of 59082 LinkedIn

Aantal ambtenaren bij provincie neemt toe

Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde Personeelsmonitor Provincies 2018 van het A&O fonds Provincies. Zuid-Holland trok veruit de meeste nieuwe medewerkers aan (75). Alleen in Limburg en Friesland wordt het werk met minder fte’s gedaan: ten opzichte van 2017 staan er daar respectievelijk 48 en 27 fte’s minder op de loonlijst.

In vergelijking met 2017 is de personele bezetting bij de provincies vorig jaar toegenomen. Het totale aantal fte bij de twaalf provincies is nu 9.645. Dat zijn er 148 meer dan een jaar eerder, een toename van 1,6 procent.

Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde Personeelsmonitor Provincies 2018 van het A&O fonds Provincies. Zuid-Holland trok veruit de meeste nieuwe medewerkers aan (75). Alleen in Limburg en Friesland wordt het werk met minder fte’s gedaan: ten opzichte van 2017 staan er daar respectievelijk 48 en 27 fte’s minder op de loonlijst.

Evenals voorgaande jaren neemt het aandeel vrouwen toe, maar bestaat het personeelsbestand nog wel steeds grotendeels uit mannen: 42,5 procent van de provincieambtenaren was in 2018 vrouw (2017: 41,7 procent).

Instroom jongeren daalt
Zowel de instroom als de uitstroom is gestegen. De instroom nam toe van gemiddeld 7,6 procent in 2017 naar 8,9 procent in 2018. De uitstroom steeg van gemiddeld 6,1 naar 6,9 procent.

In 2018 was van de nieuwe instroom 44 procent jonger dan 35 jaar. Er is sprake van een dalende trend. In 2016 was nog de helft van de instroom jonger dan 35. Er stromen dus relatief minder jongeren in en vindt er een verschuiving plaats naar instroom op latere leeftijd.

Ontslag
Net als in voorgaande jaren, vormen 55-plussers de grootste groep binnen de uitstroom (de helft) waarvan het zwaartepunt ligt in de groep 60+. In de uitstroom is volgens de onderzoekers echter wel een verschuiving zichtbaar. ‘Voorheen was de uitstroom voor meer dan de helft bij de groep 55+, maar er is langzaam een relatieve toename van uitstroom in de jongere leeftijdsgroepen (vanaf 25 jaar tot 55 jaar). Vooral in de groep 35-44 jaar neemt de uitstroom toe, namelijk van 15 naar 18 procent van de totale uitstroom.’

De meest voorkomende reden voor uitstroom is ontslag op eigen verzoek, gevolgd door pensioen en het einde van een tijdelijke aanstelling. Het beëindigen van de aanstelling door de provincie, bijvoorbeeld vanwege onvrede of reorganisatie, zorgde voor 8 procent van de uitstroom.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerhard (Bouw en woning toezicht ) op
Afschaffen deze extra bestuurslaag. Geen enkele toegevoegde waarde.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!