of 59318 LinkedIn

Aantal plafondambtenaren provincie op recordhoogte

Het aantal provincieambtenaren dat op het maximum van de salarisschaal zit, is in 2012 toegenomen tot 72 procent van het totale personeelsbestand. In 2007 was dit nog 55 procent. De provincie Drenthe telt het grootste aantal 50-plussers. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Provincies 2012.

Het aantal provincieambtenaren dat op het maximum van de salarisschaal zit, is in 2012 toegenomen tot 72 procent van het totale personeelsbestand. In 2007 was dit nog 55 procent.

Die ontwikkeling verklaart onder andere waarom de provincies steeds duurdere organisaties worden. Hoewel de werkgelegenheid er de afgelopen jaren daalde – vorig jaar zelfs met ruim 4 procent – blijft de totale loonsom nagenoeg gelijk (785 miljoen euro).  Andere oorzaken voor deze relatief hoge loonsom zijn de geringe instroom van jongere – en dus goedkopere – krachten en de salarisstijging als gevolg van cao-afspraken. Een en ander blijkt uit de Personeelsmonitor Provincies 2012.

 

Maximum van de salarisschaal

De meeste plafondambtenaren zitten in Friesland, Overijssel en Limburg. In de zuidelijkste provincie bivakkeren liefst acht van de tien medewerkers op het eind van de salarisschaal. Vanwege de te verwachten verdere afname van de aantallen werknemers bij de provincies, het langer doorwerken van ouderen en de geringe instroom van jongeren, zal het aandeel werknemers op het maximum van de salarisschaal volgens de onderzoekers van het A+O fonds Provincies alleen nog maar verder toenemen.

 

Meeste 50-plussers in Drenthe

Uit de Personeelsmonitor blijkt dat de provincies in gestaag tempo vergrijzen. De gemiddelde leeftijd van de provincieambtenaar bedraagt inmiddels 47,6 jaar. Vergeleken met tien jaar geleden is dat 3,5 jaar hoger. In vergelijking met rijk gemeenten en waterschappen kennen provincies de hoogste gemiddelde leeftijd. De provincies Drenthe en Friesland hebben relatief de meeste 50-plussers in diens, namelijk respectievelijk 52 en 51 procent.

 

Ouderen op non-actief

In bijna alle provincies is vorig jaar het aantal fte afgenomen, bijna vijfhonderd minder dan eind 2011. Maar er zijn wel grote verschillen. De meest forse daling vond plaats in Zeeland, een reductie van 20 procent. De oorzaak is een zogeheten non-activiteitsregeling: medewerkers ouder dan 57 konden, met behoud van hun salaris met ingang van 31 december 2012 op non-actief worden gesteld. Daar maakten 140 medewerkers gebruik van. Ook in Flevoland daalde het personeelsbestand met 13 procent overigens aanzienlijk. Alleen in Groningen nam het aantal fte niet af.

 

Verdere krimp personeelsbestand

De verwachting is dat de krimp in de personele bezetting nog wel even doorzet. Een belangrijke oorzaak is de overgang van een flink aantal arbeidsplaatsen naar de nieuw te vormen Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Bovendien heeft het merendeel van de provincies zich tot taak gesteld om noodzakelijke bezuinigingen te behalen. Wat helpt is dat er de komende  periode als gevolg van de vergrijzing een flink aantal provinciemedewerkers met FPU/pensioen zal gaan. Op basis van de huidige leeftijdsverdeling is volgens de onderzoekers van het A+O fonds te voorspellen dat tussen nu en 2020 ruim een kwart van het personeel bij de provincies uitstroomt als gevolg van pensioen/FPU.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Schoolmeester (Groep 6) op
De goede antwoorden:
vraag 1: de loonsom in provincie B zal hooguit stijgen met een CAO-inflatiecorrectie. Bij provincie A is daarnaast sprake van salarisgroei (3% bij normaal functioneren). Hoe hoger het aandeel plafondambtenaren, hoe lager de jaarlijkse groei van de loonsom. Kortom, bij de provincie met het minste aantal plafondambtenaren zal de loonsom meer groeien.
Vraag 2: Nee, juist integendeel. Je zou hooguit kunnen vragen hoe ONDANKS een hoog aandeel plafondambtenaren de loonsom niet daalt, als de werkgelegenheid daalt met 4%. (voor het antwoord zie onder).
Vraag 3: Nou, eigenlijk nergens mee. Er is dan ook geen grond in dit artikel voor het stellen dat er sprake is van een "relatief hoge loonsom" bij de provincies.
Vraag 4: Voor een niet-plafondambtenaar is groei (tot het maximum van de salarisschaal) en inflatiecorrectie bij goed functioneren niet onredelijk. Als dat voor alle werknemers geldt, leidt dat tot een groei van de loonsom. Alleen, provincies zijn hier echt niet uniek in. Voor alle werkgevers geldt dat de individuele werknemer in jaar n+1 (vrijwel altijd) meer verdient dan in jaar n. En dat de loonsom bij een gelijk personeelsbestand dus zal stijgen.

Eigenlijk is het dus vrij bijzonder dat de totale loonsom bij de provincies al jaren niet stijgt!

Bonusvraag: hoe komt het dat de loonsom niet daalt, ondanks het hoge aandeel plafondambtenaren en een daling van de werkgelegenheid van 4% vorig jaar? Antwoord: zie Flevoland en Zeeland: daar is sprake van forse personeelsreducties, maar uiteraard leiden die niet per direct tot lagere loonkosten. Linksom of rechtsom kost het geld om de personeelsomvang terug te brengen (afvloeiingsregelingen, afkoop, vergoedingen etc).
Door gijs op
De kosten van de RUD's zullen ten opzichte van de huidige bestuurlijke organen verdrievoudigen. Kwaliteit zal ernstig afnemen. Een bodemloze put. De rampen gebeuren op plaatsen waar al omgevingsdiensten actief zijn en waar de heer Mans burgemeester is geweest. Die heeft verzaakt om handhavend op te treden. Nu gaat meneer Mans iederen vertellen hoe het moet in Nederland. RUD's zijn 1 grote farce. Overbodige mensen aan het werk houden en vooral zeggen hoe het een ander moet doen. Over 4 jaar gaat er een streep door.
Door Schoolmeester (Groep 6) op
Provincie A heeft 0 plafondambtenaren. Provincie B heeft 100% plafondambtenaren.
Vraag 1. Welke provincie is volgend jaar duurder, A of B? Leg je antwoord uit.
Vraag 2. Kan een hoog aandeel "plafondambtenaren" dus een hoge stijging van de kosten verklaren?
Vraag 3. "Relatief" betekent dat je twee dingen vergelijkt. Waarmee vergelijkt de schrijver de loonsom in de provincies om aan te tonen dat die "relatief hoog" is? Hoog ten opzichte van?
Vraag 4. Volgens de schrijver worden de provincies steeds duurdere organisaties. Leg uit dat dit voor elke organisatie geldt.

En tenslotte vraag 5: hoe komt het dat deze onzin de kwaliteitscontrole van Binnenlands Bestuur heeft overleefd?


Door Mark de Vries (Adviserend Partner Gemeentelijke Arbeidsmarkt) op
Ik ben benieuwd hoeveel mensen er boven de schaal van hun functie worden betaald.
Net zo'n onderbelichte praktijksituatie als die van de mensen die 'op papier' niet meer bij een overheid werken, maar waar deze werkgever nog wel verplichtingen naar heeft. Soms voor een hele lange periode. (zie ook voorbeeld 'Schenk')
Door Dirk Jan (stafmedewerker) op
Jan (Directeur/adviseur) schreef: ... En wie betaalt dan de rekening, precies de aan de RUD's deelnemende gemeenten! ....". Leuk bedacht,maar de RUD is óók het uitvoeringsorgaan van de provincie en wordt voor dat deel door de provincie betaald. Daarbij is er bij gemeenten géén sprake van vergrijzing & eindeschaalzitters?
Door Bertus op
Als ik het goed lees, zijn met een beetje geduld de door sommigen zo vurig gewenste ontslageskaders niet noodzakelijk.
Door Ron Gast (vakbond CNV Provincie ambtenaren) op
Bovenvermeld feit is absoluut niet nieuw.

Als vakbonden hebben we hier al jaren geleden op gewezen en gevraagd om specifiek beleid te ontwikkelen voor doorgroei van deze categorie medewerkers. Er kan veel meer gebruik gemaakt worden van hun deskundigheden en vaardigheden.

Ook in de CAO onderhandelingen is extra inzet gevraagd voor (geheel of gedeeltelijk) vertrek van oudere werknemers om ruimte maken voor jongere (startende) medewerkers.

Er ligt dus een zware taak op de schouders van de provinciale werkgevers !
Door Jan (Directeur/adviseur) op
Prachtig die krimp bij de provincies. Vooral als de medewerkers naar de RUD's gaan. Dan worden de RUD,s zeker kostbaar. En wie betaald dan de rekening, precies de aan de RUD's deelnemende gemeenten! Maar de gemeenten moeten bezuinigen, dus ergens gaat iets mis?
Door Jan op
Als je het maximum van je schaal hebt bereikt, word je eindelijk volwaardig betaald. In het bedrijfsleven krijg je meteen al het maximum. Al de tijd dat je als ambtenaar nog periodieken te goed hebt, ben je onderbetaald, nog afgezien van de procentuele loonstijging die al vele jaren nul is.
Door gerard van zijl (adviseur) op
citaat: Het aantal provincieambtenaren dat op het maximum van de salarisschaal zit, is in 2012 toegenomen tot 72 procent van het totale personeelsbestand. In 2007 was dit nog 55 procent.

Die ontwikkeling verklaart ....... (einde citaat)
Helemaal niets! Het is namelijk juist een GEVOLG van de netto uitstroom van jongere (goedkopere)medewerkers. En inderdaad zal de komende jaren de organisatie 'vanzelf' goedkoper worden......doordat er relatief meer jongere werknmers zullen moeten komen omdat de ouderen met pensioen gaan.