of 60220 LinkedIn

Aantal oudere ambtenaren meer dan verdubbeld

Werknemers van tussen de 55 en 65 jaar zijn tussen 2003 en nu verdubbeld. Bij ambtenaren is dit stijging nog groter, het is meer dan verdubbeld, van 6000 naar 14000 ambtenaren. Dat meldt het CBS.

Werkten er in 2003 nog zo’n zesduizend ambtenaren in de leeftijd van 55-65 jaar, in 2016 is dit aantal meer dan verdubbeld. Volgens cijfers van het CBS zijn er momenteel zo’n 14 duizend 55-plussers aan het werk voor de overheid. Er zijn meer oudere ambtenaren dan gemiddeld op de arbeidsmarkt, al vergrijsde die in 13 jaar ook flink; het aantal 55-plussers verdubbelde precies er precies. Van alle beroepsgroepen zijn de bibliothecarissen en conservatoren het meest vergrijsd, op de hielen gevolgd door bus- en trambestuurders. Onder militairen en de bakkers zijn de minste 55-plussers te vinden.

Samenstelling bevolking
De ontwikkeling is voor een deel toe te schrijven aan de samenstelling van de bevolking. In 2003 waren er 3,0 miljoen mensen tussen de 55 en 75 jaar, in 2016 waren dat er 4,0 miljoen. De netto-arbeidsparticipatie steeg het sterkst onder de 60- tot 65-jarigen. Bij vrouwen in die leeftijdscategorie steeg die van 14,2 naar 43,2 procent , bij de mannen van 29,3 naar 62,8 procent.


Instroom jongeren

Overigens is onder gemeenteambtenaren de vergrijzing tot stilstand gekomen volgens cijfers uit de Personeelsmonitor van het A en O-fonds. Na jaren van stijging vlakt de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren af. Dit is met name te danken aan een hogere instroom van jongeren. De afgelopen jaren steeg de gemiddelde leeftijd gestaag richting de 50. Maar voor het eerst sinds jaren is die leeftijd nu niet gestegen. De gemiddelde leeftijd is 48,3 jaar.


Meer zestigers

Dit betekent niet dat dat de samenstelling van het personeelsbestand gelijk is gebleven. Achter dit stabiele gemiddelde zit een toename van zowel het aantal medewerkers ouder dan 60 jaar als het aantal jonger dan 35 jaar. Het aandeel personen tussen de 35 en 60 jaar nam af. Ondanks de hogere in stroom van jongeren zijn er binnen de muren van het gemeentehuis nog altijd meer 60-plussers dan 35-minners. En dus blijft het streven naar behouden van jongeren belangrijk, aldus A en O. 


Nieuwe generatie 

Jonge ambtenarenorganisatie Futur waarschuwde onlangs al dat nu het economisch goed gaat, de overheid meer zijn best moet doen om jong talent te behouden. ‘Als de overheid niet snel iets doet om een nieuwe generatie ambtenaren te trekken en te behouden dan missen we de boot. Met de aantrekkende arbeidsmarkt leggen we het af tegen het bedrijfsleven en worden overheidsvacatures niet voldoende ingevuld. Getalenteerde jonge professionals die de overheid zo hard nodig heeft, zoeken dan hun heil elders’. Futur maakt zich met name zorgen over de aantrekkelijkheid van het werk en de manier waarop de nieuwe ambtenaren dit kunnen uitvoeren.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door t. faber op
De Vergrijzing. Een huiveringwekkend fenomeen dat apocalyptische vormen dreigt aan te nemen.
Komend jaar de Pil van Drion dan toch maar in het Basispakket? Het liefst zonder Eigen Risico!
Door Fred op
Volledig eens met Jannie.
Een ook in leeftijd evenwichtig personeelsbestand is wel waard om nagestreefd te worden, maar niet persé een meetpunt voor de kwaliteit van de organisatie. Belangrijker is wie echt mee wil doen aan verandering en dat is niet leeftijdgebonden.
Inderdaad, de verhoging van de AOW-leeftijd, "omdat we allemaal langer mee kunnen" draagt zeker bij aan de vergrijzing. Nu zware beroepen daarvan misschien nog eens uitgesloten worden en hier nu ook de bezetting van ambtelijke taken ter discussie staan, blijft er van die beargumenteerde inzetbaarheid van ouderen weinig over!
Door Jannie op
Ik krijg als veertiger een beetje de indruk dat men alles wat nu bij de overheid werkt, niet goed genoeg vindt. Ik ken in mijn organisatie alleen maar goede en gemotiveerde mensen en die zijn jong, oud en alles wat daartussen zit. Wat een onzin dat we het zonder die jonge professionals niet zouden redden... Dat is de suggestie die nu gewekt wordt. Prima om een goed evenwicht te hebben tussen alle leeftijdscategorieën, maar niet de ene categorie afdanken omdat je meer van de andere wilt hebben. Aan medewerkers van iedere leeftijd zitten voor- en nadelen. De ontwikkelingen rond pensioengerechtigde leeftijd zal zeker hebben meegewerkt aan de huidige situatie waarin de oudere garde steeds meer vertegenwoordigd is. Dan had men dat op hoger niveau maar anders moeten bedenken... Ik zou mijn oudere collega's zeker niet willen missen met hun ervaring en kunde. En dat terwijl ik de jongere garde nog niet echt nodig heb gehad, maar dat kan nog komen. Misschien kunnen we stoppen om de ouderen en jongeren steeds tegen elkaar uit te spelen. We zijn allemaal in de eerste plaats MENSEN! En we willen het allemaal graag goed doen... En we willen allemaal een kans...
Door 66 dwaze veilingmeesters op

Vergrijsde tram-en bus chauffeurs vervroegd met pensioen laten gaan is natuurlijk te simpel gedacht in onze brave EU provincie.
Door Frans Vliegenberg (Beleidsadviseur , voormalig ambtenaar. ) op
Wat een non-onderzoek. Wat beoogt het onderzoek eigenlijk? Vroeger gingen ambtenaar met de pre-vut of anderszins. Nu moet je door tot 65 of langer. Logisch dat het aantal oudere ambtenaren toeneemt. Voor de rest sluit ik me aan bij de woorden van Jaap
Door Evelien D op
Ik verbaas mij altijd over dit soort berichtgeving. De ambtenaren die in 2003 er al werkten, werken er nu nog en zullen veelal inmiddels in de leeftijdscategorie 55-65 zij aanbeland. En we moeten en mogen inmiddels langer doorwerken. Dus wat is nu het punt?
Door JaapvV (adviseur en voormalig ambtenaar) op
Leuk al die onderzoeken. Levert ook lekker op. Maar ze krijgen alleen waarde als er een visie bestaat op de gewenste samenstelling van het ambtenarenapparaat en als daarop ook een gecoördineerd beleid van toepassing is. En zo te lezen aan bovenstaande eerdere artikelen zijn beide er totaal niet. Enerzijds wordt geklaagd over het gigantische ongebruikte arbeidspotentieel 65+, anderzijds dreigen jongeren uit de boot te vallen vanwege de toegenomen ambtelijke bezetting door ouderen. En er zijn ook nog veel zieken... Ik noem er nog een onderzoekbaar puntje bij, namelijk de mogelijke tegenstand tegen vernieuwing en samenwerking onder de oude garde. Samengevat: Kom nu eens met een richtinggevend verhaal waarmee ambtelijke werkgevers écht aan de slag kunnen.