie, stelt dat er geen ruimte is voor structurele verbetering van de lonen en wil bovendien eerst het totale pakket van afspraken overzien alvorens te spreken over loonontwikkeling. Het kabinet wil de nullijn hanteren. De VNG onthoudt zich van commentaar op de oproep van de AbvaKabo om het aantal externen terug te dringen. De organisatie zegt geen idee te hebben hoeveel externen er werkzaam zijn bij gemeenten.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hompie (adviseur) op
We hebben het over anderhalf procent. In maart was de eis nog 3,5%. We hebben dus in een half jaar al 2% (!) laten vallen!!!

En dan volgt hier een discussie over wel/geen externen? Doe ik ook even mee:
Ja, externen kosten 3x zoveel (hier was in maart het budget voor externen al op) Ja, externen worden ingehuurd omdat hier geen personeel te krijgen is, maar ook omdat de organisatie geen vertrouwen heeft in eigen mensen. Ja, externen zetten orde op zaken, rouwdouwen als gekken door de organisatie en laten vervolgens een hoop ellende en onafgemaakte zaken achter. Ongehoord.

Laten we ons aan het onderwerp houden: er moet een nieuwe CAO komen en er ligt een looneis.
Het is absoluut niet op z'n plaats de bonden de zwarte piet toe te spelen. In het verleden heeft de bond ontzettend veel bereikt en daar hebben ook niet-leden van meegeprofiteert zonder morren. De werkgeversorganisaties zij het die steeds harder worden en steeds meer verlangen voor minder geld of andere inspanning. Over flexibiliteit gesproken.
Door Morsnova op
Ik begrijp Jans emotie, maar hij zou zich het volgende moeten afvragen: waarom kiezen zijn ambtelijke bazen niet voor zijn voor de hand liggende voorstel? Welnu, om de volgende redenen:
1. gebrek aan kennis bij het ambtelijk apparaat. Externen zijn doorgaans inhoudelijk beter, enerzijds door opleiding en training, anderzijds omdat zij een bepaald specialisme hebben opgebouwd mede door dat specialisme bij diverse opdrachtgevers verder te ontwikkelen.
2. Soms vindt men het politiek handiger om externen de kastanjes uit het vuur te laten halen. Dat voelt vaak veiliger voor internen, die bang zijn voor imagoschade.
3. en dan is er nog de tijdelijke invulling van vacatures.

Allemaal zaken waarvoor je externen nodig hebt. Dat is wellicht spijtig, maar wel de realitieit.

Ik zou Jan willen adviseren, als hij de "riante positie" van externen benijdt: word extern, dan heb je ook zo'n positie!
Door Jan (ambtenaar) op
Prima idee van de AbvaKabo. Die externen die bij gemeenten worden ingehuurd voegen niets toe maar kosten wel goudgeld. Geef liever veelbelovende jonge krachten die je al in dienst hebt een kans om zo'n tijdelijke job te verrichten. Is goedkoper en levert hen ervaring op. Kun je meteen uittesten wie geschikt is voor een hogere functie. Hun eigenlijke functies kun je dan tijdelijk door uitzendkrachten laten vervullen. Levert allemaal een enorme besparing op die besteed kan worden aan loonsverhoging voor de gemeenteambtenaren. Degenen die negatief gereageerd hebben op het Abvaka-idee zijn ongetwijgeld vooral externen die vrezen voor hun riante positie!
Door piet brontsema (org. adviseur) op
vraag me af wat het een met het andere te maken heeft. in mijn ogen hele niets. alleen dit: hogerbetaalden doen eerder een beroep op externen is mijn ervaring
Door Morsnova op
Zowel met verhoging van de AOW-leeftijd (dat ze willen financieren uit de hypotheekaftrek van tophypotheken) als bij de loonrondes van ambtenaren (dat moet worden betaald uit reductie van inzet van externen) vlucht de Abva Kabo in een bedenkelijk soort populisme. Kennelijk staat de vakbeweging met de rug tegen de muur, en dat begrijp ik wel, gezien de afkalvende "organisatiegraad" en de groei van het aantal mensen, dat ervoor kiest om als zelfstandige door het leven te gaan en dus niet meer past in de 19-e en vroeg 20-e eeuwse tegenstelling tussen arbeid en kapitaal.

Denkt die Kuin nu echt, dat overheden liever externen op een functie zetten dan eigen mensen? Dat zal geen budgetverantwoordelijk afdelingshoofd doen. Wel dragen externen bij aan een flexibilisering van de arbeidsmarkt - een gruwel voor de vakbond -, kunnen ze piekbelasting opvangen, tijdelijk vacatures bemensen en dingen doen die het eigen ambtelijke personeel om diverse redenen niet kan.

Je kan je ook afvragen waarom er nog CAO-gesprekken plaatsvinden met bonden, daar ze slechts een minderheid van het werkende personeel vertegenwoordigen. Wat geeft hun nog het recht om namens alle werknemers, of erger namens alle werkenden, te spreken?

Dat CAO-model moet maar eens op de helling.
Door Daniel (planoloog) op
Erg naief van AbvaKabo. Ik ben zelf een freenlancer en ik laat mij inhuren door de gemeentelijke organisaties en ik kan je verzekeren dat ik goedkoper ben dan interne medewerkers. Reden: geen overhead kosten en andere verplichtingen!! Daarnaast zorgen de externe wel voor meer vriesheid in elke organiastie en dat heb je soms erg nodig.
Tot slot, dit is juist een van de redenen waarom steeds minder mensen lid zijn van de vakbond. Totaal niet meer van deze tijd en met name de belangen van, vaak oudere werknemers, verdedigen.
Door fons (adv.) op
Inhuur van externen gebeurt vaak om orde op zaken te stellen, omdat het een tijdelijke klus is, omdat de expertise niet in huis is, omdat de politiek het wil of zelf kandidaten aandraagt, omdat er behoefte is aan een second opion, omdat...ga zo maar door.
Om een vaste kracht te vergelijken met een ingehuurde kracht (in financiele zin dus) moet je bij het reguliere salaris ook de overhead optellen, dan kom je een stukje dichter bij de marktprijs. Maar vast blijft staan dat extern inhuren duurder is, omdat je gewoon iets anders "inkoopt" wat je niet in huis hebt of niet altijd in huis wilt hebben.
Dus geen appels en peren meer vergelijken, maar gewoon het salaris van de ambtenaar vergelijken met het bedrijfsleven.
Door Roelof-Jan Naaktgeboren (Projectleider beleid) op
Het is ietwat naief om te denken dat er nog niemand op het idee is gekomen om externen de deur te wijzen om geld in de zak te houden. Inhuur van externen vindt meestal plaats als er een capaciteisprobleem is (te weinig menskracht of te weinig denkkracht). En AbvaKabo weet ook dat de meeste externen niet twee tot drie keer duurder zijn. Als je het totale plaatje bekijkt, leveren externen vaak de beste oplossing voor de laagste prijs. Dat is ook de reden waarom er een markt is voor externen.
Door M. Jolijt op
@Geert Rona

Precies. Ik zelf denk daar nu ook aan. Want als ambtenaar voel ik niet de waardering die externen krijgen. Los van de kleine zaakjes. Kerstpakket (ook al fiscaal voordelig) is in onze gemeente al jaren verdwenen. Wat van buiten komt is altijd beter, meer kennis e.d. (terwijl: wie werkt wie nou in?).
Ik durf wel te stellen dat P&O bij de lokale overheid niet naar behoren functioneert of verkeerde prioriteiten stelt.

Tijdje als externe werken en daarna weer terug voor een riant salaris. Waar je normaal als ambtenaar niet over kunt beginnen. Omdat het 'not done is' in gemeenteland om over je salaris te praten (verhogingen etc).
Door Sangheeta (Ambtenaar) op
Laten ze eerst kijken naar de Rijskoverheid, lopen daar geen externen rond?? Nee maar die hebben wel loonsverhoging gekregen zonder aarzelen. Nu de gemeenteambtenaren ook loonsverhoging willen zegt het Kabinet Nee!! En ja er lopen heel veel dure uitzendkrachten en detacheringspersoneel rond die 3 a 4 keer zo duur zijn dan normale ambtenaren, als daarop bezuinigd kan worden, dan moet het helemaal geen probleem zijn om een klein beetje loonsverhoging.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers