of 59561 LinkedIn

Aantal vrouwen in top rijksoverheid blijft stijgen

Bij de rijksoverheid is het aandeel topvrouwen gestegen van 31 procent in 2015 naar 34 procent eind 2017. Het aandeel van vrouwen in deze zogenoemde ABD-functies  is sinds 2000 voortdurend gestegen, zo blijkt uit de Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij de rijksoverheid is het aandeel topvrouwen gestegen van 31 procent in 2015 naar 34 procent eind 2017. Het aandeel van vrouwen in deze zogenoemde ABD-functies  is sinds 2000 voortdurend gestegen, zo blijkt uit de Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Streefcijfer

Het streefcijfer van 30 procent topvrouwen dat de rijksoverheid zichzelf eerder had gesteld, is al in 2015 gerealiseerd. Ook in het algemeen gaat het op veel gebieden goed met de emancipatie. Vrouwen werken vaker en meer uren en zijn daardoor ook vaker economisch zelfstandig, zo blijkt uit de tiende Emancipatiemonitor. Dat is een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarin de bureaus meten of het emancipatiebeleid van de overheid effect heeft.

 

Hoger opgeleid
Verder laat de monitor verder zien dat vrouwen voor het eerst hoger opgeleid zijn dan mannen, dat het verschil in uurloon tussen vrouwen en mannen iets kleiner is geworden, dat het aandeel vrouwen in de technische beroepen en ICT is toegenomen, dat er meer vrouwen zijn te vinden in de top van het bedrijfsleven, de wetenschap en bij de overheid, maar dat ze toch nog sterk ondervertegenwoordigd zijn op de hogere en besluitvormende posities.

 

Meer uren
Tussen 2015 en 2017 groeide het aandeel vrouwen met werk, zij werken inmiddels gemiddeld 28 uur per week tegen eerder 27 uur per week. Wel zijn er nog steeds grote verschillen tussen vrouwen onderling. Vrouwen met een laag onderwijsniveau en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond werken minder vaak en zijn minder vaak economisch zelfstandig. Deze verschillen zijn de afgelopen tien jaar niet kleiner geworden, stelt het rapport.

 

Geschikt
De meerderheid van de vrouwen en een grote minderheid van de mannen vindt dat het aandeel vrouwen in topfuncties moet toenemen. Daarnaast is er veel begrip voor de inspanningen van vrouwenorganisaties om het aandeel topvrouwen te vergroten. Ongeveer de helft van de bevolking schat in dat als vrouwen voltijds werken, zij even veel kans hebben om de top te bereiken.  Aan de geschiktheid van vrouwen voor topfuncties wordt niet getwijfeld: het overgrote deel van de bevolking (rond 90 procent) vindt vrouwen en mannen even geschikt. Maar mannen vinden wel iets vaker dat een man geschikter is.

 

Vrouwelijke premier
Verder is bijna een kwart van de vrouwen en een zesde deel van de mannen voorstander van een vrouwelijke premier. Opvallend is dat ongeveer de helft van de vrouwen en mannen het noch eens noch oneens is met deze stelling. Of dit betekent dat veel burgers geen voorkeur hebben voor een vrouw of man als volgende premier, of dat men hierover geen uitgesproken mening heeft, is hieruit niet op te maken.

 

Maatregelen

Over concrete maatregelen om meer vrouwen in de top te krijgen, denken burgers wisselend. Voorrang voor vrouwen bij managementtrainingen krijgt steun van een minderheid van de bevolking. Voor positieve discriminatie en boetes voor bedrijven met weinig topvrouwen is maar weinig animo. Vrouwen ondersteunen deze maatregelen wel vaker dan mannen.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.